Friday, April 19, 2024
Lenovo

Tag: ປາດິບ

ພະຍາດ ທີ່ມາກັບປາດິບ

ທຸກມື້ນີ້ ຄົນນິຍົມກິນປາດິບຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນເມືອງໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຂອງອາຫານຍີ່ປຸ່ນ ເຊັ່ນ ເຂົ້າປັ້ນຊູຊິ, ຊາຊິມິ ທີ່ມີປາດິບເປັນສ່ວນປະກອບ. ປາດິບທີ່ຄົນມັກກິນກໍມີ 2 ຊະນິດ ຄື ປານຳ້ຈືດ ແລະປາທະເລ ຊຶ່ງປາ 2 ຊະນິດມີເຊື້ອໂຣກທີ່ແອບແຝງມາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!