Friday, June 14, 2024
Lenovo

Tag: Vientinae

ພານິດໄທ ຊວນ​ຜູ້​ປະ​ກອ​ບການຄົນລາວເຂົ້າຮ່ວມງານ RHVAC ແລະ E&E 2019

ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ກະຊວງ ພານິດ (ໄທ) ສົມທົບກັບ ສະພາອຸດສາຫະກຳແຫ່ງປະເທດໄທ ຈັດທັບໃຫຍ່ປະຊາສຳພັນ 3 ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ເພື່ອເຊີນຊວນໄປຮ່ວມງານລະດັບອາຊຽນ 2 ງານ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!