Tag: Travel bubble

ກະຊວງ ຖວທ ເປີດແນວທາງການຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ ໃນນີ້ Travel bubble ກັບປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າແມ່ນໜຶ່ງໃນນະໂຍບາຍການຟື້ນຟູ

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປີດຕົວ 3 ນະໂຍບາຍຫຼັກໃນການຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສາມາດກັບຄືນເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ແບບໃຫມ່ ຫຼື New Normal ເຊິ່ງລວມມີ: 1) ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ, 2) ການທ່ອງທ່ຽວໃນຮູບແບບ Travel bubble ກັບປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ, ແລະ 3) ການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອການຟື້ນຕົວໄລຍະຍາວທີ່ດີກວ່າ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!