Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: ຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກນ້ອຍ

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຈິດໃຈ ທີ່ເດັກນ້ອຍຄວນໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ໃຫຍ່.

ເດັກນ້ອຍ ມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຈິດໃຈ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເກນອາຍຸຂອງເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ​ເປັນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ສໍາ​ລັບ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ທຸກ​ຄົນ​.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!