Friday, April 19, 2024
Lenovo

Tag: ມົນລະພິດ

“ມົນລະພິດ” ໄພຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ມົນລະພິດ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງສົ່ງຜົນກະທົບອັນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາອີກດ້ວຍ. ໂລກເຮົາມີມົນລະພິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ມົນລະພິດທາງນ້ຳ ແລະ ມົນລະພິດທາງສຽງ ເຊິ່ງແຕ່ລະຊະນິດ ມີຜົນສະທ້ອນ ຕໍ່ສຸຂະພາບ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!