Thursday, May 30, 2024
Lenovo

ຈົ່ງເຂົ້າໃຈນ້ອງເຈນ Z! ແຕ່ລຸ້ນອ້າຍລຸ້ນເອື້ອຍ ກໍຕ້ອງປັບຕົວນຳ.

ຄົນເຈນ Z ຄືຄົນທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງໄວເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ ທີ່ມີອາຍຸບໍ່ເກີນ 28 ປີ ຫຼື ອາດຈະອ່ອນກວ່ານັ້ນເລັກໜ້ອຍ ຖືວ່າເປັນຄົນໄວເຮັດວຽກທີ່ຈະເຂົ້າມາເປັນກຳລັງແຮງໃຫ້ກັບອົງກອນຫຼາຍໆບ່ອນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້.

ລັກສະນະຂອງຄົນເຈນ Z ແມ່ນເຕີບໃຫຍ່ມາກັບໂລກອອນລາຍ ທັງການຮຽນ ແລະ ການເຮັດວຽກ ເຊິ່ງເຂັ້ມຂຸ້ນກວ່າຄົນເຈນ Y ແລະ X ເຊິ່ງສ່ວນໜຶ່ງເປັນເພາະວິກິດ COVID-19 ໃນປີ 2020-2023 ທີ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ບໍລິຫານເວລາຮຽນ ຫຼື ເວລາເຮັດວຽກດ້ວຍໂຕເອງ ເຖິງວ່າຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກສູງ ແລະ ມີປະສົບການໃນການໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີທີ່ລ້ຳໜ້າກວ່າລຸ້ນອ້າຍ ແລະ ລຸ້ນພໍ່ ແຕ່ກໍສ້າງບັນຫາດ້ານພຶດຕິກຳໃໝ່ຂຶ້ນມາເຊັ່ນກັນ.

ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເຮັດວຽກໜັກຈົນລືມເວລາ (ເພາະບໍ່ໃຜຄວບຄຸມເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຊິ້ນສຸດການເຮັດວຽກ) ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ການຂາດທັກສະທາງສັງຄົມໃນຊີວິດຈິງ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດຕາມມາ.

ແນ່ນອນວ່າ, ຄົງບໍ່ມີອົງກອນໃດປະຕິເສດການຮັບຄົນເຈນ Z ເຂົ້າເຮັດວຽກ ພຽງເພາະບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ເນື່ອງຈາກບຸກຄະລາກອນທຸກຊ່ວງໄວຕ່າງກໍມີບັນຫາຕ່າງກັນອອກໄປຕາມຍຸກ ຕາມສະໄໝກັນທັງນັ້ນ, ໂດຍໃນພາບລວມຄຳແນະນຳສ່ວນໃຫຍ່ສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ ແແລະ ຜູ້ຈັດການ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈນ Z ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນເຈນ Y ແລະ ເຈນ X ຈຶ່ງມັກເນັ້ນໄປທີ່ການສ້າງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເຈນ (Generation) ເຊັ່ນ:

 • ສ້າງບັນຍາກາດ ການເຮັດວຽກແບບພີ່ນ້ອງ ໂດນເນັ້ນຄວາມສາມັກຄີ ການເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ເປີດກວ້າງເພື່ອຮັບຟັງຄວາມເຫັນ, ສະໜັບສະໜຸນດ້ວຍໃຈທີ່ເປັນທຳ ແລະ ມີຄວາມເປັນກັນເອງ.
 • ອາໄສການແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ອາວຸໂສ ໂດຍບໍ່ບັງຄັບ ຫຼື ວິພາກວິຈານພຶດຕິກຳທີ່ແຕກຕ່າງ.
 • ມອບໝາຍພາລະກິດທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮ່ວມມືຂອງຫຼາຍໄວ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້.
 • ສື່ສານຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແຕ່ໃຫ້ກຽດ ບໍ່ວິພາກວິຈານໂດຍກົງ.
 • ຮຽນຮູ້ວິທີການຈ່າຍງານ ແລະ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ເໝາະສົມກັນແຕ່ລະເຈນ.
 • ກຳນົດຄ່ານິຍົມ ແລະ ເປົ້າໝວາຍຮ່ວມທີ່ຊັດເຈນ ເພື່ອຄວາມຮ່ວມມື.
 • ຈັດກິດຈະກຳກຸ່ມສ້າງສຳພັນ ເພື່ອຫຼຸດຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງໄວ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການເຫັນພ້ອມກັນແບບສັນທະມິດໄມຕີ ບໍ່ບັງຄັບໃຊ້ອຳນາດເດັດຂາດ ໂດຍຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ.

