Tag: ຜິວ

ຄຣີມເຊຣາມາຍ ໃຊ້ໄປເພື່ອຫຍັງ?

ຖ້າເຫັນໂຄສະນາກ່ຽວກັບຄຣີມບຳລຸງຜິວໃໝ່ໆ ອາດສັງເກດເຫັນວ່າ ມີຜະລິດຕະພັນອີກປະເພດໜຶ່ງທີ່ຖືກເວົ້າເຖິງ ໃນດ້ານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງຂອງຜິວຈາກພາຍໃນ ນັ້ນກໍຄື ຜະລິດຕະພັນປະເພດເຊຣາມາຍ (Ceramide)

ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຊ່ວງ “ລະດູໜາວ” ບໍ່ໃຫ້ເຈັບໄຂ້ໄດ້ງ່າຍ

ເຂົ້າສູ່ລະດູໜາວຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເດືອນນີ້ ທຸກຄົນຄວນໃສ່ໃຈກັບສຸຂະພາບກັນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງອາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮົາເຈັບເປັນໄດ້ງ່າຍ ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ຜິວແຕກອີກດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາມາກຽມ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ນຳກັນພ້ອມຕ້ອນຮັບອາກາດໜາວດ້ວຍສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງຂຶ້ນ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!