Sunday, June 23, 2024
Lenovo

Tag: ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນ

ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງ​ລັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນ ສປປລາວ

ທີ່ນະ​ຄອນຫລວງວຽງ​ຈັນ, ໄດ້ມີພິ​ທີ​ ເຊັນສັນ​ຍາກູ້​ຢືມເງິນ ຈຳ​ນວນ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກສະ​ມາ​ຄົມ​ ເພື່ອ​ການ​ ພັດ​ທະ​ນາ ​ສາ​ກົ​ນ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!