ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ອົງການກອງທຶນອະນຸຮັກທໍາມະຊາດໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ຮ່ວມກັບກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ແຂວງຈໍາສັກ ນໍາຄະນະຮັບຜິດຊອບລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊົມໃຊ້ປາ ແລະ ສັດນ້ຳອື່ນໆແບບຍືນຍົງ ຢູ່ເຂດສີພັນດອນ ໄລຍະທີ 2 ລະຫວ່າງວັນທີ 13-15 ພະຈິກ 2018 ຢູ່ເມືອງໂຂງ ແລະ ເມືອງມູນລະປະໂມກ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃນການລ້ຽງປາ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຊຸມຊົນໃນເຂດສີພັນດອນ.

ທ່ານ ບຸນເກີດ ຄໍາພິທັກ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ກ່າວວ່າ: 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະທີໜຶ່ງ ໂດຍລວມ ເຫັນວ່າປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ກຳນົດ ແລະ ຮັບຮອງແຜນຄຸ້ມຄອງການປະມົງໄລຍະ 10 ປີ ໃນເຂດສີພັນດອນ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງວັງສະຫງວນຈຳນວນ 37 ວັງ ແລະ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຂັ້ນບ້ານຈຳນວນ 30 ບ້ານ ສ້າງທີມງານລາດຕາເວນໜ້ານໍ້າ 4 ທີມ ລວມທັງສະໜອງອຸປະກອນ ສ້ອມແປງອຸປະກອນ ແລະ ສະໜອງການເຝິກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດຕາມຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້າຍຊີວະນາໆພັນຂອງແມ່ນໍ້າ ເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ຂຽນເປັນບົດລາຍງານ ຊຸກຍູ້ກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບເສີມ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ແກ່ ຫຼາຍກ່ວາ 800 ຄົວເຮືອນ ສ້າງໂຮງຮຽນສີຂຽວ ລວມທັງສະ ໜອງອຸປະກອນ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ໂຮງຮຽນ 5 ແຫ່ງ ແລະ ຍັງມີກິດຈະກຳອື່ນໆຂອງໂຄງການ.

ສໍາລັບໂຄງການ ໄລະຍະທີ 2 ແມ່ນເລັງໃສ່ໃນຂົງເຂດສີພັນດອນຕາມລ່ອງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນກາງ ຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມຈໍານວນຊັບພະຍາ ກອນສັດນໍ້າ ໂດຍສ້າງຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງການປະມົງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍສະເພາະພວກເຮົາມີການສ້າງວັງສະຫງວນແລ້ວ ແນ່ນອນມັນຕ້ອງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ ກໍ່ຄື ການທໍາມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນ ເນື່ອງຈາກໄດ້ກໍານົດເປັນຂອບ ເຂດໃນການຫາປາ ສະນັ້ນ ທາງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຮັດແນວໃດ ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນເຂດດັ່ງກ່າວ ເພາະບໍ່ຢາກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປຫາປາຫຼາຍເກີນໄປ ຈຶ່ງມີແນວຄິດລິເລີ່ມກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມໃນການລ້ຽງປາຢູ່ໃນໜອງ ແລະ ນາເຂົ້າ ໂດຍສະເພາະປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາກໍ່ມີກິດຈະກໍາໃໝ່ ກໍ່ຄືການປູກຜັກອີຮູມ ລ້ຽງຈີລີດ ແລະ ລ້ຽງປາ ທີ່ມີຊ່ຽວຊານຈາກຕ່າງປະ ເທດ ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການປູກຜັກອີຮູມ ລ້ຽງຈີລີດ ແລະ ເອົາມາເກືອປາໃນໜອງ.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ


ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ທ່ານ ວິພູ ຂຸນທະວົງ ຫົວໜ້າໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊົມໃຊ້ປາ ແລະ ສັດນ້ຳອື່ນໆແບບຍືນຍົງ ຢູ່ເຂດສີພັນດອນ ໄລຍະທີ II ກ່າວວ່າ: 
ສໍາລັບການສະໜັບສະໜູນການທົດລອງປູກຜັກອີຮູມ ລ້ຽງຈີລີດ ເພື່ອເກືອປາ ປັດຈຸບັນ ການທົດລອງລ້ຽງຈີລີດດ້ວຍຜັກອີຮູມ ແມ່ນຢູ່ສູນຂະຫຍາຍພັນປາ ຫຼັກ 8 ແຂວງຈໍາປາສັກ ແນວໃດກໍ່ຕາມ ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ (ປູກຜັກອີຮູມ ລ້ຽງຈີລີດ ແລະ ລ້ຽງປາ) ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການທົດລອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກໍາລັງເລີ່ມປູກຜັກອີຮູມ ແລະ ການລ້ຽງຈີລີດ ໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ຄາດວ່າໃນກາງປີ 2019 ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຜົນທົດລອງ ເພື່ອຂະຫຍາຍສູ່ປະຊາຊົນນໍາໄປລ້ຽງຢູ່ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ ເຊິ່ງໃນເບື້ອງ ຕົ້ນຈະເອົາ 2 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຫັນຕົວຈິງ ຖ້າໄດ້ຮັບໝາກຜົນກໍ່ຈະຂະຫຍາຍອອກໄປສູ່ຫຼາຍຄອບຄົວ.

ລັບເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ຄືປູກຜັກອີຮູມແບບທໍາມະຊາດ ນໍາເອົາໄປລ້ຽງຈີລີດ ແລະ ນໍາເອົາຈີລີດໄປເກືອປາ ໂດຍລວມແລ້ວ ຜັກອີຮູມກໍ່ສາມາດຂາຍ ແລະ ກິນໄດ້ ຈີລີດກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ປາທີ່ກິນຈີລີດເປັນອາຫານ ກໍ່ຄືຕໍ່ການບໍລິໂພກເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຕ່ອງໂສ້ຂອງຄວາມຍືນຍົງ.
#insidelaos
Cr.VientianeMai

Hits: 4

LEAVE A REPLY

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້