ມາ​ຮູ້​ນຳ​ກັນ ເປັນ​ຫຍັງ? ຮີດ 12 ຄອງ 14 ຈຶ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​

ຄົນຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ບໍ່ວ່າສະໄຫມໃດ? ມັກເວົ້າໃຫ້ຄົນສະໄຫມໃຫມ່ ຫລື ຄົນຮຸ່ນລູກຮຸ່ນຫລານຂອງຕົນສະເຫມີໆ ວ່າ “ຄົນຊູມື້ນີ້ປະຮີດປະຄອງຫລືວ່າ “ຄົນສະໄຫມນີ້ ບໍ່ຖືຮີດຖືຄອງ ຫລືວ່າ “ລະຮີດຫມອງ ລະຄອງເສົ້າດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ຮີດຄອງນັ້ນແມ່ນຫຍັງແດ່? ແຕ່ກໍເຄີຍໄດ້ຍິນ ເພິ່ນເວົ້າຢູ່ສະເຫມີວ່າ ຮີດ 12 ຄອງ 14 ຮີດຍີ່ຄອງຈຽງ ຮີດເຂົ້າຂອງເຂີຍ ຮີດຜົວຄອງເມຍ ຮີດພະຄອງຈົວ ຮີດບ້ານຄອງເມືອງ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄົນສະໄຫມໃຫມ່ ໄດ້ຮູ້ຈັກຮີດຄອງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຂ້າເຈົ້າຈິ່ງໄດ້ຊອກຄົ້ນຂຽນ ຮີດ 12 ລົງໃນຫນັງສືພິມໄຜ່ຫນາມ ຕະຫລອດ 12 ຮີດ ຫລື 12 ເດືອນ ແລະ ບັດນີ້ ໄດ້ແກ້ໄຂຕື່ມແຖມສ່ວນທີ່ຍັງຂາດເຂີນຢູ່ແດ່ນັ້ນໃຫ້ບໍລິບູນ ແລ້ວຈັດພິມເປັນເຫລັ້ມຂຶ້ນ ໂຮມທັງ 12 ຮີດ ຢູ່ໃນເຫລັ້ມດຽວກັນ ທັງນີ້ ເພື່ອສະດວກແກຜູ້ຕ້ອງ ການຄົ້ນຄວ້າສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ ບູຮານໃນດ້ານຕາງໆ.

ຄວາມຈິງ ທີ່ຄົນບູຮານຜູ້ເຖົ້າ ຜູ້ແກ່ເວົ້າວ່າ ຄົນສະໄຫມນີ້ ປະຮີດ ປະຄອງ ຫລື ບໍ່ຖືຮີດຖືຄອງນັ້ນກໍແມ່ນຢູ່ ເພາະ​ວ່າຮີດຄອງປະເພນີບູຮານ ລາງຮີດລາງຄອງນັ້ນ ມັນບໍ່ທັນສະໄຫມ ຫລ້າຫລັງ ຫລືຂັດຕໍ່ຄວາມຈະເລີນ ຂັດຕໍ່ຄວາມເປັນຈິງ ເຮັດແລ້ວບໍ່ມີປະໂຫຍດອັນໃດ ດັ່ງປະເພນີການຢູ່ກໍາເດືອນ ຕ້ອງນອນຂາງໄຟ ກິນນ້ໍາຮ້ອນທຸກເວລາ ເປັນເດືອນໆ ຫລືປະເພນີ ທີ່ຖືວ່າ ເດືອນ 6 ບໍ່ໃຫ້ຂີ່ມ້າ ເດືອນຫ້າບໍ່ໃຫ້ກົ່ນເສົາເຮືອນ ຫາມຜີບໍ່ໃຫ້ຂ້າມຂົວ ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີ ຕົວຢ່າງຮີດ 12 ທີ່ກ່າວໃນຫນັງສືນີ້ ກໍບໍ່ເຫັນຜູ້ໃດປະລະເລີຍ ເຫັນແຕ່ດັດແປງ ສົ່ງເສີມກັນຢູ່ສະເຫມີ ແຕ່ວ່າອາດມີ.

