ກະຊວງປກສ ສຸມໃສ່ສະກັດກັ້ນອຸບັດຕິເຫດທ້ອງຖະໜົນໃຫ້​ໜ້ອຍ​ລົງ

ພັທ ຄໍາເຫຼັກ ໄຊຍະສິດ ຮອງຫົວໜ້າກົມຕໍາຈະລາຈອນ ກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ ກະຊວງ ປກສ ໃຫ້ຮູ້ໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປີວ່າ:

ໃນປີ 2018 ອຸບັດຕິເຫດທີ່ີເກີດຂຶ້ນຕາມທ້ອງຖະໜົນແມ່ນມາຈາກ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພາຫະນະຢ່າງວ່ອງໄວ ມີ 2.100.000 ກວ່າຄັນ. ໃນນີ້ ລົດຈັກຫຼາຍກວ່າໝູ່ ກວມ 76,15%, ສະເລ່ຍ 1 ກິໂລແມັດມີພາຫະນະ 600 ກວ່າຄັນ, ສະເພາະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີພາຫະນະທັງໝົດ 900.000 ກວ່າຄັນ ໃນນີ້ ລົດຈັກກວມເອົາ 68,71% ສະເລ່ຍ 1 ກິໂລແມັດ ມີພາຫະນະ 800 ກວ່າຄັນ ຈາກບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງການສັນຈອນບໍ່ສາມາຮອງຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພາຫະນະໄດ້ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງມີຄວາມແອອັດ, ສັບສົນ ແລະ ອີກບັນຫາໜຶ່ງຜູ້ຂັບຂີ່ຍັງຂາດສະຕິບໍ່ເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະເມີດກົດລະບຽບການຈະລາຈອນເປັນຕົ້ນ: ດື່ມສິ່ງມືນເມົາຂັບຂີ່ລົດກວມ 26,6%, ໃຊ້ຄວາມໄວເກີນກໍານົດ 19,6%, ປ່ຽນທິດກະທັນຫັນ 12,8%, ແຊງບໍ່ຮັບປະກັນ 12,7%, ບໍ່ປ່ອຍສິດ 12,4%, ເຕັກນິກບໍ່ຮັບປະກັນ 2,4%, ລ່ວງປ້າຍຫ້າມ 1,5%. ນອກນີ້, ມີຂີດເສັ້ນແບ່ງຈະລາຈອນບໍ່ຈະແຈ້ງ, ປ້າຍສັນຍານ ແລະອື່ນໆ ກວມ 11,7%.


ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການເກີດອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຢູ່ໃນສ່ວນສູງ ເຮັດໃຫ້ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີງວິດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາດັ່ງກ່າວລັດຖະບານໄດ້ອອກກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ດໍາລັດ, ນິຕິກໍາເປັນຕົ້ນ: ກົດລະບຽບການສັນຈອນຕາມເສັ້ໜທາງຫຼວງສະບັກເລກທີ 107/ປສລ, ດໍາລັດ 188/ນຍວ່າດ້ວຍການປັບໄໝ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກ່ຽວກັບການສັນຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາທາງຫຼວງ; ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ, ເຊິ່ງແຜນການດັ່ງກ່າວ ກະຊວງ ປກສ ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າແຕ່ບັນຫາອຸບັດຕິເຫດກໍຍັງເກີດຂຶ້ນ 5.800 ກວ່າຄັ້ງ, ພາຫະນະເປ່ເພ 10.500 ກວ່າຄັນ, ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 9.300 ກວ່າຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 995 ຄົນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຈໍານວນອຸບັດຕິເຫດເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ຄົນເສຍຊີວິດຫຼຸດລົງ 58 ຄົນ, ສະເພາະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເສຍຊີວິດ 240 ຄົນ ຫຼຸດລົງ 11 ຄົນ.

