Monday, May 20, 2024
Lenovo

Tag: ເຈັບຄໍ

4 ສະໝຸນໄພ “ແກ້ເຈັບຄໍ”

ອາການເຈັບຄໍ ມັກເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການທີ່ເຮົາກິນຂອງເຢັນຫຼາຍ, ມີເຊື້ອແບັກທີເຣຍສະສົມຢູ່ໃນລຳຄໍ, ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ...ເຊິ່ງມັນອາດເປັນສາເຫດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດອາການເຈັບຄໍໄດ້, ມື້ນີ້ ເຮົາມີ 4 ສະໝຸນໄພໃກ້ໂຕ ທີ່ສາມາດບັນເທົາອາການແກ້ເຈັບຄໍໄດ້ ຄື: ຂີງ, ກະທຽມ, ຂີ້ໝິ້ນ ແລະ ຫົວຜັກບົ່ວ.

ຮູ້ສາເຫດ ກ່ອນປົວອາການເຈັບຄໍຊຳເຮື້ອ

ອາການ ເຈັບຄໍ ຊຳເຮື້ອ ເປັນບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍໆ ເປັນອາການທີ່ລຳຄານແກ່ຜູ້ປ່ວຍ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍຕ້ອງໄປພົບແພດຫຼາຍຄົນເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກບໍ່ດີຈັກເທື່ອ, ຜູ້ປ່ວຍບາງຄົນອາດຕ້ອງກິນຢາຕ້ານເຊື້ອເປັນປະຈຳ ແລະ ຫຼາຍຊະນິດ ເປັນໄລຍະເວລາດົນ, ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນໃນການຫຼີກເວັ້ນ ຄື ຕ້ອງຫາສາເຫດຂອງອາການເຈັບຄໍຊຳເຮື້ອ ໃຫ້ພົບ ແລະ ປິ່ນປົວຕາມສາເຫດ ອາການຜູ້ປ່ວຍຈຶ່ງຈະຫາຍ ແລະ ມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ຈະກັບມາເປັນອີກ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!