ລາງຄົນ ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກຕົ້ນສາຍປາຍເຫດຂອງຮີດ 12 ຫລື ປະເພນີບຸນປະຈໍາ ເດືອນທັງ 12 ເດືອນ ໃນປີຫນຶ່ງໆນັ້ນວ່າ ເປັນມາຢ່າງໃດ ບໍ່ແຕ່ທໍ່ນັ້ນ ອາດຈະມີຜູ້ຢາກຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ ຄອງ 14 ຮີດຍີ່ຄອງຈຽງ ຮີດເຂົ້າຄອງເຂີຍ ຮີດຜົວຄອງເມຍ ຮີດພະຄອງຈົວ ຮີດບ້ານຄອງເມືອງ ນັ້ນເປັນຢ່າງໃດ?

– ສະນັ້ນ ຂ້າເຈົ້າຜູ້ຂຽນ ຈະໄດ້ຊອກຄົ້ນຫາເອົາຮີດຄອງເຫລົ່ານັ້ນ ມາຂຽນໄວ້ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຜູ້ຕ້ອງການຮູ້ ຕ້ອງການສຶກສາ ໄດ້ອ່ານໃນໂອກາດ ຕໍ່ໄປ ແຕ່ໃນສະບັບນີ້ ຈະຂໍບັນຍາຍແຕ່ຮີດ 12 ຫລືປະເພນີບຸນປະຈໍາເດືອນທັງ 12 ເດືອນນີ້ຟັງກ່ອນ ການບັນຍາຍປະເພນີບຸນ ປະຈໍາເດືອນ ຫລື ຮີດ 12 ນີ້ ຂ້າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບັນຍາຍ ພິທີການບຸນ ຫລືວິທີບຸນ ຫລືວິທີເຮັດບຸນນັ້ນໆ ໂດຍລະ ອຽດ ເພາະເຫັນວ່າ ບັນດາຊາວລາວທັງຫລາຍ ຜູ້ທີ່ເຄີຍເຮັດບຸນເຫລົ່ານັ້ນ ມາທຸກໆປີ ຄົງຈະເຂົ້າໃຈດີ ແລະອີກປະການຫນຶ່ງ ວິທີການເຮັດບຸນປະຈໍາ ເດືອນທັງ 12 ເດືອນນີ້ ກໍອາດຕ່າງກັນແດ່ເລັກໆນ້ອຍໆ ຕາມທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຄວາມຈະເລີນແຕກຕ່າງກັນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດບັນຍາຍ ໃຫ້ລະອຽດໄດ້.

ແຕ່ສ່ວນສໍາຄັນ ທີ່ຂ້າເຈົ້າບັນຍາຍໃນຫນັງສືນີ້ ແມ່ນມູນເຫດທີ່ພາໃຫ້ ເຮັດບຸນນັ້ນໆ ອັນນີ້ ກໍເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອານໄດ້ຮູ້ຕົ້ນເຫດຄວາມເປັນມາ ຂອງບາງ ບຸນ​ຕ່າງໆປະຈໍາເດືອນທັງ 12 ເດືອນ ຕາມຄວາມເປັນຈິງນັ້ນເອງ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງຫວັງວ່າ ຫນັງສືນີ້ ຈັກເປັນອຸປະກາລະແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ສຶກສາເປັນອັນມາກ ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍດີ ຂ້າເຈົ້າຍັງເຂົ້າໃຈຢູ່ວ່າ ມູນເຫດຂອງບຸນຕ່າງໆ ທີ່ບັນຍາຍໄວ້ໃນຫນັງສືນີ້ ອາດຈະບໍ່ກົງກັບຕໍາລາ ຫລື ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານນັກຮູ້ລາງທ່ານ ຈິ່ງຂໍອະໄພມາໃນທີ່ນີ້ດ້ວຍ.

