Saturday, May 25, 2024
Lenovo

Tag: ຖົ່ວລຽນລາວ

ຖົ່ວລຽນພັນພື້ນເມືອງລາວ ຫວານຫອມ ບໍ່ແພ້ຖົ່ວລຽນຕ່າງປະເທດ

ຖົ່ວລຽນສາຍພັນພື້ນເມືອງລາວນັ້ນ ມີມາແຕ່ສະໄໝບູຮານ ລຸ້ນປູ່ຍ່າຕາຍາຍເຮົາມາແລ້ວ ໂດຍບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າຜູ້ໃດນຳເບ້ຍເຂົ້າມາປູກຕັ້ງແຕ່ສະໄໝໃດ ໂດຍປູກຢູ່ຕາມບ້ານແຕ່ສະໄໝບູຮານມາ ເຊິ່ງໄທບ້ານເອີນວ່າສາຍພັນພື້ນເມືອງ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!