Monday, May 20, 2024
Lenovo

Tag: ສຽງສະທ້ອນ ຈາກຜູ້ໃຊ້ບໍລິການລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ

ສຽງສະທ້ອນ ຈາກຜູ້ໃຊ້ບໍລິການລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ.

ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຖືວ່າເປັນອີກສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດຂອງ ປະເທດລາວ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ອີກທັງເຮັດໃຫ້ລະບົບການຂົນສົ່ງໂດຍສານຢູ່ບ້ານເຮົາ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ບໍລິການລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ມາແລ້ວ. 

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!