Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

8 ມີນາ ເລື່ອງໃດທີ່ເຈົ້າຢາກຂໍໂທດແມ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ເຊື່ອວ່າ ຫຼາຍຄົນກໍອາດຈະເຄີຍຫຼົງເຮັດໃຫ້ແມ່ເສຍໃຈບໍ່ວ່າຈະເປັນຄຳເວົ້າ ຫຼື ການກະທຳ ລອງກັບໄປຕັ້ງແຕ່ຕອນທີ່ເຮົາຍັງນ້ອຍ ໄຮ້ດຽງສາ ຈົນຕອນທີ່ເຮົາໃຫຍ່ກ້າໜ້າບານ ວ່າເຮົາເຮັດໂຕດີກັບແມ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດເຮົາແລ້ວຫຼືບໍ?  ມືນ້ອຍໆ ທີ່ແມ່ຄ່ອຍເບິ່ງແຍງຖະນຸຖະນອມ ບາງຄົນໃຫຍ່ມາກັບໃຊ້ມືນັ້ນເຮັດສິ່ງບໍ່ໍດີເຮັດໃຫ້ແມ່ເສຍໃຈ.

ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນຖືໂອກາດວັນແມ່ນີ້ມາທົບທວນຕົນເອງເບິ່ງດຸວ່າ ເຮົາໄດ້ຂໍໂທດແມ່ໃນບາງສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຜິດໄປແລ້ວຫຼືບໍ? ແລະ ຖ້າຢາກຂໍໂທດ ເຈົ້າຄິດຫາເລື່ອງໃດຫຼາຍທີ່ສຸດ…

ຍຸພິນ ນັກສຶກສາ ປີ 2 ທີ່ວິທະຍາໄລແຫ່ງໜຶ່ງ ບອກວ່າ: ຕົນເອງຢາກຂໍໂທດທີ່ບາງຄັ້ງຫງຸດຫງິດ ໃຈຮ້າຍໃສ່ແມ່ ເວລາທີ່ເພິ່ນເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ ດັ່ງໃຈ ຈົນບາງຄັ້ງເຮົາລືມໄປວ່າ ແມ່ກໍອາຍຸຫຼາຍແລ້ວ ຈະໃຫ້ເຮັດຫຍັງໄດ້ໄວຄືເຮົາຍັງໜຸ່ມນ້ອຍກະບໍ່ໄດ້ແລ້ວ.

ນີໂນ້ ພະນັກງານການຕະຫລາດຢູ່ບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງ ບອກວ່າ: ຫຼັງຮຽນຈົບກໍລຸຍໃສ່ວຽກຫາເງິນລູກດຽວ ຈົນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໂທຫາ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ ເຫັນໜ້າ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ກິນເຂົ້າຄົບໜ້າຄົບຕາກັນຄືຜ່ານມາ ກໍຢາກຂໍໂທດແມ່ໃນຈຸດນີ້ ທີ່ບໍ່ມີເວລາໃຫ້ແມ່ເລີຍ.

ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ປາກົດໃຫ້ເຫັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ມັນກໍບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜິດ ເພາະດ້ວຍຄວາມຄິດ ໄວ ແລະ ປະສົບການໃຊ້ຊີວິດທຸກຄົນບໍ່ຄືກັນ ຕອນເຮົາຍັງນ້ອຍຍັງຢູ່ໃນໄວມ່ວນຊື່ນ ຕິດໝູ່ເພື່ອນ ຢາກເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆທີ່ທ້າທ້າຍ ແຕ່ມັນດີສໍ່າໃດແລ້ວທີ່ເຮົາຍັງມີແມ່ທີ່ຄອຍບອກສອນ ເຕືອນສະຕິ ມອບຄວາມຮັກ ຄວາມຫ່ວງໄຍໃຫ້ຕະຫຼອດເວລາ ຮັກແບບບໍ່ມີເງືອນໄຂ ພຽງແຕ່ແມ່ບາງຄົນ ກໍມີການສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ລູກ ແຕກຕ່າງກັນໄປ ລູກບາງຄົນບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍຕີຄວາມໝາຍຄວາມຮັກນັ້ນໄປທາງລົບຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ມັກ ບໍ່ພໍໃຈ ຈົນບາງຄັ້ງກໍເຮັດໃຫ້ແມ່ເສຍໃຈ ເຊັ່ນກັນ.

