Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: Ideas That Matter

Ideas That Matter: ເປັນຫຍັງທຸກໆ ທຸລະກິດ ຈຶ່ງຕ້ອງຫັນສູ່ຮູບແບບການສົນທະນາ

ທ່ານ ແດນ ເນຍຣີ, ຮອງປະທານຂອງບໍລິສັດ Meta ປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບອິດທິພົນຂອງການສົນທະນາ ແລະ ວິທີທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດໃນທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດລາວ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຕີບໂຕທາງທຸລະກິດຜ່ານ ການສົນທະນາອອນລາຍໄດ້.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!