Thursday, June 20, 2024
Lenovo

ທ່ອງທ່ຽວຝ່າວິກິດ ພິຊິດຄ່າເງິນກີບລາວ

ບົດຄງາມນີ້, ແມ່ນຄັດຕໍ່ມາຈາກເພຈ “AeroLaos” ເພື່ອໃຫ້ທາງ ສະມາຊິກ ອິນໄຊລາວ ໄດ້ບໍລິໂພກຂໍ້ມູນດີໆນຳກັນ.

ປັດຈຸບັນຄ່າເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງ ເຮັດໃຫ້ຄ່າຄອງຊີບສູງຂຶ້ນ ເຮົາຈະມາຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນຝ່າວິກິດຄ່າເງິນອ່ອນໄດ້ແນວໃດ?

1. ເຊີນຊວນຄົນລາວທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງລາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຫຼຸດການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ເງິນຕາໃນປະເທດອອກນອກປະເທດ.

2. ເພິ່ມຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໃຫ້ມາທ່ຽວລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະການນຳເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນລາວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄ່າເງິນກີບແຂງຄ່າຂຶ້ນ. ວິທີທີ່ເຮັດໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້ຄື ການເຮັດການຕະຫຼາດດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະການຕະຫຼາດອອນໄລນ໌ ຈະເປັນການຕະຫຼາດທີ່ເຂົ້າຮອດກຸ່ມເປົ້າຫມາຍໄດ້ໄວທີ່ສຸດ ປະຫຍັດ ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ.

3. ຮ່ວມມືກັນເປັນເຈົ້າບ້ານທີ່ດີ ທັ້ງພາກບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໂດຍກົງ ເຊ່ນ: ຮ້ານຄ້າ, ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ ຄວນເນ້ນການບໍລິການທີ່ດີ ສະອາດ ບໍ່ເອົາປຽບລູກຄ້າ. ສ່ວນປະຊາຊົນ ແມ່ນບໍ່ຄວນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອຊະຊາຍ ຊ່ວຍກັນຮັກສາຄວາມສະອາດ ສິ່ງແວດລ້ອມ ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ການມີນ້ຳໃຈ ມີຮອຍຍິ້ມ ແລະມິດຕະພາບ.

4. ພາກລັດຄວນມີການວາງແຜນເຮັດກິດຈະກຳເພື່ອສົ່ງເສິມດ້ານການທ່ງທ່ຽວຕະຫຼອດປີ ເພື່ອຮັກສາຖານລູກຄ້າເກົ່າ ແລະເພິ່ມຖານລູກຄ້າໃໝ່.

5. ພາກລັດຫາຕະຫຼາດນັກທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ໆ ເຊ່ນ ກຸ່ມປະເທດອາຫຼັບ ປະເທດອິນເດຍ ລັດເຊຍ ຍຸໂລປ ອະເມລິກາ ເປັນຕົ້ນ ເພາະປະເທດເຫຼ່ານີ້ ມີຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍ.

6. ເນ້ນການທ່ອງທ່ຽວຄຸນນະພາບ ລາຄາແພງ ສຳລັບກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ມີສັກກະຍະພາບ ເປັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຫຼູຫຼາ ເຊ່ນ: ກຸ່ມຜູ້ບໍລິຫານ, ນັກທຸລະກິດ, ນັກກີລາລະດັບໂລກ ເປັນຕົ້ນ. 
ການທາງທ່ຽວທີ່ເນ້ນ ລາຄາແພງ ຄຸນນະພາບດີ ເຊ່ນ: ການຈັດສຶກສາດູງານ, ການສຳມະນາລະດັບນານາຊາດ, ການແຂ່ງຂັນກີລາລະດັບໂລກ ເປັນຕົ້ນ.

7. ການສົ່ງເສິມ ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແລະທັກສະ ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ພະນັກງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວເພິ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອສາມາດຮອງຮັບກັບການເພິ່ມຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດ.

ການທ່ອງທ່ຽວ ຖືວ່າເປັນອີກຫນຶ່ງບົດບາດ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດເຮົາມີລາຍຮັບເພິ່ມຊຶ້ນ ແລະຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຝ່າວິກິດຄ່າເງິນອ່ອນໄປໄດ້.
ບົດຮຽນນີ້ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຄື ປະເທດໄທ ໄດ້ຝ່າວິກິດມາໄດ້ແລ້ວ ຈາກເຫດການທີ່ຄ່າເງິນບາດອ່ອນ ໃນຊ່ວງທີ່ປະເທດໄທ ພົບກັບວິກິດເສດຖະກິດຕົ້ມຍຳກຸ້ງ ເຊ່ນດຽວກັບ ປະເທດເກົາຫຼີ ໃນຊ່ວງໃກ້ໆກັນ ທັ້ງສອງປະເທດກໍ່ຜ່ານຊ່ວງນັ້ນໄດ້ຈາກການເພິ່ມຮາຍຮັບເຂົ້າປະເທດດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວເປັນຫຼັກ.

ປະເທດລາວເຮົາເຊ່ນກັນ ຜູ້ຂຽນບົດຄວາມຢາກເຊິນຊວນໃຫ້ ລາວທ່ຽວລາວກ່ອນ ລົດການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດລົງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດຝ່າຟັນວິກິດໄປພ້ອມໆກັນໄດ້.

ບົດຄວາມໂດຍ ອ.ມະລິວັນ ວໍລະເດດ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: AeroLaos

ບົດຄງາມນີ້, ແມ່ນຄັດຕໍ່ມາຈາກເພຈ “AeroLaos” ເພື່ອໃຫ້ທາງ ສະມາຊິກ ອິນໄຊລາວ ໄດ້ບໍລິໂພກຂໍ້ມູນດີໆນຳກັນ.

