Saturday, April 13, 2024
Lenovo

Tag: ຄວາມສຸກ

ບໍ່ຕ້ອງສົມບູນແບບ ກໍມີຄວາມສຸກໄດ້

ຄວາມຈິງຂອງມະນຸດເຮົານັ້ນ ທຸກຄົນກຳລັງອາໄສຢູ່ໃນໂລກທີ່ບໍ່ສົມບູນ, ຄວາມສົມບູນແບບນັ້ນ ຖ້າເກີດຂຶ້ນໄດ້ ກໍຖືເປັນສິ່ງດີ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈຳກັດໃນຊີວິດ ຄົນເຮົາມີເລື່ອງລາວຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ຊຶ່ງການຈະໃຫ້ເຮັດຄົບທຸກບົດບາດ ລວມທັງການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບກາຍ ແລະໃຈນັ້ນ ນ້ອຍຄົນ ຫຼື ເກືອບບໍ່ມີເລີຍ ທີ່ຈະເຮັດໄດ້ຄົບຖ້ວນໃນທຸກໆດ້ານ. ແຕ່ວ່າ ໃຜກໍຕາມທີ່ກຳລັງເຄັ່ງຄຽດ ຫຼືມີຄວາມທຸກຈາກບັນຫາເລື່ອງຄວາມບໍ່ສົມບູນແບບໃນຊີວິດ ເຖິງຍາວຕ້ອງປັບປ່ຽນຕົວເອງ, ປັບປ່ຽນວິທີຄິດໄດ້ແລ້ວ ໂດຍໃຫ້ລອງອ່ານຂໍ້ຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ເບິ່ງເດີ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!