Thursday, April 18, 2024
Lenovo

Tag: ເງິນ

4 ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຮູ້ ກ່ອນຈະວາງແຜນການເງິນ

ສິ່ງສຳຄັນກ່ອນທີ່ເຮົາຈະວາງແຜນການເງິນ ເພື່ອປະເມີນການໃຊ້ຈ່າຍ ການອອມເງິນ ແລະ ການລົງທຶນຂອງຕົນເອງ ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເຫັນພາບລວມຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ ຈຶ່ງຈະສາມາດວາງແຜນການເງິນໃໝ່ໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດກັບໂຕເອງຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ໂດຍສິ່ງທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງຮູ້ປະກອບມີ:

7 ວິທີວາງແຜນການເງິນ ຂອງມະນຸດເງິນ​ເດືອນ​.

ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າການປະຢັດເງິນແມ່ນເລື່ອງທີ່ຍາກ ແຕ່ຖ້າວາງແຜນການເງິນໃຫ້ດີໆ ຮີບຟ້າວປະຢັດເງິນຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ເຮົາກໍຈະມີເງິນເກັບສໍາລັບເຫດການສຸກເສີນໃນອະນາຄົດຢ່າງແນ່ນອນ.

ປະຢັດບໍ່ໄດ້ ກໍປ່ຽນແນວຄິດ! 6 ແນວຄິດການໃຊ້ເງິນແບບ Warren Buffett

ເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເກີດບັນຫາໃນການນໍາໃຊ້ເງິນ ບາງຄົນອາດມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍກວ່າລາຍຈ່າຍ ແລະ ມີເງິນໃຊ້ບໍ່ພຽງພໍ ເຖິງຈະປະຢັດຫຼາຍເທົ່າໃດກໍຕາມ ຈົນພາໃຫ້ເກີດບັນຫາທາງການເງິນ, ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການເງິນ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເລື່ອງຂອງຕົວເລກ ແລະ ການຄໍານວນເທົ່ານັ້ນ ການເງິນຍັງມີເລື່ອງຂອງແນວຄິດ ການລົງທຶນ ແລະ ການໃຊ້ຊີວິດ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດຄວບຄຸມການເງິນຂອງເຮົາຢ່າງເປັນປະໂຫຍດໄດ້.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!