Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: ຂາດດຸນການຄ້າ

ລາວ ຂາດດຸນການຄ້າຕໍ່ເນື່ອງ 5 ເດືອນຕິດ! ໃນເດືອນ ສິງຫາ ຂາດດຸນການຄ້າເຖິງ 166 ລ້ານໂດລາ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນເດືອນ ສິງຫາ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ຢູ່ປະເທດລາວ ບັນລຸໄດ້ ປະມານ 1.020 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!