Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

Tag: ເປັນໂສດແບບໃດ ໃຫ້ຕົວເອງມີຄວາມສຸກ.

ເປັນໂສດແບບໃດ ໃຫ້ຕົວເອງມີຄວາມສຸກ.

ຄວາມຮັກເປັນສິ່ງທີງົດງາມສະເໝີ ແຕ່ຫາກຈະຕ້ອງຢູ່ແບບໂສດໆ ບໍ່ມີຄົນຮັກ ຫຼື ຄູ່ຊີວິດ ກະບໍ່ແມ່ນວ່າຊີວິດຈະຂາດຄວາມສຸກໄປ ເພາະຂາດຄວາມຮັກມາເຕີມເຕັມ ແຕ່ໃນເມື່ອຫຼາຍຄົນເລືອກທີຈະໂສດດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ບໍ່ແມ່ນໂສດແບບຈຳຍອມເພາະຖືກຖີ້ມ ຫຼື ບອກເລີກ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!