Sunday, May 19, 2024
Lenovo

Tag: ສວນສາທາລະນະ ເພື່ອການຮຽນຮູ້

ກຽມກໍ່ສ້າງ ສວນສາທາລະນະ ເພື່ອການຮຽນຮູ້

ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ (ຄສປ), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດໂຄງການກໍ່ສ້າງ ສວນສາທາລະນະ ເພື່ອການຮຽນຮູ້ ແລະ ໃຫ້ກາຍເປັນສັນຍະລັກຂອງການພັດທະນາ ວິຊາການ ລວມທັງເປັນ ສັນຍະລັກຂອງ ຄວາມສາມັກຄີ.  

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!