Monday, May 20, 2024
Lenovo

Tag: ຮີດ 12 ຄອງ 14

ມາ​ຮູ້​ນຳ​ກັນ ເປັນ​ຫຍັງ? ຮີດ 12 ຄອງ 14 ຈຶ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​

ຄົນຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ບໍ່ວ່າສະໄຫມໃດ? ມັກເວົ້າໃຫ້ຄົນສະໄຫມໃຫມ່ ຫລື ຄົນຮຸ່ນລູກຮຸ່ນຫລານຂອງຕົນສະເຫມີໆ ວ່າ “ຄົນຊູມື້ນີ້ປະຮີດປະຄອງ” ຫລືວ່າ “ຄົນສະໄຫມນີ້ ບໍ່ຖືຮີດຖືຄອງ ຫລືວ່າ “ລະຮີດຫມອງ ລະຄອງເສົ້າ" ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ຮີດຄອງນັ້ນແມ່ນຫຍັງແດ່? ແຕ່ກໍເຄີຍໄດ້ຍິນ ເພິ່ນເວົ້າຢູ່ສະເຫມີວ່າ ຮີດ 12 ຄອງ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!