ປັດຈຸບັນຄ່າເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງ ເຮັດໃຫ້ຄ່າຄອງຊີບສູງຂຶ້ນ ເຮົາຈະມາຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນຝ່າວິກິດຄ່າເງິນອ່ອນໄດ້ແນວໃດ?

1. ເຊີນຊວນຄົນລາວທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງລາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຫຼຸດການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ເງິນຕາໃນປະເທດອອກນອກປະເທດ.

2. ເພິ່ມຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໃຫ້ມາທ່ຽວລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະການນຳເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນລາວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄ່າເງິນກີບແຂງຄ່າຂຶ້ນ. ວິທີທີ່ເຮັດໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້ຄື ການເຮັດການຕະຫຼາດດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະການຕະຫຼາດອອນໄລນ໌ ຈະເປັນການຕະຫຼາດທີ່ເຂົ້າຮອດກຸ່ມເປົ້າຫມາຍໄດ້ໄວທີ່ສຸດ ປະຫຍັດ ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ.

3. ຮ່ວມມືກັນເປັນເຈົ້າບ້ານທີ່ດີ ທັ້ງພາກບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໂດຍກົງ ເຊ່ນ: ຮ້ານຄ້າ, ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ ຄວນເນ້ນການບໍລິການທີ່ດີ ສະອາດ ບໍ່ເອົາປຽບລູກຄ້າ. ສ່ວນປະຊາຊົນ ແມ່ນບໍ່ຄວນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອຊະຊາຍ ຊ່ວຍກັນຮັກສາຄວາມສະອາດ ສິ່ງແວດລ້ອມ ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ການມີນ້ຳໃຈ ມີຮອຍຍິ້ມ ແລະມິດຕະພາບ.

4. ພາກລັດຄວນມີການວາງແຜນເຮັດກິດຈະກຳເພື່ອສົ່ງເສິມດ້ານການທ່ງທ່ຽວຕະຫຼອດປີ ເພື່ອຮັກສາຖານລູກຄ້າເກົ່າ ແລະເພິ່ມຖານລູກຄ້າໃໝ່.

5. ພາກລັດຫາຕະຫຼາດນັກທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ໆ ເຊ່ນ ກຸ່ມປະເທດອາຫຼັບ ປະເທດອິນເດຍ ລັດເຊຍ ຍຸໂລປ ອະເມລິກາ ເປັນຕົ້ນ ເພາະປະເທດເຫຼ່ານີ້ ມີຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍ.

6. ເນ້ນການທ່ອງທ່ຽວຄຸນນະພາບ ລາຄາແພງ ສຳລັບກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ມີສັກກະຍະພາບ ເປັນການທ່ອງທ່ຽວແບບຫຼູຫຼາ ເຊ່ນ: ກຸ່ມຜູ້ບໍລິຫານ, ນັກທຸລະກິດ, ນັກກີລາລະດັບໂລກ ເປັນຕົ້ນ. 
ການທາງທ່ຽວທີ່ເນ້ນ ລາຄາແພງ ຄຸນນະພາບດີ ເຊ່ນ: ການຈັດສຶກສາດູງານ, ການສຳມະນາລະດັບນານາຊາດ, ການແຂ່ງຂັນກີລາລະດັບໂລກ ເປັນຕົ້ນ.

7. ການສົ່ງເສິມ ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແລະທັກສະ ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ພະນັກງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວເພິ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອສາມາດຮອງຮັບກັບການເພິ່ມຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດ.

ການທ່ອງທ່ຽວ ຖືວ່າເປັນອີກຫນຶ່ງບົດບາດ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດເຮົາມີລາຍຮັບເພິ່ມຊຶ້ນ ແລະຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຝ່າວິກິດຄ່າເງິນອ່ອນໄປໄດ້.
ບົດຮຽນນີ້ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຄື ປະເທດໄທ ໄດ້ຝ່າວິກິດມາໄດ້ແລ້ວ ຈາກເຫດການທີ່ຄ່າເງິນບາດອ່ອນ ໃນຊ່ວງທີ່ປະເທດໄທ ພົບກັບວິກິດເສດຖະກິດຕົ້ມຍຳກຸ້ງ ເຊ່ນດຽວກັບ ປະເທດເກົາຫຼີ ໃນຊ່ວງໃກ້ໆກັນ ທັ້ງສອງປະເທດກໍ່ຜ່ານຊ່ວງນັ້ນໄດ້ຈາກການເພິ່ມຮາຍຮັບເຂົ້າປະເທດດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວເປັນຫຼັກ.

ປະເທດລາວເຮົາເຊ່ນກັນ ຜູ້ຂຽນບົດຄວາມຢາກເຊິນຊວນໃຫ້ ລາວທ່ຽວລາວກ່ອນ ລົດການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດລົງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດຝ່າຟັນວິກິດໄປພ້ອມໆກັນໄດ້.

ບົດຄວາມໂດຍ ອ.ມະລິວັນ ວໍລະເດດ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: AeroLaos

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.

ກວດເບິ່ງອາການເປັນ​ມະ​ເຮັງດ້ວຍໂຕເອງ

ມະ​ເຮັງ ​ເປັນ​ພະຍາດ​ທີ່​ອັນຕະລາຍ ​ໂດຍເຮົາບໍ່​ສາມາດຮູ້​ວ່າ ມັນຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ເຮົາ​ຕອນ​ໃດ. ແຕ່ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ວິທີ​ສັງ​ເກດ​ອາການ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ຂອງມະ​ເຮັງ 14 ຊະນິດ​ ມາ​ໃຫ້ທ່ານ​ຮູ້.