Sunday, June 23, 2024
Lenovo

Tag: Polygyny

ທ່ານກ້າເພີ່ມບໍ່? ຖ້າເຟສບຸກຍອມໃຫ້ໃສ່ຊື່ “ຄູ່ສົມຣົດ” ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນ.

ສີສັນເທິງໂລກອອນລາຍຂອງເດືອນ ມິຖຸນາ ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະບໍ່ຈົບແຕ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດເທົ່ານັ້ນ! ແຕ່ຂະຫຍາຍໄປເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງການຄອງຄູ່ນຳອີກ, ເມື່ອມີຈົດໝາຍສະບັບໜຶ່ງ ສົ່ງເຖິງຜູ້ບໍລິຫານຂອງ Meta ເພື່ອຂໍໃຫ້ການສະແດງສະຖານະໃນເຟສບຸກ ສາມາດໃສ່ຊື່ຄູ່ຄອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!