Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: Smartphone

ວິທີລ້າງໄວຣັສ ຈາກໂທລະສັບມືຖື ເຮັດແລ້ວປອດໄພແນ່ນອນ.

ຈາກໂທລະສັບມືຖື ທີ່ຄ້າຍຄືກັບຄອມພິວເຕີທຸກໆມື້ ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ຈະຖືກໂຈມຕີເປັນປະຈໍາ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຊອກຫາແມ່ນ ຖ້າຕິດເຊື້ອໄວຣັສເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາແນະນຳວິທີການງ່າຍໆໃຫ້ປະຕິບັດນໍາກັນ.

ວິທີເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການປ້ອງກັນໂທລະສັບຈາກໄວຣັດ

ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບ ມັກຈະພົບບັນຫາຄວາມຈຳເຕັມ, ໂທລະສັບຄ້າງ, ເຮັດວຽກຊ້າບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ ຊຶ່ງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເປັນສາເຫດເບື້ອງຕົ້ນ ແລະອາດຈະເປັນຍ້ອນອີກໜຶ່ງສາເຫດຫຼັກໆຄື ໄວຣັດ ຕາມທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ໄວຣັດ ນັ້ນອັນຕະລາຍຕໍ່ຂໍ້ມູນ, ເຊິ່ງໄວຣັດທີ່ຄົນລາວສ່ວນຫຼາຍມັກພົບເຫັນແມ່ນໃນ WhatsApp ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເຮົາກໍ່ເຫັນຊ່ອງທາງເລີຍສ້າງໄວຣັດຂຶ້ນມາ ເພື່ອທີ່ຈະເອົາຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າຂອງຜູ້ໃຊ້ ໂດຍການໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໃສ່ບັນຊີ ຫຼື ລະຫັດຕ່າງໆລົງໄປ ແລະຍັງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສົ່ງຕໍ່ໄປອີກ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!