Monday, May 20, 2024
Lenovo

ປ່ຽນໄມ້ໂດກ ໃຫ້ກາຍເປັນງານສິນລະປະທີ່ງົດງາມ.

ງານຄວັນແກະສະຫຼັກໄມ້ ເປັນງານສິນລະປະອີກປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ເປັນສີໄມ້ລາຍມືຂອງຄົນລາວທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ, ເຊິ່ງການຄວັດສາມາດສ້າງຜົນງານອອກມາໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຮູບເເບບ ຕາມລວດລາຍຂອງໄມ້ທີ່ເປັນທຳມະຊາດ ໂດຍສິລະປະຈາກການຄວັດແກະສາມາດປ່ຽນຈາກໄມ້ໂດກ, ໄມ້ເສດ ໃຫ້ກາຍມາເປັນງານສິລະປະທີ່ງົດງາມໄດ້.

ທ້າວ ຄຳແພງ ສຸວັນເພັງ, 20 ປີ ກຳລັງສຶກສາຢູ່ປີ 3 ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ ເຫດຜົນທີ່ເລືອກຮຽນສາຂາ ຄວັດແກະສະຫຼັກ ກໍເພາະວ່າມີຄວາມສົນໃຈການສ້າງງານ ຈາກໄມ້ໂດກ ໃຫ້ມາເປັນງານສິນລະປະ ໃນແບບຮູບຮ່າງຕ່າງໆ ອີກດ້ານໜຶ່ງກໍມັກໃນການອອກເເບບນຳ.

ສຳລັບຜົນງານທຳອິດທີເຮັດຂຶ້ນມາ ແມ່ນຍັງບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບງານໄມ້, ກ່ຽວກັບຮູບຮ່າງໂຄງ ແລະ ການເກັບລາຍລະອຽດ ການທີ່ຈະທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນງານດ້ານນີ້ ມັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ ເກັບກ່ຽວລາຍລະອຽດຂອງຜົນງານທີ່ເຮົາຢາກຈະເຮັດຂຶ້ນມາ.

ຜົນງານທີ່ເຮັດອອກມາເປັນບົດຈົບໃນຕອນປີໜຶ່ງ ຖືວ່າມັນມີຄວາມໝາຍ ແລະ ສື່ເຖິງຄວາມຮັກຂອງແມ່ຊ້າງ ທີ່ມີໃຫ້ລູກຊ້າງ ໂດຍທີ່ແມ່ຊ້າງຈະໂອບລູກຊ້າງເອົາໄວ້, ດ້ວຍສາຍຕາທີ່ອົບອຸ່ນ ແລ້ວກໍມີຂອບນອກຄ້າຍໆ ຖ້ຳ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໂດດເດັ່ນໃຫ້ກັບຜົນງານ.

ອີກໜຶ່ງຜົນງານທີ່ນ້ອງມີຄວາມຕັ້ງໃຈເຮັດຫຼາຍ ແລະ ເປັນງານລະອຽດອ່ອນ ໃຊ້ເວລາ 25 ມື້ຈຶ່ງສຳເລັດ   ຜົນງານໂຕນີ້ຄ່ອຍຂ້າງມີຄວາມໝາຍ ເພາະເປັນຜົນງານທຳອິດທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຂາຍໃຫ້ລູກຄ້າ ພາບນີ້ມີຄວາມໝາຍສື່ເຖິງ ອຳນາດຄວາມສູງສົ່ງຂອງນົກອີນຊີ.

ສຳຫຼັບຜົນງານລ່າສຸດນີ້ເເມ່ນ ເເກະເປັນຮູບພະຊົງໄທ ຈະເປັນງານທີລູກຄ້າວາງຫົວຂໍ້ມາໃຫ້ ມີຄວາມໝາຍສື່ໄປທາງຄວາມສະຫງົບ, ຜ່ອນຄາຍ ເບິ່ງເເລ້ວໃຫ້ຮູ້ສືກສະບາຍຕາ.

