Friday, June 14, 2024
Lenovo

ແຂວງອຸດົມໄຊ ປູກເຂົ້ານາປີເນື້ອທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 300 ກວ່າເຮັກຕາ

ປະຈຸບັນຊາວນາທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ຈໍານວນ 390 ບ້ານ, 61,9 ພັນຄອບຄົວພວມຂຸ້ນຂ້ຽວບຸກເບີກ, ປັບປຸງ, ກະກຽມດິນ ແລະ ຕົກກ້າເພື່ອພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການປູກເຂົ້ານາປີໃຫ້ທັນກັບລະດູການເຊິ່ງປີນີ້ຫັນວ່າເນື້ອທີ່ນາປີມີອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວ ແລະເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ທອງສ້ອຍ ວຽງວົງ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບໍລິຫານແຜນການ, ຂະແໜງປູກຝັງພະແນກກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າວວ່າ:

ເນື້ອທີ່ປູກ ເຂົ້ານາປີປະຈຳປີ 2019 ທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນຈຳນວນ 7 ເມືອງ ມີທັງຫມົດ 15,9 ພັນເຮັກຕາ ໃນນັ້ນເມືອງໄຊມີ 3,9 ພັນເຮັກຕາ, ຫຼາ 718,5 ເຮັກ ຕາ, ນາໝໍ້ 3,1 ພັນເຮັກຕາ, ງາ 1,5 ພັນເຮັກຕາ, ແບງ 2,7 ພັນເຮັກຕາ, ຮຸນ 3,3 ພັນເຮັກຕາ ແລະເມືອງປາກແບງມີ 341,3 ເຕັກຕາລວມແລ້ວເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາປີທົ່ວ ແຂວງອຸດົມໄຊໃນປີນີ້ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 314 ເຮັກຕາ ຖ້າທຽບໃສ່ປີກ່ອນ.

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ນາປີເພີ່ມ ຂຶ້ນແມ່ນເນື່ອງມາຈາກປະຊາຊົນສ່ວຍ ຫຼາຍ ພ້ອມກັນປັບປຸງ, ບຸກເບີກຄືນ ເນື້ອທີ່ ນາເຮື້ອ ແລະເປີດນາໃໝ່ ຊຶ່ງຜ່ານມາ ເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກທຳ ມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໂຈະການຜະ ລິດເຂົ້ານາປີ.

ສໍາລັບການປູກເຂົ້ານາປີຢູ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຄາດວ່າຈະໄດ້ພ້ອມກັນລົງມື ໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາຫາຕົ້ນເດືອນກໍ ລະກົດນີ້ ປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງແມ່ນສຳ ເລັດການຕົກກ້າແລ້ວ 30%.

ທ່ານ ທອງສ້ອຍ ວຽງວົງ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກເຂົ້ານາປີທັງໝົດ 65,3 ພັນໂຕນ ແລະ ນອກຈາກປະຊາຊົນຈະກະກຽມ ໃນການປູກເຂົ້ານາປີແລ້ວຈຳນວນໜຶ່ງຍັງໄດ້ພ້ອມກັນປູກເຂົ້າໄຮ່ຕື່ມອີກຊຶ່ງປີນີ້ເຫັນວ່າມີເນື້ອທີຫຼຸດລົງຍັງເຫຼືອ 15,8 ພັນເຮັກຕາ ເນື່ອງຈາກການນໍາແຂ ວງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນຫັນປູກພືດທົດແທນການປູກເຂົ້າໄຮ່ຊຶ່ງຄາດວ່າຜົນຜະລິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບທັງໝົດປະມານ 28,4 ພັນໂຕນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ປະຈຸບັນຊາວນາທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ຈໍານວນ 390 ບ້ານ, 61,9 ພັນຄອບຄົວພວມຂຸ້ນຂ້ຽວບຸກເບີກ, ປັບປຸງ, ກະກຽມດິນ ແລະ ຕົກກ້າເພື່ອພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການປູກເຂົ້ານາປີໃຫ້ທັນກັບລະດູການເຊິ່ງປີນີ້ຫັນວ່າເນື້ອທີ່ນາປີມີອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວ ແລະເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ທອງສ້ອຍ ວຽງວົງ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບໍລິຫານແຜນການ, ຂະແໜງປູກຝັງພະແນກກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າວວ່າ:

ເນື້ອທີ່ປູກ ເຂົ້ານາປີປະຈຳປີ 2019 ທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນຈຳນວນ 7 ເມືອງ ມີທັງຫມົດ 15,9 ພັນເຮັກຕາ ໃນນັ້ນເມືອງໄຊມີ 3,9 ພັນເຮັກຕາ, ຫຼາ 718,5 ເຮັກ ຕາ, ນາໝໍ້ 3,1 ພັນເຮັກຕາ, ງາ 1,5 ພັນເຮັກຕາ, ແບງ 2,7 ພັນເຮັກຕາ, ຮຸນ 3,3 ພັນເຮັກຕາ ແລະເມືອງປາກແບງມີ 341,3 ເຕັກຕາລວມແລ້ວເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາປີທົ່ວ ແຂວງອຸດົມໄຊໃນປີນີ້ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 314 ເຮັກຕາ ຖ້າທຽບໃສ່ປີກ່ອນ.

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ນາປີເພີ່ມ ຂຶ້ນແມ່ນເນື່ອງມາຈາກປະຊາຊົນສ່ວຍ ຫຼາຍ ພ້ອມກັນປັບປຸງ, ບຸກເບີກຄືນ ເນື້ອທີ່ ນາເຮື້ອ ແລະເປີດນາໃໝ່ ຊຶ່ງຜ່ານມາ ເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກທຳ ມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໂຈະການຜະ ລິດເຂົ້ານາປີ.

ສໍາລັບການປູກເຂົ້ານາປີຢູ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຄາດວ່າຈະໄດ້ພ້ອມກັນລົງມື ໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາຫາຕົ້ນເດືອນກໍ ລະກົດນີ້ ປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງແມ່ນສຳ ເລັດການຕົກກ້າແລ້ວ 30%.

ທ່ານ ທອງສ້ອຍ ວຽງວົງ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກເຂົ້ານາປີທັງໝົດ 65,3 ພັນໂຕນ ແລະ ນອກຈາກປະຊາຊົນຈະກະກຽມ ໃນການປູກເຂົ້ານາປີແລ້ວຈຳນວນໜຶ່ງຍັງໄດ້ພ້ອມກັນປູກເຂົ້າໄຮ່ຕື່ມອີກຊຶ່ງປີນີ້ເຫັນວ່າມີເນື້ອທີຫຼຸດລົງຍັງເຫຼືອ 15,8 ພັນເຮັກຕາ ເນື່ອງຈາກການນໍາແຂ ວງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນຫັນປູກພືດທົດແທນການປູກເຂົ້າໄຮ່ຊຶ່ງຄາດວ່າຜົນຜະລິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບທັງໝົດປະມານ 28,4 ພັນໂຕນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.