ໃນຕໍ່ໜ້າ, ກະຊວງ ປກສ ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂດຍໂຄສະນາດໍາລັດ188/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປັບໄໝ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆຕໍ່ຜູ້ທີ່ລ່ວງລະເມີດກົດໝາຍກ່ຽວກັບຈະລາຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາທາງຫຼວງ.

ພ້ອມທັງໂຄສະນາລະບຽບການສັນຈອນ, ສະພາບການສັນຈອນ ແລະ ສະພາບເກີດອຸບັດຕິເຫດຜ່ານສື່ມວນຊົນ,ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມ, ວາລະສານ, ປົດສະເຕິ, ປ້າຍແຄມທາງ, ປ້າຍໂຄສະນາໃຫຍ່, ທາງອິນເຕິເນັດ…..

ນອກນີ້ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດຕິເຫດຢ່າງແຂງແຮງ ເຮັດໃຫ້ອຸບັດຕິເຫດຫຼຸດລົງເທືື່ອລະກ້າວ ທັງສຸມໃສ່ກວດກາ, ແກ້ໄຂລົດນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ລົດບໍ່ມີປ້າຍ, ປ້າຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ທະບຽນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ລົດບໍ່ຮັບປະກັນທາງດ້ານເຕັກນິກ, ປັບປຸງກໍາລັງຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ແກ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ເໝາະສົມກັບຕົວຈິງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະບົບກ້ອງວົງຈອນປິດ, ລະບົບໄຟອໍານາດ, ເຄື່ອງກວດທາດເຫຼົ້າ, ເຄື່ອງຈັບຄວາມໄວ ແລະອື່ນໆ.

ພັທ ຄໍາເຫຼັກ ໄຊຍະສິດ ຮອງຫົວໜ້າກົມຕໍາຈະລາຈອນ ກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ ກະຊວງ ປກສ ໃຫ້ຮູ້ໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປີວ່າ:

ໃນປີ 2018 ອຸບັດຕິເຫດທີ່ີເກີດຂຶ້ນຕາມທ້ອງຖະໜົນແມ່ນມາຈາກ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພາຫະນະຢ່າງວ່ອງໄວ ມີ 2.100.000 ກວ່າຄັນ. ໃນນີ້ ລົດຈັກຫຼາຍກວ່າໝູ່ ກວມ 76,15%, ສະເລ່ຍ 1 ກິໂລແມັດມີພາຫະນະ 600 ກວ່າຄັນ, ສະເພາະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີພາຫະນະທັງໝົດ 900.000 ກວ່າຄັນ ໃນນີ້ ລົດຈັກກວມເອົາ 68,71% ສະເລ່ຍ 1 ກິໂລແມັດ ມີພາຫະນະ 800 ກວ່າຄັນ ຈາກບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງການສັນຈອນບໍ່ສາມາຮອງຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພາຫະນະໄດ້ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງມີຄວາມແອອັດ, ສັບສົນ ແລະ ອີກບັນຫາໜຶ່ງຜູ້ຂັບຂີ່ຍັງຂາດສະຕິບໍ່ເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະເມີດກົດລະບຽບການຈະລາຈອນເປັນຕົ້ນ: ດື່ມສິ່ງມືນເມົາຂັບຂີ່ລົດກວມ 26,6%, ໃຊ້ຄວາມໄວເກີນກໍານົດ 19,6%, ປ່ຽນທິດກະທັນຫັນ 12,8%, ແຊງບໍ່ຮັບປະກັນ 12,7%, ບໍ່ປ່ອຍສິດ 12,4%, ເຕັກນິກບໍ່ຮັບປະກັນ 2,4%, ລ່ວງປ້າຍຫ້າມ 1,5%. ນອກນີ້, ມີຂີດເສັ້ນແບ່ງຈະລາຈອນບໍ່ຈະແຈ້ງ, ປ້າຍສັນຍານ ແລະອື່ນໆ ກວມ 11,7%.


ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການເກີດອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຢູ່ໃນສ່ວນສູງ ເຮັດໃຫ້ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີງວິດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາດັ່ງກ່າວລັດຖະບານໄດ້ອອກກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ດໍາລັດ, ນິຕິກໍາເປັນຕົ້ນ: ກົດລະບຽບການສັນຈອນຕາມເສັ້ໜທາງຫຼວງສະບັກເລກທີ 107/ປສລ, ດໍາລັດ 188/ນຍວ່າດ້ວຍການປັບໄໝ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກ່ຽວກັບການສັນຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາທາງຫຼວງ; ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ, ເຊິ່ງແຜນການດັ່ງກ່າວ ກະຊວງ ປກສ ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າແຕ່ບັນຫາອຸບັດຕິເຫດກໍຍັງເກີດຂຶ້ນ 5.800 ກວ່າຄັ້ງ, ພາຫະນະເປ່ເພ 10.500 ກວ່າຄັນ, ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 9.300 ກວ່າຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 995 ຄົນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຈໍານວນອຸບັດຕິເຫດເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ຄົນເສຍຊີວິດຫຼຸດລົງ 58 ຄົນ, ສະເພາະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເສຍຊີວິດ 240 ຄົນ ຫຼຸດລົງ 11 ຄົນ.

ໃນຕໍ່ໜ້າ, ກະຊວງ ປກສ ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂດຍໂຄສະນາດໍາລັດ188/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປັບໄໝ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆຕໍ່ຜູ້ທີ່ລ່ວງລະເມີດກົດໝາຍກ່ຽວກັບຈະລາຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາທາງຫຼວງ.

ພ້ອມທັງໂຄສະນາລະບຽບການສັນຈອນ, ສະພາບການສັນຈອນ ແລະ ສະພາບເກີດອຸບັດຕິເຫດຜ່ານສື່ມວນຊົນ,ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມ, ວາລະສານ, ປົດສະເຕິ, ປ້າຍແຄມທາງ, ປ້າຍໂຄສະນາໃຫຍ່, ທາງອິນເຕິເນັດ…..

ນອກນີ້ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດຕິເຫດຢ່າງແຂງແຮງ ເຮັດໃຫ້ອຸບັດຕິເຫດຫຼຸດລົງເທືື່ອລະກ້າວ ທັງສຸມໃສ່ກວດກາ, ແກ້ໄຂລົດນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ລົດບໍ່ມີປ້າຍ, ປ້າຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ທະບຽນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ລົດບໍ່ຮັບປະກັນທາງດ້ານເຕັກນິກ, ປັບປຸງກໍາລັງຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ແກ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ເໝາະສົມກັບຕົວຈິງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະບົບກ້ອງວົງຈອນປິດ, ລະບົບໄຟອໍານາດ, ເຄື່ອງກວດທາດເຫຼົ້າ, ເຄື່ອງຈັບຄວາມໄວ ແລະອື່ນໆ.

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ການໃຊ້ຊີວິດຍຸກໃໝ່ ຮູ້ຈັກຄົນປະເພດ Introvert ແລະ Extrovert

ສັງຄົມເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ເຊິ່ງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັົບ 2 ປະເພດກຸ່ມຄົນ Introvert ແລະ Extrovert.

ເປີດຫໍພິພິທະພັນ ຊີວະນານາພັນ ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ

ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ, ຜູ້ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ຢໍລະປາ ແບບອະນຸລັກ ເພື່ອອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ້ອງກັນການລ່າສັດຕ່າງໆ. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໂດຍການເປີດຫໍພິພິທະພັນຊີວະນານາພັນນ້ຳກັດຢໍລາປ່າ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງໝາຍທີ່ສຳຄັນແຫ່ງການອະນຸລັກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂອບເຂດຢໍລະປາ.

ວັດໂພນພະເນົາ ວັດສະໄໝພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ

ດໂພນພະເນົາ (ວັດດອນພະເນົາ) ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາມປະຫວັດໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ວັດນີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ ຄ.ສ 1599 ສະໄໝ ພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ ທັມມິກະຣາດ ເປັນວັດປະຈຳພຣະອົງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!