Friday, April 19, 2024
Lenovo

Tag: World Happiness Report

ປະເທດລາວໄດ້ອັນດັບທີ 94 ຂອງປະເທດທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດໃນໂລກ.

World Happiness Report ໄດ້ມີການລາຍງານປະເທດທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດໃນໂລກ ປະຈຳປີ 2024 ຈາກ 143 ປະເທດ ແລະ ປະເທດລາວແມ່ນໄດ້ອັນດັບທີ 94 ຂອງປະເທດທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດໃນໂລກ (ສຳລັບອັນດັບໜຶ່ງແມ່ນປະເທດ ຟິນແລນ) ການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວ, ຈະເປັນການສອບຖາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງປະຊາຊົນວ່າມີຄວາມສຸກຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍເທົ່າໃດ ລວມໄປເຖິງຂໍ້ມູນທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ GDP.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!