ທີ່​ມາ: ໜັງ​ສື​ຮີດ 12 ເຊິ່ງ​ຂຽນ​ໂດຍ ມະ​ຫາ ສິ​ລາ ວິ​ຣະ​ວົງ​ສ໌

ຄົນຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ບໍ່ວ່າສະໄຫມໃດ? ມັກເວົ້າໃຫ້ຄົນສະໄຫມໃຫມ່ ຫລື ຄົນຮຸ່ນລູກຮຸ່ນຫລານຂອງຕົນສະເຫມີໆ ວ່າ “ຄົນຊູມື້ນີ້ປະຮີດປະຄອງຫລືວ່າ “ຄົນສະໄຫມນີ້ ບໍ່ຖືຮີດຖືຄອງ ຫລືວ່າ “ລະຮີດຫມອງ ລະຄອງເສົ້າດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ຮີດຄອງນັ້ນແມ່ນຫຍັງແດ່? ແຕ່ກໍເຄີຍໄດ້ຍິນ ເພິ່ນເວົ້າຢູ່ສະເຫມີວ່າ ຮີດ 12 ຄອງ 14 ຮີດຍີ່ຄອງຈຽງ ຮີດເຂົ້າຂອງເຂີຍ ຮີດຜົວຄອງເມຍ ຮີດພະຄອງຈົວ ຮີດບ້ານຄອງເມືອງ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄົນສະໄຫມໃຫມ່ ໄດ້ຮູ້ຈັກຮີດຄອງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຂ້າເຈົ້າຈິ່ງໄດ້ຊອກຄົ້ນຂຽນ ຮີດ 12 ລົງໃນຫນັງສືພິມໄຜ່ຫນາມ ຕະຫລອດ 12 ຮີດ ຫລື 12 ເດືອນ ແລະ ບັດນີ້ ໄດ້ແກ້ໄຂຕື່ມແຖມສ່ວນທີ່ຍັງຂາດເຂີນຢູ່ແດ່ນັ້ນໃຫ້ບໍລິບູນ ແລ້ວຈັດພິມເປັນເຫລັ້ມຂຶ້ນ ໂຮມທັງ 12 ຮີດ ຢູ່ໃນເຫລັ້ມດຽວກັນ ທັງນີ້ ເພື່ອສະດວກແກຜູ້ຕ້ອງ ການຄົ້ນຄວ້າສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ ບູຮານໃນດ້ານຕາງໆ.

ຄວາມຈິງ ທີ່ຄົນບູຮານຜູ້ເຖົ້າ ຜູ້ແກ່ເວົ້າວ່າ ຄົນສະໄຫມນີ້ ປະຮີດ ປະຄອງ ຫລື ບໍ່ຖືຮີດຖືຄອງນັ້ນກໍແມ່ນຢູ່ ເພາະ​ວ່າຮີດຄອງປະເພນີບູຮານ ລາງຮີດລາງຄອງນັ້ນ ມັນບໍ່ທັນສະໄຫມ ຫລ້າຫລັງ ຫລືຂັດຕໍ່ຄວາມຈະເລີນ ຂັດຕໍ່ຄວາມເປັນຈິງ ເຮັດແລ້ວບໍ່ມີປະໂຫຍດອັນໃດ ດັ່ງປະເພນີການຢູ່ກໍາເດືອນ ຕ້ອງນອນຂາງໄຟ ກິນນ້ໍາຮ້ອນທຸກເວລາ ເປັນເດືອນໆ ຫລືປະເພນີ ທີ່ຖືວ່າ ເດືອນ 6 ບໍ່ໃຫ້ຂີ່ມ້າ ເດືອນຫ້າບໍ່ໃຫ້ກົ່ນເສົາເຮືອນ ຫາມຜີບໍ່ໃຫ້ຂ້າມຂົວ ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີ ຕົວຢ່າງຮີດ 12 ທີ່ກ່າວໃນຫນັງສືນີ້ ກໍບໍ່ເຫັນຜູ້ໃດປະລະເລີຍ ເຫັນແຕ່ດັດແປງ ສົ່ງເສີມກັນຢູ່ສະເຫມີ ແຕ່ວ່າອາດມີ.

ລາງຄົນ ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກຕົ້ນສາຍປາຍເຫດຂອງຮີດ 12 ຫລື ປະເພນີບຸນປະຈໍາ ເດືອນທັງ 12 ເດືອນ ໃນປີຫນຶ່ງໆນັ້ນວ່າ ເປັນມາຢ່າງໃດ ບໍ່ແຕ່ທໍ່ນັ້ນ ອາດຈະມີຜູ້ຢາກຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ ຄອງ 14 ຮີດຍີ່ຄອງຈຽງ ຮີດເຂົ້າຄອງເຂີຍ ຮີດຜົວຄອງເມຍ ຮີດພະຄອງຈົວ ຮີດບ້ານຄອງເມືອງ ນັ້ນເປັນຢ່າງໃດ?

