Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ທ່ານນາຍົກ ທອງລຸນ ບອກ! ພາກລັດຕ້ອງຍອມຮັບຄວາມຈິງຜ່ານມາ ເຮົາຈຶ່ງກ້າວເດີນໜ້າຕໍ່ໄປໄດ້

ຄວາມພູມໃຈຂອງປະຊາຊົນ ໃນການບໍລິຫານປະເທດ ຂອງຄະນະລັດຖະບານຊຸດປັດຈຸບັນ ແມ່ນມີຫຼາຍແນວ ແຕ່ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ເພິ່ນໄດ້ຮັບຟັງບັນຫາ, ຍອມຮັບຂໍ້ຜິດພາດໃນອາດີດ ເພື່ອປັບປຸງ ແລ້ວມຸ່ງສູ່ຫົນທາງທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ໂດຍສະເພາະ ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ ທີ່ດິນ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ກ່າວ ໃນກອງປະຊຸມສະພາ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ເມື່ອວັນທີ 7 ມິຖຸນາຜ່ານມານີ້ ວ່າ “ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ມີໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ ກະຊວງດັ່ງກ່າວພັດ ບໍ່ໄດ້ໄປມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການ ສຳປະທານທີ່ດິນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນຢ່າງພຽງພໍແກ່ ກະຊວງການເງິນ ເພື່ອເກັບກຳພາສີດັ່ງກ່າວຢ່າງຄົບຖ້ວມ”.

ທ່ານາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍັງກ່າວຕຶ່ມວ່າ “ປະເທດລາວໄດ້ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະສຳປະທານທີ່ດິນ ຫຼາຍໂຄງການໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດບົດລາຍງານ ເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບຈຳນວນລາຍຮັບ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຮັບ ຈາກການຂຸດຄົ້ນ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ”.

ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ມັນໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງຈິງທີ່ໜ້າເສົ້າ ແລະໄດ້ບົ່ງບອກ ເຖິງເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງ ພວກເຮົາມີ ໂຄງການລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ສາມາດ ເກັບກູ້ລາຍຮັບຕາມແຜນການ, ປະຊາຊົນກໍຍັງບໍ່ສາມາດ ຫຼຸດພົ້ນຈາກ ຄວາມທຸກຍາກ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ວາດໄວ້ເທື່ອ.

ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຍິ່ງເລິກເຊິ່ງ ແລະຈະແຈ້ງຂຶ້ນ ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບຟັງການເຈາະຈິ້ມບັນຫາ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວາລະການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະພາດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ ຊາດ ເຂດ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າວວ່າ “ໃຫ້ລັດຖະບານປະເມີນຄືນ ໂຄງການທີ່ ພາກເອກະຊົນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສູນກາງ ໃນກໍລະນີເກີດ ມີບັນຫາ ໂດຍສະເພາະ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ເພື່ອສົ່ງອອກ ແຕ່ປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດຫຍັງ”.

ມັນເປັນເລື່ອງເຈັບປວດພໍສົມຄວນ ທີ່ເທື່ອໃດເຫັນປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ອີງອາໄສຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ເປັນຕົ້ນດິນດອນຕ່ອນຫຍ້າ ເພື່ອປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ໃນການລ້ຽງຊີບເຂົາເຈົ້າຢ່າງພໍພຽງ ແຕ່ຢູ່ບໍ່ຢູ່ ພັດວ່າ ຖືກໂຄງການ ພັດທະນາໃດໜຶ່ງ ໂດຍພື້ນທີ່ທີ່ປະຊາຊົນ ອີງອາໄສມາແຕ່ປູ່ຍ່າຕາຍາຍນັ້ນ ຕົກຢູ່ໃນກຳມືຂອງພາກເອກະຊົນ ແລ້ວປະຊາຊົນ ພັດບໍ່ໄດ້ຮັບສິ່ງທົດແທນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າພົ້ນທຸກ ແຕ່ກັບທຸກຊໍ້າຕຶ່ມລົງອີກ ອັນນີ້ກໍມີຫຼາຍກໍລະນີ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມາຮອດດຽວນີ້ ລັດຖະບານເຮົາ ເພິ່ນຮັບຮູ້ບັນຫາ ແລະຍອມຮັບໃນຂໍ້ຜິດພາດ ໃນໄລ ຍະຜ່ານມາ, ບໍ່ມີຫຍັງຈະດີກວ່າ ເມື່ອພວກເຮົາຮັບຮູ້ ສິ່ງທີ່ຜິດພາດ ນຳມາເຊິ່ງການສູນເສຍຂອງ ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ແລ້ວ ນຳມາເຊິ່ງການແກ້ໄຂຢ່າງເດັດດ່ຽວ.

ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງລັດຖະບານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ (ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ) ແມ່ນມີຄວາມຈະແຈ້ງຂຶ້ນ ນັບມື້ໂດຍສະເພາະ ການເປີດເຜີຍສະຖິຕິການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ເປັນພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອອັນຮ້າຍແຮງ ແລະແກ່ຍາວ ເຊິ່ງເປັນການຖ່ວງດຶງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາອື່ນໆຂອງລັດຖະບານ ໃນນັ້ນກໍລວມມີການລົງທຶນໃສ່ຊັບພະ ຍາກອນ ທີ່ດິນນີ້ລະທີ່ເປັນບັນຫາທີ່ແກ້ບໍ່ຕົກມາຫຼາຍປີ.