ສ່ວນຜົນງານທີ່ເລີ່ມເຮັດຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຮຽນມາ ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ກໍມີຢູ່ປະມານ 50-60 ຜົນງານ. ໂດຍແຕ່ລະຜົນງານຈະສ້າງຂຶ້ນຈາກຫົວຂໍ້ທີ່ອາຈານໃຫ້ ແລະ ເປັນລູກຄ້າທີ່ຄິດຫົວຂໍ້ມາໃຫ້ອອກແບບ ແລະ ແຕ້ມຕາມແບບຂອງສິນລະປິນ 70% ຈະມີຄວາມໝາຍໃນຕົວຂອງມັນ ໃນແຕ່ລະຜົນງານ, ສ່ວນໄມ້ທີ່ນຳມາສ້າງຜົນງານແຕ່ລະຄັ້ງກໍມາຈາກຫຼາຍບ່ອນ ທັງໄມ້ເສດທີ່ຖືກຖິ້ມແລ້ວ, ໄມ້ທີ່ເຮົາຊອກມາເອງ ແລະ ໄມ້ຈາກລູກຄ້າທີ່ຈ້າງເຮົາສ້າງຜົນງານໃຫ້.

ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບສາຂາຄວັດແກະສະຫຼັກແລ້ວ ເຮົາສາມາເຮັດໄດ້ຫຼາຍອາຊີບ ບໍ່ວ່າຈະເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານໄມ້, ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ແລະ ສາມາດອອກໄປສອນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນດ້ານນີ້. ນ້ອງຄິດວ່າວຽກງານທຸກອັນສາມາດລ້ຽງໂຕເຮົາເອງໃຫ້ກຸ້ມໄດ້ “ຖ້າເຮົາບໍ່ຂີ້ຄ້ານ ຈະບໍ່ມີມື້ອົດຕາຍ” ເພາະມັນສາມາດສ້າງອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ກັບເຮົາໄດ້ເລີຍ.

ງານຄວັນແກະສະຫຼັກໄມ້ ເປັນງານສິນລະປະອີກປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ເປັນສີໄມ້ລາຍມືຂອງຄົນລາວທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ, ເຊິ່ງການຄວັດສາມາດສ້າງຜົນງານອອກມາໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຮູບເເບບ ຕາມລວດລາຍຂອງໄມ້ທີ່ເປັນທຳມະຊາດ ໂດຍສິລະປະຈາກການຄວັດແກະສາມາດປ່ຽນຈາກໄມ້ໂດກ, ໄມ້ເສດ ໃຫ້ກາຍມາເປັນງານສິລະປະທີ່ງົດງາມໄດ້.

ທ້າວ ຄຳແພງ ສຸວັນເພັງ, 20 ປີ ກຳລັງສຶກສາຢູ່ປີ 3 ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ ເຫດຜົນທີ່ເລືອກຮຽນສາຂາ ຄວັດແກະສະຫຼັກ ກໍເພາະວ່າມີຄວາມສົນໃຈການສ້າງງານ ຈາກໄມ້ໂດກ ໃຫ້ມາເປັນງານສິນລະປະ ໃນແບບຮູບຮ່າງຕ່າງໆ ອີກດ້ານໜຶ່ງກໍມັກໃນການອອກເເບບນຳ.

ສຳລັບຜົນງານທຳອິດທີເຮັດຂຶ້ນມາ ແມ່ນຍັງບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບງານໄມ້, ກ່ຽວກັບຮູບຮ່າງໂຄງ ແລະ ການເກັບລາຍລະອຽດ ການທີ່ຈະທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນງານດ້ານນີ້ ມັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ ເກັບກ່ຽວລາຍລະອຽດຂອງຜົນງານທີ່ເຮົາຢາກຈະເຮັດຂຶ້ນມາ.

