Sunday, April 21, 2024
Lenovo

Tag: ແໜມເນືອງ

ແໜມເນືອງບົວສະຫວັນ ຕົ້ນຕຳຫຼັບຄວາມແຊບທີ່ບໍ່ຄືໃຜ

ເວົ້າເຖິງອາຫານປະເພດ “ແໜມເນືອງ” ຫຼາຍທ່ານຄົງຈະນຶກເຖິງ ແໜມເນືອງບົວສະຫວັນ  ເພາະເປັນອ່ີກຮ້ານໜຶ່ງ ທີ່ຂຶ້ນຊື່ເລື່ອງອາຫານປະເພດນີ້ ດ້ວຍຄວາມແຊບທີ່ເປັນເອກະລັກ ທີ່ເປັນຕົ້ນຕຳຫຼັບຂອງແໜມເນືອງແທ້ໆ ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!