Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: ມັງກອນ

“Force for good” ມົງກຸດ Miss Universe ສຳລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ຄວາມສາມາດສ້າງການປ່ຽນແປງຕໍ່ໂລກໄດ້.

ໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວກັບຜົນງານແຂ່ງຂັນຮອບ Final ຂອງ Miss Universe ໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ 2023 ທີ່ຈະມາເຖິງ ເຊິ່ງຕາມໂມງປະເທດລາວເຮົາແມ່ນ ຖືກວັນທີ 15 ມັງກອນ 2023 ມົງກຸດທີ່ມີພຽງໜຶ່ງດຽວທີ່ຈະໃສ່ໃຫ້ກັບ ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກມາຈາກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນທີ່ເຂົ້າຊີງມົງລະດັບປະເທດກ່ອນຈະເລືອກໄດ້ປະເທດລະ 1 ຄົນ ເພື່ອມາປະກວດລະດັບໂລກ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!