Thursday, April 18, 2024
Lenovo

Tag: ໃບໄມ້

ໃບໄມ້ທີ່ຫຼົ່ນ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ລະບົບນິເວດຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ.

ໃບໄມ້ທີ່ຫຼົ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນ ນອກຈາກຈະສວຍງາມແລ້ວຍັງມີປະໂຫຍດໃນການຮັກສາລະບົບຂອງດິນແລະຄວາມອຸດົມສົມບູນ. ນອກນີ້ ເມື່ອໃບໄມ້ສະຫຼາຍຕົວພວກມັນປ່ອຍສານອາຫານທີ່ຈໍາເປັນອອກມາເຊັ່ນ: ຄາບອນ, ໄນໂຕຣເຈນ, ແລະ ຟັອດໂຟລັດ ກັບຄືນສູ່ດິນ. ສານອາຫານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາຂອງພືດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ ເຊິ່ງຈິຊ່ວຍລະບົບນິເວດທັງໝົດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!