Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

Tag: ຮູບເງົາລາວ

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ ອຈ. ດວງມະນີ ຫຼັງຮູບເງົາລາວ “ບໍ່ມີວັນຈາກ” ກຽມເຂົ້າສາຍໃນ Netflix.

The Long Walk)” ກ່າວວ່າ ຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ ຮູບເງົາຂອງລາວເຮົາເລື່ອງນີ້ ຈະໄດ້ເຂົ້າສາຍໃນ ແພຼດຟອມ ອອນໄລນ໌ ຊື່ດັງ Netflix, ການທີ່ຮູບເງົາເລື່ອງໃດໜຶ່ງຈະຖືກນຳເຂົ້າໄປສາຍໃນແພຼັດຟອມນີ້ ຈະຕ້ອງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມາຕະຖານທີ່ດີ ທັງພາບ, ສຽງ, ແສງສີ, ການສະແດງ ແລະ ເນື້ອເລື່ອງ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!