ADB ຈະ​ໃຫ້​​ເງິນ​ຫຼາຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ແກ່​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົນ​ນະ​ບົດ

ທ່ານ ເດວິດ ເຊວເຕີ(David Salter) ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ(ADB) ປະຈຳລາວ  ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າພົບປະ ທ່ານ ບຸນຕົ້ນ  ຈັນທະພອນ ເຈົ້າແຂວງຊຽງຂວາງ  ຢູ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ເພື່ອປຶກສາຫາລື  ​ແລະ ວາງແຜນການຮ່ວມມື ກັບແຂວງ ​ເພື່ອເລືອກ  ​ແລະ ຄັດຈ້ອນຈຸດທີ່ຈະລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍ່ອຍ  ​ ທີ່ນອນ​ໃນໂຄງການພັດທະນາ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງຊົນນະບົດ  ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງອ່າງ​ໂຕ່ງ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ  ເຊິ່ງ​ໂຄງການ​ນີ້​ຈະ​ເລີ່​ມຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ  ແຕ່ກາງ​ປີ 2019 ເຖິງກາງ​ປີ 2026  ຢູ່ 4 ​ແຂວງ ຄື:ຊຽງ​ຂວາງ, ຫົວພັນ,  ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ ​ແລະ ຫລວງ​ພະ​ບາງ,  ຄາດຄະເນມູນ​ຄ່າ 56,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະສະນັບສະໜູນຂະແໜງກະສິກຳ  ທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ  ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງອົງກອນ  ເຊິ່ງຈະມີຜົນໄດ້ຮັບຄື ການຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ ເພື່ອ ຜະລິດຕະພາບທີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງ ມີປະສິດທິພາບ  ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ, ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ພາຍໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງແຫລ່ງນ້ຳໂຄງການທີ່ຖືກຟື້ນຟູ,  ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ ອົງກອນ  ແລະ ຂີດຄວາມອາດສາມາດ ສຳລັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກະສິກຳທີ່ດີ   ແລະ ປັບປຸງຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງແຫລ່ງນ້ຳແບບຍືຍຍົງ.  

ສະ​ເພາະ​ແຂວງ​ຊຽງຂວາງ  ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ  6 ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ  ​ໂດຍ​ຈະ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ປັບປຸງ​ລະບົບ​ຊົນລະປະທານ,  ການ​ພັດທະນາ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ  ກໍ​ຄື​ເສັ້ນທາງ​ຄົມມະນາຄົມ, ພັດທະນາ​ອ່າງ​ໂຕ່ງ,  ການ​ຂະຫຍາຍ​ຕະຫລາດ​ກະສິກຳ ​ແລະ ອື່ນໆ  ​ເຊິ່ງຈະ​ເປັນ​ການ​ປະກອບສ່ວນ​ສຳຄັນ  ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ  ​ແລະ ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່  ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ. 

​ໂອກາດ​ນີ້, ທ່ານເຈົ້າແຂວງໆຊຽງຂວາງ  ໄດ້ສະແດງຄວາມດີໃຈ  ຕໍ່ທ່ານ ເດວິດ ເຊວເຕີ  ສະໜອງ​ໂຄງການດັ່ງກ່າວ​ໃຫ້​ບັນດາ​ແຂວງ​ພາກ​ເໜືອ  ລວມທັງ​ແຂວງ​ຊຽງຂວາງ  ກໍຈະມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ສຳຄັນ​ໃນ​​ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ  ​ເຊິ່ງເປັນໂຄງການທີ່ຖືກກັບບູລິມາສິດຂອງແຂວງ  ໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ  ແລະ ເປັນຕົວເລັ່ງໃນການພັດທະນາ  ກໍຄືການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ  ​ເຊິ່ງທາງ​ແຂວງ​ກໍ​ໄດ້​ມີ​ການ​ກຳນົດ​ໃຫ້ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ເຂດ ຊົນນະບົດຂອງ 3 ເມືອງຄື  ເມືອງແປກ, ເມືອງຄຳ ແລະ ເມືອງຄູນ.