ທັງນີ້, ຄົນເຈນ Z ເປັນເຈນທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ນຳອົງກອນ, ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ຈັດການ ເປັນຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈ, ຟັງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາ ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງຄວນເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕອບສະໜອງນ້ອງເຈນ Z ຢ່າງສ້າງສັນ ພ້ອມຍຶດແນວທາງຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ອົງກອນຮ່ວມກັນກັບພະນັກງານນຳ.

ກົງກັນຂ້າມ ນອກຈາກອ້າຍໆ ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບໂຕແລ້ວ ຜູ້ຮັບບຸກຄະລາກອນເຈນ Z ເຂົ້າເຮັດວຽກ ກໍຄວນຫາແນວທາງໃຫ້ນ້ອງເຈນ Z ໄດ້ປັບໂຕນຳ ເຊັ່ນວ່າ: ການເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈວັດທະນະທຳອົງກອນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນຕ່າງຊ່ວງໄວຢ່າງເໝາະສົມ ໂດຍເນັ້ນປະໂຫຍດ ເພື່ອສ້າງບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ດີ ແລະ ທັກສະການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມ ຂອງນ້ອງໆ ຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນອົງກອນ ເພື່ອໃຫ້ທັງ 3 Generation ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ຄົນເຈນ Z ຄືຄົນທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງໄວເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ ທີ່ມີອາຍຸບໍ່ເກີນ 28 ປີ ຫຼື ອາດຈະອ່ອນກວ່ານັ້ນເລັກໜ້ອຍ ຖືວ່າເປັນຄົນໄວເຮັດວຽກທີ່ຈະເຂົ້າມາເປັນກຳລັງແຮງໃຫ້ກັບອົງກອນຫຼາຍໆບ່ອນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້.

ລັກສະນະຂອງຄົນເຈນ Z ແມ່ນເຕີບໃຫຍ່ມາກັບໂລກອອນລາຍ ທັງການຮຽນ ແລະ ການເຮັດວຽກ ເຊິ່ງເຂັ້ມຂຸ້ນກວ່າຄົນເຈນ Y ແລະ X ເຊິ່ງສ່ວນໜຶ່ງເປັນເພາະວິກິດ COVID-19 ໃນປີ 2020-2023 ທີ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ບໍລິຫານເວລາຮຽນ ຫຼື ເວລາເຮັດວຽກດ້ວຍໂຕເອງ ເຖິງວ່າຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກສູງ ແລະ ມີປະສົບການໃນການໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີທີ່ລ້ຳໜ້າກວ່າລຸ້ນອ້າຍ ແລະ ລຸ້ນພໍ່ ແຕ່ກໍສ້າງບັນຫາດ້ານພຶດຕິກຳໃໝ່ຂຶ້ນມາເຊັ່ນກັນ.

ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເຮັດວຽກໜັກຈົນລືມເວລາ (ເພາະບໍ່ໃຜຄວບຄຸມເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຊິ້ນສຸດການເຮັດວຽກ) ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ການຂາດທັກສະທາງສັງຄົມໃນຊີວິດຈິງ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດຕາມມາ.