– ສະນັ້ນ ຂ້າເຈົ້າຜູ້ຂຽນ ຈະໄດ້ຊອກຄົ້ນຫາເອົາຮີດຄອງເຫລົ່ານັ້ນ ມາຂຽນໄວ້ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຜູ້ຕ້ອງການຮູ້ ຕ້ອງການສຶກສາ ໄດ້ອ່ານໃນໂອກາດ ຕໍ່ໄປ ແຕ່ໃນສະບັບນີ້ ຈະຂໍບັນຍາຍແຕ່ຮີດ 12 ຫລືປະເພນີບຸນປະຈໍາເດືອນທັງ 12 ເດືອນນີ້ຟັງກ່ອນ ການບັນຍາຍປະເພນີບຸນ ປະຈໍາເດືອນ ຫລື ຮີດ 12 ນີ້ ຂ້າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບັນຍາຍ ພິທີການບຸນ ຫລືວິທີບຸນ ຫລືວິທີເຮັດບຸນນັ້ນໆ ໂດຍລະ ອຽດ ເພາະເຫັນວ່າ ບັນດາຊາວລາວທັງຫລາຍ ຜູ້ທີ່ເຄີຍເຮັດບຸນເຫລົ່ານັ້ນ ມາທຸກໆປີ ຄົງຈະເຂົ້າໃຈດີ ແລະອີກປະການຫນຶ່ງ ວິທີການເຮັດບຸນປະຈໍາ ເດືອນທັງ 12 ເດືອນນີ້ ກໍອາດຕ່າງກັນແດ່ເລັກໆນ້ອຍໆ ຕາມທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຄວາມຈະເລີນແຕກຕ່າງກັນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດບັນຍາຍ ໃຫ້ລະອຽດໄດ້.

ແຕ່ສ່ວນສໍາຄັນ ທີ່ຂ້າເຈົ້າບັນຍາຍໃນຫນັງສືນີ້ ແມ່ນມູນເຫດທີ່ພາໃຫ້ ເຮັດບຸນນັ້ນໆ ອັນນີ້ ກໍເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອານໄດ້ຮູ້ຕົ້ນເຫດຄວາມເປັນມາ ຂອງບາງ ບຸນ​ຕ່າງໆປະຈໍາເດືອນທັງ 12 ເດືອນ ຕາມຄວາມເປັນຈິງນັ້ນເອງ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງຫວັງວ່າ ຫນັງສືນີ້ ຈັກເປັນອຸປະກາລະແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ສຶກສາເປັນອັນມາກ ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍດີ ຂ້າເຈົ້າຍັງເຂົ້າໃຈຢູ່ວ່າ ມູນເຫດຂອງບຸນຕ່າງໆ ທີ່ບັນຍາຍໄວ້ໃນຫນັງສືນີ້ ອາດຈະບໍ່ກົງກັບຕໍາລາ ຫລື ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານນັກຮູ້ລາງທ່ານ ຈິ່ງຂໍອະໄພມາໃນທີ່ນີ້ດ້ວຍ.

ທີ່​ມາ: ໜັງ​ສື​ຮີດ 12 ເຊິ່ງ​ຂຽນ​ໂດຍ ມະ​ຫາ ສິ​ລາ ວິ​ຣະ​ວົງ​ສ໌

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ການໃຊ້ຊີວິດຍຸກໃໝ່ ຮູ້ຈັກຄົນປະເພດ Introvert ແລະ Extrovert

ສັງຄົມເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ເຊິ່ງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັົບ 2 ປະເພດກຸ່ມຄົນ Introvert ແລະ Extrovert.

ເປີດຫໍພິພິທະພັນ ຊີວະນານາພັນ ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ

ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ, ຜູ້ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ຢໍລະປາ ແບບອະນຸລັກ ເພື່ອອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ້ອງກັນການລ່າສັດຕ່າງໆ. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໂດຍການເປີດຫໍພິພິທະພັນຊີວະນານາພັນນ້ຳກັດຢໍລາປ່າ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງໝາຍທີ່ສຳຄັນແຫ່ງການອະນຸລັກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂອບເຂດຢໍລະປາ.

ວັດໂພນພະເນົາ ວັດສະໄໝພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ

ດໂພນພະເນົາ (ວັດດອນພະເນົາ) ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາມປະຫວັດໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ວັດນີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ ຄ.ສ 1599 ສະໄໝ ພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ ທັມມິກະຣາດ ເປັນວັດປະຈຳພຣະອົງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!