ໃຜໆກໍມີເງິນລ້ານໄດ້ ດ້ວຍອາຊີບງ່າຍໆ “ປູກຖົ່ວງອກ”ເປັນສິນຄ້າ ໃຊ້ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ,ປູກງ່າຍ, ຂາຍໄວ.

ຄອບຄົວ ນາງ ສອນ ທໍາມະວົງ ອາຍຸ 33 ປີ ປະຊາຊົນ ແລະ ທ້າວ ສົມຮັກ ເທບບົວລີ ອາຍຸ 40 ປີພະນັກງານຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຖືເອົາການປູກຖົ່ວງອກ ເປັນອາຊີບເສີມ ເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວ.

ນາງ ສອນ ທໍາມະວົງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າ ເກີດຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ, ພາຍຫລັງສ້າງຄອບຄົວແລ້ວ ປີ 2011 ໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ນໍາຜົວ ຢູ່ບ້ານນາ ເມືອງໂຂງ, ຕອນມາຢູ່ໃໝ່ ບໍ່ມີວຽກເຮັດເລີຍ ທົດລອງເຮັດຂອງກິນສຸກ ໂດຍເຮັດອາຫານແບບເອກະລັກທາງເໜືອລົງຂາຍຢູ່ຕະຫລາດ, ແຕ່ການຕອບຮັບບໍ່ດີເລີຍເຊົາ. ຕໍ່ມາໄດ້ທົດລອງ ລ້ຽງຈີລີດ ເພື່ອຢາກເຮັດເປັນອາຊີບເສີມ ແຕ່ຕົນເອງບໍ່ມີບົດຮຽນໃນການລ້ຽງ ຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ສູງເລີຍເຊົາອີກ, ຮອດກາງປີ 2017 ໄດ້ທົດລອງປູກຖົ່ວງອກ ເປັນສິນຄ້າເຫັນ ວ່າສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ໄດ້ດີສົມຄວນ ຈິ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ປູກມາເລື້ອຍໆ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

ສໍາລັບຂັ້ນຕອນ ການປູກຖົ່ວງອກນັ້ນ, ກ່ອນອື່ນເມື່ອໄດ້ ໃນຖົ່ວຂຽວມາແລ້ວ ຕ້ອງລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວໝ່າໄວ້ ປະມານ 5-6 ຊົ່ວໂມງ, ຈາກນັ້ນ ຈິ່ງເອົາອອກມາ ປະໄວ້ໃຫ້ສະເດັດນໍ້າ ແລ້ວຊາວປະສົມ ໃນຖົ່ວຂຽວເຂົ້າກັບດິນຊາຍໃໝ່ໆ ແລະ ຊຸ່ມທີ່ເຮົາກະກຽມໃສ່ຟຸຍໄວ້ ຕາມອັດຕາສ່ວນ ໃນຖົ່ວຂຽວ 2 ສ່ວນຕໍ່ດິນຊາຍ 3 ສ່ວນ ເມື່ອປະສົມ ເຂົ້າກັນດີແລ້ວ ກໍ່ເອົາດິນຊາຍແຫ້ງ ປະມານ 2 ຊ້ວນປົກໜ້າ ແລ້ວເອົານໍ້າພົມບາງໆ ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາຜ້າຢາງດໍາ ປົກໄວ້ 2 ມື້ 2 ຄືນ ກໍ່ສາມາດເອົາອອກມາຂາຍໄດ້. ຖ້າລູກຄ້າຢາກໄດ້ຖົ່ວງອກ ສັ້ນກໍ່ໃຊ້ດິນຊາຍປະສົມບໍ່ຫລາຍ, ຖ້າລູກຄ້າ ຢາກໄດ້ຖົ່ວງອກ ແບບຍາວໆ ກໍ່ໃຊ້ດິນຊາຍຫລາຍໆ.

