Thursday, July 18, 2024
Lenovo

Tag: Windows 11

ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄິດ! ຈາກຜົນການສຳຫຼວດ ພົບວ່າ ຜູ້ໃຊ້ງານ Windows 11 ມີພຽງແຕ່ 15%

ມີການສຳຫຼວດຈາກທົ່ວໂລກ ພົບຜູ້ໃຊ້ Windows 11 ມີພຽງແຕ່ 15% ເທົ່ານັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ Windows 10 ມີຫຼາຍກວ່າ 70%.

ພ້ອມແລ້ວບໍ່! ທີ່ຈະອັບເດດ WINDOWS 10 ເປັນ 11

ຖືວ່າເປັນຂ່າວດີສຳລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ Windows 10 ຢາກຈະອັບເດດເປັນ Windows 11 ເພາະ Microsoft ເລີ່ມເປີດໃຫ້ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ລະຫວ່າງຮາດແວຂອງເຄື່ອງ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ Windows 11 ແລ້ວ ພຽງແຕ່ກວດເບິ່ງໃນ Windows Update ເທົ່ານັ້ນ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!