ແນ່ນອນວ່າ, ຄົງບໍ່ມີອົງກອນໃດປະຕິເສດການຮັບຄົນເຈນ Z ເຂົ້າເຮັດວຽກ ພຽງເພາະບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ເນື່ອງຈາກບຸກຄະລາກອນທຸກຊ່ວງໄວຕ່າງກໍມີບັນຫາຕ່າງກັນອອກໄປຕາມຍຸກ ຕາມສະໄໝກັນທັງນັ້ນ, ໂດຍໃນພາບລວມຄຳແນະນຳສ່ວນໃຫຍ່ສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ ແແລະ ຜູ້ຈັດການ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈນ Z ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນເຈນ Y ແລະ ເຈນ X ຈຶ່ງມັກເນັ້ນໄປທີ່ການສ້າງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເຈນ (Generation) ເຊັ່ນ:

 • ສ້າງບັນຍາກາດ ການເຮັດວຽກແບບພີ່ນ້ອງ ໂດນເນັ້ນຄວາມສາມັກຄີ ການເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ເປີດກວ້າງເພື່ອຮັບຟັງຄວາມເຫັນ, ສະໜັບສະໜຸນດ້ວຍໃຈທີ່ເປັນທຳ ແລະ ມີຄວາມເປັນກັນເອງ.
 • ອາໄສການແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ອາວຸໂສ ໂດຍບໍ່ບັງຄັບ ຫຼື ວິພາກວິຈານພຶດຕິກຳທີ່ແຕກຕ່າງ.
 • ມອບໝາຍພາລະກິດທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮ່ວມມືຂອງຫຼາຍໄວ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້.
 • ສື່ສານຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແຕ່ໃຫ້ກຽດ ບໍ່ວິພາກວິຈານໂດຍກົງ.
 • ຮຽນຮູ້ວິທີການຈ່າຍງານ ແລະ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ເໝາະສົມກັນແຕ່ລະເຈນ.
 • ກຳນົດຄ່ານິຍົມ ແລະ ເປົ້າໝວາຍຮ່ວມທີ່ຊັດເຈນ ເພື່ອຄວາມຮ່ວມມື.
 • ຈັດກິດຈະກຳກຸ່ມສ້າງສຳພັນ ເພື່ອຫຼຸດຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງໄວ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການເຫັນພ້ອມກັນແບບສັນທະມິດໄມຕີ ບໍ່ບັງຄັບໃຊ້ອຳນາດເດັດຂາດ ໂດຍຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ.

ທັງນີ້, ຄົນເຈນ Z ເປັນເຈນທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ນຳອົງກອນ, ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ຈັດການ ເປັນຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈ, ຟັງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາ ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງຄວນເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕອບສະໜອງນ້ອງເຈນ Z ຢ່າງສ້າງສັນ ພ້ອມຍຶດແນວທາງຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ອົງກອນຮ່ວມກັນກັບພະນັກງານນຳ.

ກົງກັນຂ້າມ ນອກຈາກອ້າຍໆ ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບໂຕແລ້ວ ຜູ້ຮັບບຸກຄະລາກອນເຈນ Z ເຂົ້າເຮັດວຽກ ກໍຄວນຫາແນວທາງໃຫ້ນ້ອງເຈນ Z ໄດ້ປັບໂຕນຳ ເຊັ່ນວ່າ: ການເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈວັດທະນະທຳອົງກອນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນຕ່າງຊ່ວງໄວຢ່າງເໝາະສົມ ໂດຍເນັ້ນປະໂຫຍດ ເພື່ອສ້າງບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ດີ ແລະ ທັກສະການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມ ຂອງນ້ອງໆ ຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນອົງກອນ ເພື່ອໃຫ້ທັງ 3 Generation ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

Vietjet ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໃນ​ປີ 2024

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2024) – Vietjet ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໂດຍ AirlineRatings.com, ເວັບໄຊຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ.

ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

"ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.