Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: 34 ໂຄງການ

ຕ້ອງຮູ້! ຍຸດທະສາດການພັດທະນາການສຶກສາ 2016-2025 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

*ແຜນພັດທະນາໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອບັນລຸຈຸດໝາຍລວມ, ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນການພັດທະນາການສຶກສານັ້ນ ມຊ ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດແຜນພັດທະນາແຕ່ລະດ້ານ ດັ່ງນີ້: ແຜນງານທີ 1: ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງ ມຊ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!