Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

Tag: Viettien

ຫວຽດຕ໋ຽນ ແບຣນເສື້ອຜ້າດັງ ສະຫຼອງຄົບຮອບ 15 ປີ ໃນປະເທດລາວ

ຫວຽດຕ໋ຽນ ແບຣນເສື້ອຜ້າຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດໂຕແຄມເປນ 15 ປີ ແຫ່ງຄຸນນະພາບເລື່ອງເສື້ອຜ້າ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 15 ປີທີ່ໄດ້ຢູ່ຄຽງຂ້າງຄົນລາວເລື່ອງເສື້ອຜ້າ ແລະ ທີ່ຜ່ານມາຫຼາຍຄົນຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບແບຣນດັ່ງກ່າວ. ເນື່ອງຈາກ, ຫວຽດຕ໋ຽນມີທັງໝົດ 06 ສາຂາທົ່ວປະເທດ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!