Friday, June 14, 2024
Lenovo

ເຄິ່ງປີນີ້! ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດ້ານບໍ່ແຮ່ ມອບພັນທະໃຫ້ລັດ 1 ຕື້ 22 ລ້ານກີບ

ທ່ານ ຄໍາເຫຼັກ ແກ້ວວິໄລພອນ ວ່າການຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ດຳເນີນກິດຈະການທາງດ້ານບໍ່ແຮ່ມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 1 ຕື້ 22 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 38%, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາປະຕິບັດໄດ້ 82%.

ປະຈຸບັນບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດ້ານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ແລະ ຫີນປູນທີ່ທາງສູນກາງ ແລະ ແຂວງ, ເມືອງ ອານຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນກິດຈະການຄືໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ທີ່ລັດຖະບານອອກອານຸຍາດມີ 2 ບໍລິສັດ, ເຊິ່ງມີ 3 ກິດຈະການເຊັ່ນ:

ບໍລິສັດ ພູໄຟ ມາຍນິງໄຟຟ້າຫົງສາຈໍາກັດດຳເນີນກິດຈະການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນຮັບໃຊ້ການຜະລິດໄຟຟ້າຢູ່ເມືອງຫົງສາ ມີເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນທັງໝົດ 4.461 ເຮັກຕາ.

ໃນໄລຍະ 4 ເດືອນ 1-4 ປີ 2019 ສາມາດຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນໄດ້ທັງໝົດ 4.637.174 ໂຕນ ແລະ ກິດຈະການຂຸດຄົ້ນຫີນປູນຢູ່ບ້ານ ບີໝີ ເມືອງເງິນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງຄວາມຮ້ອນຫົງສາ ມີເນື້ອທີ່ສຳປະທານທັງໝົດ 1.050 ເຮັກຕາ ໄລຍະ 4 ເດືອນຜ່ານມາສາມາດຂຸດຄົ້ນຫີນປູນຮັບໃຊ້ໂຮງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນໄດ້ທັງໝົດ 83.123 ໂຕນ ແລະ ບໍລິສັດ MPGມາຍນິງ ຈຳກັດ ດໍາເນີນກິດຈະການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທອງ ແລະ ແຮ່ຄຳ ໃນເນື້ອທີ່ 2 ເຮັກຕາ ແລະ ອີກ 30,24 ກິໂລຕາແມັດ ພວມກຳລັງເຈລະຈາຮ່າງສັນຍາ ເພື່ອກະກຽມເຊັນສັນຍາການຂຸດຄົ້ນຢູ່ບ້ານ ປາງຄຳ ເມືອງປາກລາຍ, ມູນຄ່າລົງທຶນ 22,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ປະຈຸບັນການກໍ່ສ້າງໂຮງງານແມ່ນສືບຕໍ່ດໍາເນີນ ແລະ ກະກຽມນໍາເຄື່ອງຈັກເຂົ້າມາ, ສ່ວນໂຄງການຂຸດຄົ້ນຂັ້ນແຂວງອານຸຍາດມີທັງໝົດ 19 ຫົວໜ່ວຍ, ໄດ້ອານຸຍາດຂຸດຄົ້ນ ແລະ ດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ຟຣູອໍຣາຍ 1 ຫົວໜ່ວຍ, ອານຸຍາດກໍ່ສ້າງບໍ່ແຮ່ 3 ຫົວໜ່ວຍ ມີເນື້ອທີ່ສຳປະທານທັງໝົດ 42,05 ເຮັກຕາ; ລວມມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 23,35 ຕື້ກີບ, ທຶນເອກະຊົນ 100% ໄດ້ອອກອານຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານຂົບຫີນປູນ 10ຫົວໜ່ວຍ, ມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 18,83 ຕື້ກີບ.

ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະການປົກກະຕິມີ 9 ຫົວໜ່ວຍ, ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຂັ້ນເມືອງອານຸຍາດມີ 40 ຫົວໜ່ວຍ, ມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 9,35 ຕື້ກີບ ມີເນື້ອທີ່ 21,12 ເຮັກຕາ, ແຜນການຜະລິດທັງໝົດ 46.211 ແມັດກ້ອນ, ແຜນການຈຳໜ່າຍ 46.211 ແມັດກ້ອນ, ມີດິນຖົມພື້ນ 27 ຫົວໜ່ວຍ, ດິນໜຽວ 9 ຫົວໜ່ວຍ, ນໍ້າບາດານ 4 ຫົວໜ່ວຍ, ສາມາດຂຸດຄົ້ນຫີນປູນພາຍໃນໄດ້ທັງໝົດ 17.464 ແມັດກ້ອນ ມູນຄ່າ 10,47 ຕື້ກີບ.

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 82% ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 38%, ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດເຊັ່ນ: ແຮ່ທາດ ຟຣູອໍຣາຍ ໄດ້ຈຳນວນ 1.992 ໂຕນ ສາມາດສົ່ງອອກໄປປະເທດໄທໄດ້ທັງໝົດ 563 ໂຕນ. ການສົ່ງອອກຫີນປູນ ຫີນກໍ່ສ້າງໄປປະເທດໄທໄດ້ທັງໝົດ 51.300 ແມັດກ້ອນ, ມູນຄ່າ 4,01 ຕື້ກີບ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Media Laos

ທ່ານ ຄໍາເຫຼັກ ແກ້ວວິໄລພອນ ວ່າການຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ດຳເນີນກິດຈະການທາງດ້ານບໍ່ແຮ່ມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 1 ຕື້ 22 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 38%, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາປະຕິບັດໄດ້ 82%.

ປະຈຸບັນບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດ້ານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ແລະ ຫີນປູນທີ່ທາງສູນກາງ ແລະ ແຂວງ, ເມືອງ ອານຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນກິດຈະການຄືໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ທີ່ລັດຖະບານອອກອານຸຍາດມີ 2 ບໍລິສັດ, ເຊິ່ງມີ 3 ກິດຈະການເຊັ່ນ:

ບໍລິສັດ ພູໄຟ ມາຍນິງໄຟຟ້າຫົງສາຈໍາກັດດຳເນີນກິດຈະການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນຮັບໃຊ້ການຜະລິດໄຟຟ້າຢູ່ເມືອງຫົງສາ ມີເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນທັງໝົດ 4.461 ເຮັກຕາ.

ໃນໄລຍະ 4 ເດືອນ 1-4 ປີ 2019 ສາມາດຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນໄດ້ທັງໝົດ 4.637.174 ໂຕນ ແລະ ກິດຈະການຂຸດຄົ້ນຫີນປູນຢູ່ບ້ານ ບີໝີ ເມືອງເງິນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງຄວາມຮ້ອນຫົງສາ ມີເນື້ອທີ່ສຳປະທານທັງໝົດ 1.050 ເຮັກຕາ ໄລຍະ 4 ເດືອນຜ່ານມາສາມາດຂຸດຄົ້ນຫີນປູນຮັບໃຊ້ໂຮງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນໄດ້ທັງໝົດ 83.123 ໂຕນ ແລະ ບໍລິສັດ MPGມາຍນິງ ຈຳກັດ ດໍາເນີນກິດຈະການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທອງ ແລະ ແຮ່ຄຳ ໃນເນື້ອທີ່ 2 ເຮັກຕາ ແລະ ອີກ 30,24 ກິໂລຕາແມັດ ພວມກຳລັງເຈລະຈາຮ່າງສັນຍາ ເພື່ອກະກຽມເຊັນສັນຍາການຂຸດຄົ້ນຢູ່ບ້ານ ປາງຄຳ ເມືອງປາກລາຍ, ມູນຄ່າລົງທຶນ 22,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ປະຈຸບັນການກໍ່ສ້າງໂຮງງານແມ່ນສືບຕໍ່ດໍາເນີນ ແລະ ກະກຽມນໍາເຄື່ອງຈັກເຂົ້າມາ, ສ່ວນໂຄງການຂຸດຄົ້ນຂັ້ນແຂວງອານຸຍາດມີທັງໝົດ 19 ຫົວໜ່ວຍ, ໄດ້ອານຸຍາດຂຸດຄົ້ນ ແລະ ດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ຟຣູອໍຣາຍ 1 ຫົວໜ່ວຍ, ອານຸຍາດກໍ່ສ້າງບໍ່ແຮ່ 3 ຫົວໜ່ວຍ ມີເນື້ອທີ່ສຳປະທານທັງໝົດ 42,05 ເຮັກຕາ; ລວມມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 23,35 ຕື້ກີບ, ທຶນເອກະຊົນ 100% ໄດ້ອອກອານຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານຂົບຫີນປູນ 10ຫົວໜ່ວຍ, ມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 18,83 ຕື້ກີບ.

ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະການປົກກະຕິມີ 9 ຫົວໜ່ວຍ, ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຂັ້ນເມືອງອານຸຍາດມີ 40 ຫົວໜ່ວຍ, ມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 9,35 ຕື້ກີບ ມີເນື້ອທີ່ 21,12 ເຮັກຕາ, ແຜນການຜະລິດທັງໝົດ 46.211 ແມັດກ້ອນ, ແຜນການຈຳໜ່າຍ 46.211 ແມັດກ້ອນ, ມີດິນຖົມພື້ນ 27 ຫົວໜ່ວຍ, ດິນໜຽວ 9 ຫົວໜ່ວຍ, ນໍ້າບາດານ 4 ຫົວໜ່ວຍ, ສາມາດຂຸດຄົ້ນຫີນປູນພາຍໃນໄດ້ທັງໝົດ 17.464 ແມັດກ້ອນ ມູນຄ່າ 10,47 ຕື້ກີບ.

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 82% ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 38%, ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດເຊັ່ນ: ແຮ່ທາດ ຟຣູອໍຣາຍ ໄດ້ຈຳນວນ 1.992 ໂຕນ ສາມາດສົ່ງອອກໄປປະເທດໄທໄດ້ທັງໝົດ 563 ໂຕນ. ການສົ່ງອອກຫີນປູນ ຫີນກໍ່ສ້າງໄປປະເທດໄທໄດ້ທັງໝົດ 51.300 ແມັດກ້ອນ, ມູນຄ່າ 4,01 ຕື້ກີບ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Media Laos

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.