Sunday, June 23, 2024
Lenovo

Tag: ການນອນຫຼັບ

5 ວິທີ ຫຼຸດຄວາມຕຶງຄຽດກ່ອນນອນ 

ຄວາມຕຶງຄຽດ ຈາກການເຮັດວຽກມາເໝິດມື້ ຫຼາຍຄົນອາດບໍ່ສາມາດຖິ້ມໄປໄດ້ງ່າຍໆ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະເໝິດເວລາຂອງການເຮັດວຽກໄປແລ້ວກໍຕາມ, ແຕ່ຫຼາຍຄົນກໍຍັງເອົາມານອນຄິດຢູ່ເຮືອນ ຄິດແລ້ວຄິດອີກ ຈົນເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບ. ສະນັ້ນ ໃຊ້ວິທີຕໍ່ໄປນີ້ເບິ່ງເດີ. 

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!