ເຊື່ອວ່າ ຫຼາຍຄົນກໍອາດຈະເຄີຍຫຼົງເຮັດໃຫ້ແມ່ເສຍໃຈບໍ່ວ່າຈະເປັນຄຳເວົ້າ ຫຼື ການກະທຳ ລອງກັບໄປຕັ້ງແຕ່ຕອນທີ່ເຮົາຍັງນ້ອຍ ໄຮ້ດຽງສາ ຈົນຕອນທີ່ເຮົາໃຫຍ່ກ້າໜ້າບານ ວ່າເຮົາເຮັດໂຕດີກັບແມ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດເຮົາແລ້ວຫຼືບໍ?  ມືນ້ອຍໆ ທີ່ແມ່ຄ່ອຍເບິ່ງແຍງຖະນຸຖະນອມ ບາງຄົນໃຫຍ່ມາກັບໃຊ້ມືນັ້ນເຮັດສິ່ງບໍ່ໍດີເຮັດໃຫ້ແມ່ເສຍໃຈ.

ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນຖືໂອກາດວັນແມ່ນີ້ມາທົບທວນຕົນເອງເບິ່ງດຸວ່າ ເຮົາໄດ້ຂໍໂທດແມ່ໃນບາງສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຜິດໄປແລ້ວຫຼືບໍ? ແລະ ຖ້າຢາກຂໍໂທດ ເຈົ້າຄິດຫາເລື່ອງໃດຫຼາຍທີ່ສຸດ…

ຍຸພິນ ນັກສຶກສາ ປີ 2 ທີ່ວິທະຍາໄລແຫ່ງໜຶ່ງ ບອກວ່າ: ຕົນເອງຢາກຂໍໂທດທີ່ບາງຄັ້ງຫງຸດຫງິດ ໃຈຮ້າຍໃສ່ແມ່ ເວລາທີ່ເພິ່ນເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ ດັ່ງໃຈ ຈົນບາງຄັ້ງເຮົາລືມໄປວ່າ ແມ່ກໍອາຍຸຫຼາຍແລ້ວ ຈະໃຫ້ເຮັດຫຍັງໄດ້ໄວຄືເຮົາຍັງໜຸ່ມນ້ອຍກະບໍ່ໄດ້ແລ້ວ.

ນີໂນ້ ພະນັກງານການຕະຫລາດຢູ່ບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງ ບອກວ່າ: ຫຼັງຮຽນຈົບກໍລຸຍໃສ່ວຽກຫາເງິນລູກດຽວ ຈົນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໂທຫາ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ ເຫັນໜ້າ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ກິນເຂົ້າຄົບໜ້າຄົບຕາກັນຄືຜ່ານມາ ກໍຢາກຂໍໂທດແມ່ໃນຈຸດນີ້ ທີ່ບໍ່ມີເວລາໃຫ້ແມ່ເລີຍ.

ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ປາກົດໃຫ້ເຫັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ມັນກໍບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜິດ ເພາະດ້ວຍຄວາມຄິດ ໄວ ແລະ ປະສົບການໃຊ້ຊີວິດທຸກຄົນບໍ່ຄືກັນ ຕອນເຮົາຍັງນ້ອຍຍັງຢູ່ໃນໄວມ່ວນຊື່ນ ຕິດໝູ່ເພື່ອນ ຢາກເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆທີ່ທ້າທ້າຍ ແຕ່ມັນດີສໍ່າໃດແລ້ວທີ່ເຮົາຍັງມີແມ່ທີ່ຄອຍບອກສອນ ເຕືອນສະຕິ ມອບຄວາມຮັກ ຄວາມຫ່ວງໄຍໃຫ້ຕະຫຼອດເວລາ ຮັກແບບບໍ່ມີເງືອນໄຂ ພຽງແຕ່ແມ່ບາງຄົນ ກໍມີການສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ລູກ ແຕກຕ່າງກັນໄປ ລູກບາງຄົນບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍຕີຄວາມໝາຍຄວາມຮັກນັ້ນໄປທາງລົບຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ມັກ ບໍ່ພໍໃຈ ຈົນບາງຄັ້ງກໍເຮັດໃຫ້ແມ່ເສຍໃຈ ເຊັ່ນກັນ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.