#insidelaos

#ອິນ​ໄຊ​ລາວ

Cr.KPL

ທ່ານ ເດວິດ ເຊວເຕີ(David Salter) ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ(ADB) ປະຈຳລາວ  ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າພົບປະ ທ່ານ ບຸນຕົ້ນ  ຈັນທະພອນ ເຈົ້າແຂວງຊຽງຂວາງ  ຢູ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ເພື່ອປຶກສາຫາລື  ​ແລະ ວາງແຜນການຮ່ວມມື ກັບແຂວງ ​ເພື່ອເລືອກ  ​ແລະ ຄັດຈ້ອນຈຸດທີ່ຈະລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍ່ອຍ  ​ ທີ່ນອນ​ໃນໂຄງການພັດທະນາ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງຊົນນະບົດ  ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງອ່າງ​ໂຕ່ງ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ  ເຊິ່ງ​ໂຄງການ​ນີ້​ຈະ​ເລີ່​ມຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ  ແຕ່ກາງ​ປີ 2019 ເຖິງກາງ​ປີ 2026  ຢູ່ 4 ​ແຂວງ ຄື:ຊຽງ​ຂວາງ, ຫົວພັນ,  ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ ​ແລະ ຫລວງ​ພະ​ບາງ,  ຄາດຄະເນມູນ​ຄ່າ 56,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະສະນັບສະໜູນຂະແໜງກະສິກຳ  ທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ  ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງອົງກອນ  ເຊິ່ງຈະມີຜົນໄດ້ຮັບຄື ການຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ ເພື່ອ ຜະລິດຕະພາບທີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງ ມີປະສິດທິພາບ  ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ, ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ພາຍໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງແຫລ່ງນ້ຳໂຄງການທີ່ຖືກຟື້ນຟູ,  ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ ອົງກອນ  ແລະ ຂີດຄວາມອາດສາມາດ ສຳລັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກະສິກຳທີ່ດີ   ແລະ ປັບປຸງຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງແຫລ່ງນ້ຳແບບຍືຍຍົງ.  

ສະ​ເພາະ​ແຂວງ​ຊຽງຂວາງ  ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ  6 ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ  ​ໂດຍ​ຈະ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ປັບປຸງ​ລະບົບ​ຊົນລະປະທານ,  ການ​ພັດທະນາ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ  ກໍ​ຄື​ເສັ້ນທາງ​ຄົມມະນາຄົມ, ພັດທະນາ​ອ່າງ​ໂຕ່ງ,  ການ​ຂະຫຍາຍ​ຕະຫລາດ​ກະສິກຳ ​ແລະ ອື່ນໆ  ​ເຊິ່ງຈະ​ເປັນ​ການ​ປະກອບສ່ວນ​ສຳຄັນ  ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ  ​ແລະ ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່  ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ. 

​ໂອກາດ​ນີ້, ທ່ານເຈົ້າແຂວງໆຊຽງຂວາງ  ໄດ້ສະແດງຄວາມດີໃຈ  ຕໍ່ທ່ານ ເດວິດ ເຊວເຕີ  ສະໜອງ​ໂຄງການດັ່ງກ່າວ​ໃຫ້​ບັນດາ​ແຂວງ​ພາກ​ເໜືອ  ລວມທັງ​ແຂວງ​ຊຽງຂວາງ  ກໍຈະມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ສຳຄັນ​ໃນ​​ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ  ​ເຊິ່ງເປັນໂຄງການທີ່ຖືກກັບບູລິມາສິດຂອງແຂວງ  ໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ  ແລະ ເປັນຕົວເລັ່ງໃນການພັດທະນາ  ກໍຄືການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ  ​ເຊິ່ງທາງ​ແຂວງ​ກໍ​ໄດ້​ມີ​ການ​ກຳນົດ​ໃຫ້ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ເຂດ ຊົນນະບົດຂອງ 3 ເມືອງຄື  ເມືອງແປກ, ເມືອງຄຳ ແລະ ເມືອງຄູນ.

#insidelaos

#ອິນ​ໄຊ​ລາວ

Cr.KPL

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!