Saturday, May 25, 2024
Lenovo

Tag: ສະເດັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ

ຄຳຄົມ ແລະ ຜະຫຍາ ຂອງສະເດັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ ທີ່ຝາກໄວ້ໃຫ້ຄົນລາວໄດ້ສຶກສາ

ຮູບ ແລະ ສຳເນົາ ຈາກເອກສານ ຂອງ ສະເດັຈເຈົ້າ ສຸພານຸວົງ ຄຳຜະຫຍາ ຂອງສເດັຈເຈົ້າ ສຸພານຸວົງ (ລາຍມືຂຽນ ຂອງ ສະເດັຈເຈົ້າ ສຸພານຸວົງ ປີ 1950) ❤️1ເວລາ ຊາດລວຍ ຊາດຕ້ອງຊ່ວຍຄົນເວລາ ຊາດຈົນ ຄົນຕ້ອງຊ່ວຍຊາດ ❤️2ຢ່າເອົາຄົນຕ່າງແດນ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!