ຜົນງານທີ່ເຮັດອອກມາເປັນບົດຈົບໃນຕອນປີໜຶ່ງ ຖືວ່າມັນມີຄວາມໝາຍ ແລະ ສື່ເຖິງຄວາມຮັກຂອງແມ່ຊ້າງ ທີ່ມີໃຫ້ລູກຊ້າງ ໂດຍທີ່ແມ່ຊ້າງຈະໂອບລູກຊ້າງເອົາໄວ້, ດ້ວຍສາຍຕາທີ່ອົບອຸ່ນ ແລ້ວກໍມີຂອບນອກຄ້າຍໆ ຖ້ຳ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໂດດເດັ່ນໃຫ້ກັບຜົນງານ.

ອີກໜຶ່ງຜົນງານທີ່ນ້ອງມີຄວາມຕັ້ງໃຈເຮັດຫຼາຍ ແລະ ເປັນງານລະອຽດອ່ອນ ໃຊ້ເວລາ 25 ມື້ຈຶ່ງສຳເລັດ   ຜົນງານໂຕນີ້ຄ່ອຍຂ້າງມີຄວາມໝາຍ ເພາະເປັນຜົນງານທຳອິດທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຂາຍໃຫ້ລູກຄ້າ ພາບນີ້ມີຄວາມໝາຍສື່ເຖິງ ອຳນາດຄວາມສູງສົ່ງຂອງນົກອີນຊີ.

ສຳຫຼັບຜົນງານລ່າສຸດນີ້ເເມ່ນ ເເກະເປັນຮູບພະຊົງໄທ ຈະເປັນງານທີລູກຄ້າວາງຫົວຂໍ້ມາໃຫ້ ມີຄວາມໝາຍສື່ໄປທາງຄວາມສະຫງົບ, ຜ່ອນຄາຍ ເບິ່ງເເລ້ວໃຫ້ຮູ້ສືກສະບາຍຕາ.

ສ່ວນຜົນງານທີ່ເລີ່ມເຮັດຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຮຽນມາ ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ກໍມີຢູ່ປະມານ 50-60 ຜົນງານ. ໂດຍແຕ່ລະຜົນງານຈະສ້າງຂຶ້ນຈາກຫົວຂໍ້ທີ່ອາຈານໃຫ້ ແລະ ເປັນລູກຄ້າທີ່ຄິດຫົວຂໍ້ມາໃຫ້ອອກແບບ ແລະ ແຕ້ມຕາມແບບຂອງສິນລະປິນ 70% ຈະມີຄວາມໝາຍໃນຕົວຂອງມັນ ໃນແຕ່ລະຜົນງານ, ສ່ວນໄມ້ທີ່ນຳມາສ້າງຜົນງານແຕ່ລະຄັ້ງກໍມາຈາກຫຼາຍບ່ອນ ທັງໄມ້ເສດທີ່ຖືກຖິ້ມແລ້ວ, ໄມ້ທີ່ເຮົາຊອກມາເອງ ແລະ ໄມ້ຈາກລູກຄ້າທີ່ຈ້າງເຮົາສ້າງຜົນງານໃຫ້.

ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບສາຂາຄວັດແກະສະຫຼັກແລ້ວ ເຮົາສາມາເຮັດໄດ້ຫຼາຍອາຊີບ ບໍ່ວ່າຈະເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານໄມ້, ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ແລະ ສາມາດອອກໄປສອນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນດ້ານນີ້. ນ້ອງຄິດວ່າວຽກງານທຸກອັນສາມາດລ້ຽງໂຕເຮົາເອງໃຫ້ກຸ້ມໄດ້ “ຖ້າເຮົາບໍ່ຂີ້ຄ້ານ ຈະບໍ່ມີມື້ອົດຕາຍ” ເພາະມັນສາມາດສ້າງອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ກັບເຮົາໄດ້ເລີຍ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.