ອຸປະກອນ ການປູກຖົ່ວງອກ ມີຟຸ້ຍຕັດເຄິ່ງ, ນໍ້າ, ດິນຊາຍ ແລະ ໃນຖົ່ວຂຽວ ເຊິ່ງຊື້ຈາກຕະຫລາດ, ໃນຖົ່ວຂຽວລະດູຝົນ ຈະແພງກວ່າ ລະດູແລ້ງລາຄາ ຕໍ່າສຸດ 6 ພັນກີບ/ກິໂລ, ສູງສຸດ 14 ພັນກີບ/ກິໂລ, ໃນຖົ່ວຂຽວ 1ກິໂລ ສາມາດປູກຖົ່ວງອກ ໄດ້ 4 ກິໂລ. ການປູກຖົ່ວງອກ ໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ລະວັນ ໃຊ້ໃນຖົ່ວຂຽວ 3 ກິໂລແລະ ສາມາດເຮັດຖົ່ວງອກ ໄດ້ 10 ກິໂລ, ລາຄາຂາຍ 8 ພັນກີບ/ກິໂລ ເຊິ່ງປູກຂາຍທຸກວັນ ,ບາງຄັ້ງກໍ່ເອົາໄປຂາຍ ຢູ່ຕະຫລາດ, ບາງຄັ້ງກໍ່ມີລູກຄ້າ ມາຮັບເອົາໄປຂາຍຕໍ່, ລະດູ ແລ້ງໄດ້ຂາຍດີ ກວ່າລະດູຝົນ ເພາະລະດູແລ້ງມີ ບຸນ, ດອງ ແລະ ອື່ນໆຫລາຍ, ຖ້າລູກຄ້າຕ້ອງ ການຫລາຍ ກໍ່ສາມາດເຮັດ ຖົ່ວງອກ ຕອບສະໜອງ ໄດ້ແຕ່ຕ້ອງສັ່ງກ່ອນ ລ່ວງໜ້າ 3 ວັນ.

ຖາມເຖິງ ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການ ໃນການປູກຖົ່ວງອກນັ້ນ, ນາງກ່າວວ່າ: ບໍ່ໄດ້ຮຽນ ຈາກໂຮງ ຮຽນ ຫລືສະຖາບັນການສຶກສາໃດໆ ມີແຕ່ຮຽນໃນຢູທູບ, ເຮັດໄປນໍາ, ຮຽນໄປນໍາ. ການປູກຖົ່ວງອກ ເປັນສິນຄ້າເປັນ ກິດຈະກໍາ ເສີມຂອງຄອບຄົວ, ນໍາ ໃຊ້ທຶນບໍ່ຫລາຍ, ຜ່ານຈາກ ການປູກຖົ່ວງອກ ປີກວ່າໆ ໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ຄອບຄົວ ມີລາຍຮັບ ແລະ ມີເງິນໝູນວຽນ ແຕ່ລະວັນ.

Cr.KPL
ພາບປະກອບ: www.lookmhee.com

ຄອບຄົວ ນາງ ສອນ ທໍາມະວົງ ອາຍຸ 33 ປີ ປະຊາຊົນ ແລະ ທ້າວ ສົມຮັກ ເທບບົວລີ ອາຍຸ 40 ປີພະນັກງານຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຖືເອົາການປູກຖົ່ວງອກ ເປັນອາຊີບເສີມ ເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວ.

ນາງ ສອນ ທໍາມະວົງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າ ເກີດຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ, ພາຍຫລັງສ້າງຄອບຄົວແລ້ວ ປີ 2011 ໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ນໍາຜົວ ຢູ່ບ້ານນາ ເມືອງໂຂງ, ຕອນມາຢູ່ໃໝ່ ບໍ່ມີວຽກເຮັດເລີຍ ທົດລອງເຮັດຂອງກິນສຸກ ໂດຍເຮັດອາຫານແບບເອກະລັກທາງເໜືອລົງຂາຍຢູ່ຕະຫລາດ, ແຕ່ການຕອບຮັບບໍ່ດີເລີຍເຊົາ. ຕໍ່ມາໄດ້ທົດລອງ ລ້ຽງຈີລີດ ເພື່ອຢາກເຮັດເປັນອາຊີບເສີມ ແຕ່ຕົນເອງບໍ່ມີບົດຮຽນໃນການລ້ຽງ ຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ສູງເລີຍເຊົາອີກ, ຮອດກາງປີ 2017 ໄດ້ທົດລອງປູກຖົ່ວງອກ ເປັນສິນຄ້າເຫັນ ວ່າສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ໄດ້ດີສົມຄວນ ຈິ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ປູກມາເລື້ອຍໆ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

