Friday, April 19, 2024
Lenovo

Tag: ເຈນ Z

ຈົ່ງເຂົ້າໃຈນ້ອງເຈນ Z! ແຕ່ລຸ້ນອ້າຍລຸ້ນເອື້ອຍ ກໍຕ້ອງປັບຕົວນຳ.

ຄົນເຈນ Z ຄືຄົນທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງໄວເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ ທີ່ມີອາຍຸບໍ່ເກີນ 28 ປີ ຫຼື ອາດຈະອ່ອນກວ່ານັ້ນເລັກໜ້ອຍ ຖືວ່າເປັນຄົນໄວເຮັດວຽກທີ່ຈະເຂົ້າມາເປັນກຳລັງແຮງໃຫ້ກັບອົງກອນຫຼາຍໆບ່ອນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!