Friday, June 14, 2024
Lenovo

Tag: ສະໝຸນໄພ

5 ສະໝຸນໄພ ຂັບຂີ້ກະເທີ່

ອາການໄອ ເປັນກົນໄກໜຶ່ງທີ່ຮ່າງກາຍພະຍາຍາມກຳຈັດສິ່ງແປກປອມໃນຮ່າງ ກາຍອອກມາ, ແຕ່ບາງເທື່ອ ອາການໄອກໍອາດເປັນສັນຍານເຕືອນຂອງຮ່າງກາຍ ວ່າມີຄວາມຜິດປົກກະຢູ່ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າມີອາການໄອເລັກໜ້ອຍ ແລ້ວບໍ່ມີຢາແກ້ໄອຂັບຂີ້ກະເທີ່ຕິດບ້ານ ກໍອາດຈະລອງເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນຄົວ ຊອກຫາສະໝຸນໄພແກ້ໄອທີ່ສາມາດຂັບຂີ້ກະເທີ່ໄດ້.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!