Friday, April 19, 2024
Lenovo

Tag: ໂຄງການພັດທະນາ ໃນ ສປປ ລາວ

TICA ສືບຕໍ່ ຫຼາຍໂຄງການພັດທະນາ ໃນ ສປປ ລາວ

ວັນທີ 17 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານນາງ ອຸຣີຣັດ ຈະເຣີນໂຕ, ຫົວໜ້າກົມຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ (TICA) ແລະ ທ່ານ ວິໂຣດ ສຸນດາຣາ ຫົວໜ້າກົມອາຊີ ປາຊີຟິກ ແລະ ອາຟຣິກາ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນປະທານຮ່ວມ   ໃນກອງປະຊຸມຕິດຕາມການດຳເນີນງານພາຍໃຕ້ແຜນງານຄວາມຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ໄທ - ລາວ ໄລຍະ 3 ປີ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!