ມາຮອດມື້ນີ້ ເຊື່ອແນ່ວ່າ ລັດຖະບານເຮົາຈິງຈັງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທີ່ຖ່ວງດຶງການພັດທະນາປະເທດ ມາດົນ ໃຫ້ລຸລ່ວງໄປໄດ້ດ້ວຍດີ ເພື່ອນຳເອົາຄວາມຮັ່ງມີມາສູ່ປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ. 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ

ຄວາມພູມໃຈຂອງປະຊາຊົນ ໃນການບໍລິຫານປະເທດ ຂອງຄະນະລັດຖະບານຊຸດປັດຈຸບັນ ແມ່ນມີຫຼາຍແນວ ແຕ່ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ເພິ່ນໄດ້ຮັບຟັງບັນຫາ, ຍອມຮັບຂໍ້ຜິດພາດໃນອາດີດ ເພື່ອປັບປຸງ ແລ້ວມຸ່ງສູ່ຫົນທາງທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ໂດຍສະເພາະ ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ ທີ່ດິນ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ກ່າວ ໃນກອງປະຊຸມສະພາ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ເມື່ອວັນທີ 7 ມິຖຸນາຜ່ານມານີ້ ວ່າ “ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ມີໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ ກະຊວງດັ່ງກ່າວພັດ ບໍ່ໄດ້ໄປມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການ ສຳປະທານທີ່ດິນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນຢ່າງພຽງພໍແກ່ ກະຊວງການເງິນ ເພື່ອເກັບກຳພາສີດັ່ງກ່າວຢ່າງຄົບຖ້ວມ”.

ທ່ານາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍັງກ່າວຕຶ່ມວ່າ “ປະເທດລາວໄດ້ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະສຳປະທານທີ່ດິນ ຫຼາຍໂຄງການໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດບົດລາຍງານ ເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບຈຳນວນລາຍຮັບ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຮັບ ຈາກການຂຸດຄົ້ນ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ”.

ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ມັນໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງຈິງທີ່ໜ້າເສົ້າ ແລະໄດ້ບົ່ງບອກ ເຖິງເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງ ພວກເຮົາມີ ໂຄງການລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ສາມາດ ເກັບກູ້ລາຍຮັບຕາມແຜນການ, ປະຊາຊົນກໍຍັງບໍ່ສາມາດ ຫຼຸດພົ້ນຈາກ ຄວາມທຸກຍາກ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ວາດໄວ້ເທື່ອ.

ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຍິ່ງເລິກເຊິ່ງ ແລະຈະແຈ້ງຂຶ້ນ ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບຟັງການເຈາະຈິ້ມບັນຫາ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວາລະການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະພາດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ ຊາດ ເຂດ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າວວ່າ “ໃຫ້ລັດຖະບານປະເມີນຄືນ ໂຄງການທີ່ ພາກເອກະຊົນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສູນກາງ ໃນກໍລະນີເກີດ ມີບັນຫາ ໂດຍສະເພາະ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ເພື່ອສົ່ງອອກ ແຕ່ປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດຫຍັງ”.

ມັນເປັນເລື່ອງເຈັບປວດພໍສົມຄວນ ທີ່ເທື່ອໃດເຫັນປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ອີງອາໄສຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ເປັນຕົ້ນດິນດອນຕ່ອນຫຍ້າ ເພື່ອປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ໃນການລ້ຽງຊີບເຂົາເຈົ້າຢ່າງພໍພຽງ ແຕ່ຢູ່ບໍ່ຢູ່ ພັດວ່າ ຖືກໂຄງການ ພັດທະນາໃດໜຶ່ງ ໂດຍພື້ນທີ່ທີ່ປະຊາຊົນ ອີງອາໄສມາແຕ່ປູ່ຍ່າຕາຍາຍນັ້ນ ຕົກຢູ່ໃນກຳມືຂອງພາກເອກະຊົນ ແລ້ວປະຊາຊົນ ພັດບໍ່ໄດ້ຮັບສິ່ງທົດແທນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າພົ້ນທຸກ ແຕ່ກັບທຸກຊໍ້າຕຶ່ມລົງອີກ ອັນນີ້ກໍມີຫຼາຍກໍລະນີ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມາຮອດດຽວນີ້ ລັດຖະບານເຮົາ ເພິ່ນຮັບຮູ້ບັນຫາ ແລະຍອມຮັບໃນຂໍ້ຜິດພາດ ໃນໄລ ຍະຜ່ານມາ, ບໍ່ມີຫຍັງຈະດີກວ່າ ເມື່ອພວກເຮົາຮັບຮູ້ ສິ່ງທີ່ຜິດພາດ ນຳມາເຊິ່ງການສູນເສຍຂອງ ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ແລ້ວ ນຳມາເຊິ່ງການແກ້ໄຂຢ່າງເດັດດ່ຽວ.

ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງລັດຖະບານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ (ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ) ແມ່ນມີຄວາມຈະແຈ້ງຂຶ້ນ ນັບມື້ໂດຍສະເພາະ ການເປີດເຜີຍສະຖິຕິການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ເປັນພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອອັນຮ້າຍແຮງ ແລະແກ່ຍາວ ເຊິ່ງເປັນການຖ່ວງດຶງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາອື່ນໆຂອງລັດຖະບານ ໃນນັ້ນກໍລວມມີການລົງທຶນໃສ່ຊັບພະ ຍາກອນ ທີ່ດິນນີ້ລະທີ່ເປັນບັນຫາທີ່ແກ້ບໍ່ຕົກມາຫຼາຍປີ.

ມາຮອດມື້ນີ້ ເຊື່ອແນ່ວ່າ ລັດຖະບານເຮົາຈິງຈັງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທີ່ຖ່ວງດຶງການພັດທະນາປະເທດ ມາດົນ ໃຫ້ລຸລ່ວງໄປໄດ້ດ້ວຍດີ ເພື່ອນຳເອົາຄວາມຮັ່ງມີມາສູ່ປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ. 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.