ສໍາລັບຂັ້ນຕອນ ການປູກຖົ່ວງອກນັ້ນ, ກ່ອນອື່ນເມື່ອໄດ້ ໃນຖົ່ວຂຽວມາແລ້ວ ຕ້ອງລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວໝ່າໄວ້ ປະມານ 5-6 ຊົ່ວໂມງ, ຈາກນັ້ນ ຈິ່ງເອົາອອກມາ ປະໄວ້ໃຫ້ສະເດັດນໍ້າ ແລ້ວຊາວປະສົມ ໃນຖົ່ວຂຽວເຂົ້າກັບດິນຊາຍໃໝ່ໆ ແລະ ຊຸ່ມທີ່ເຮົາກະກຽມໃສ່ຟຸຍໄວ້ ຕາມອັດຕາສ່ວນ ໃນຖົ່ວຂຽວ 2 ສ່ວນຕໍ່ດິນຊາຍ 3 ສ່ວນ ເມື່ອປະສົມ ເຂົ້າກັນດີແລ້ວ ກໍ່ເອົາດິນຊາຍແຫ້ງ ປະມານ 2 ຊ້ວນປົກໜ້າ ແລ້ວເອົານໍ້າພົມບາງໆ ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາຜ້າຢາງດໍາ ປົກໄວ້ 2 ມື້ 2 ຄືນ ກໍ່ສາມາດເອົາອອກມາຂາຍໄດ້. ຖ້າລູກຄ້າຢາກໄດ້ຖົ່ວງອກ ສັ້ນກໍ່ໃຊ້ດິນຊາຍປະສົມບໍ່ຫລາຍ, ຖ້າລູກຄ້າ ຢາກໄດ້ຖົ່ວງອກ ແບບຍາວໆ ກໍ່ໃຊ້ດິນຊາຍຫລາຍໆ.

ອຸປະກອນ ການປູກຖົ່ວງອກ ມີຟຸ້ຍຕັດເຄິ່ງ, ນໍ້າ, ດິນຊາຍ ແລະ ໃນຖົ່ວຂຽວ ເຊິ່ງຊື້ຈາກຕະຫລາດ, ໃນຖົ່ວຂຽວລະດູຝົນ ຈະແພງກວ່າ ລະດູແລ້ງລາຄາ ຕໍ່າສຸດ 6 ພັນກີບ/ກິໂລ, ສູງສຸດ 14 ພັນກີບ/ກິໂລ, ໃນຖົ່ວຂຽວ 1ກິໂລ ສາມາດປູກຖົ່ວງອກ ໄດ້ 4 ກິໂລ. ການປູກຖົ່ວງອກ ໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ລະວັນ ໃຊ້ໃນຖົ່ວຂຽວ 3 ກິໂລແລະ ສາມາດເຮັດຖົ່ວງອກ ໄດ້ 10 ກິໂລ, ລາຄາຂາຍ 8 ພັນກີບ/ກິໂລ ເຊິ່ງປູກຂາຍທຸກວັນ ,ບາງຄັ້ງກໍ່ເອົາໄປຂາຍ ຢູ່ຕະຫລາດ, ບາງຄັ້ງກໍ່ມີລູກຄ້າ ມາຮັບເອົາໄປຂາຍຕໍ່, ລະດູ ແລ້ງໄດ້ຂາຍດີ ກວ່າລະດູຝົນ ເພາະລະດູແລ້ງມີ ບຸນ, ດອງ ແລະ ອື່ນໆຫລາຍ, ຖ້າລູກຄ້າຕ້ອງ ການຫລາຍ ກໍ່ສາມາດເຮັດ ຖົ່ວງອກ ຕອບສະໜອງ ໄດ້ແຕ່ຕ້ອງສັ່ງກ່ອນ ລ່ວງໜ້າ 3 ວັນ.

ຖາມເຖິງ ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການ ໃນການປູກຖົ່ວງອກນັ້ນ, ນາງກ່າວວ່າ: ບໍ່ໄດ້ຮຽນ ຈາກໂຮງ ຮຽນ ຫລືສະຖາບັນການສຶກສາໃດໆ ມີແຕ່ຮຽນໃນຢູທູບ, ເຮັດໄປນໍາ, ຮຽນໄປນໍາ. ການປູກຖົ່ວງອກ ເປັນສິນຄ້າເປັນ ກິດຈະກໍາ ເສີມຂອງຄອບຄົວ, ນໍາ ໃຊ້ທຶນບໍ່ຫລາຍ, ຜ່ານຈາກ ການປູກຖົ່ວງອກ ປີກວ່າໆ ໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ຄອບຄົວ ມີລາຍຮັບ ແລະ ມີເງິນໝູນວຽນ ແຕ່ລະວັນ.

Cr.KPL
ພາບປະກອບ: www.lookmhee.com

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!