Friday, June 14, 2024
Lenovo

ຮູ້ໄວ້! ກິດຈະກຳທ່ອງທ່ຽວທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມນິຍົມຫຼາຍຢູ່​ໃນ ​ເມືອງ​ວັງ​ວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

ກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວການທ່ອງທ່ຽວທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມນິຍົມຫຼາຍກວ່າໝູ່ຢູ່​ໃນ ​ເມືອງ​ວັງ​ວຽງ ມີ​ດັ່ງ​ນີ້:

ພາບປະກອບ

ການ​ລ່ອງ​ກົງ​ເບັງ: ທົ່ວ​ເມືອ​ງມີ​ໜ່ວຍ​ບໍລິການ​ກົງ​ເບັງທັງ​ໝົດ 8 ໜ່ວຍ, ມີ​ສະມາ​ຊີກ 1,721 ​ຄົນ, ມີ​ກົງ​ເບັງ​ບໍລິການຮັບໃຊ້ 1,000 ​ກົງ. ຄ່າບໍລິການ 115,000ກິບ/ຄົນ.

ພາບປະກອບ

ການ​ລ່ອງ​ເຮືອ​ກາ​ຍັກ: ມີ​ໜ່ວຍ​ບໍລິການ​ເຮືອ​ກາ​ຍັກ 23 ຫົວໜ່ວຍ, ມີ​ເຮືອນຳທ່ຽວ 173​ ລຳ. ຄ່າບໍລິການແຕ່ 100,000-300,000ກິບ/ຄົນ ເຊິງມີຫຼາຍກິດຈະກໍາຂອງການນໍາທ່ຽວ.

ພາບປະກອບ

ການ​ຂີ່​ບາ​ລູນ: ມີ​ໜ່ວຍ​ບໍລິການ​ບາ​ລູນ 2 ຫົວໜ່ວຍ, ສາມາດ​ບໍລິການ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄດ້ 5-8 ຄົນ/ໜ່ວຍ, ຄ່າບໍລິການ 560,000 ກີບ/ຄົນ/ຊົ່ວໂມງ.

ພາບປະກອບ

ການ​ຂີ່​ສາຍ​ສະ​ລີ່​ງ: ມີ​ສະຖານ​ທີ່​ບໍລິການ​ໃຫ້​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄດ້​ຂີ່​ສະ​ລີ່​ງທ່ຽວຊົມ​ປ່າ​ຕາມ​ ​ທຳ​ມະ​ຊາດຢູ່ 8 ແຫ່ງ ຄື: ຢູ່ຖ້ຳ​ປູ​ຄຳ, ຖ້ຳນາໄຊ, ຖ້ຳນອນ, ບ້ານ​ປາກ​ເປາະ, ຖ້ຳ​ນ້ຳ, ແກ້ງ​ຍຸຍ, ນ້ຳ​ຕົກ​ຕາດ​ນ້ຳ​ແຖມ, ຖ້ຳ​ອ່າງຫຼວງ. ຄ່າບໍລິການ 250,000 ກີບ/ຄົນ.

ພາບປະກອບ

ການປີ້ນຜາ: ມີສະຖານທີ່ບໍລິການປີ້ນຜາສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ 2 ແຫ່ງ, ມີ 2 ຫົວໜ່ວຍບໍລິການ. ຄ່າບໍລິການ 150,000ກິບ/ຄົນ/ເຄິ່ງວັນ, ຖ້າເປັນ 1 ວັນແມ່ນ 250,000 ກິບ.

ພາບປະກອບ

ການ​ຂີ່​ເຮືອຈັກ​ຫາງ​ຍາວ​ທ່ຽວຊົມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຕາມ​ສາຍ​ນ້ຳ​ຊອງ ມີ​ກຸ່ມ​ບໍລິການ​ເຮືອຈັກ​ຫາງ​ຍາວ​ 2 ກຸ່ມ, ​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ 2 ໜ່ວຍ​ບໍລິການ, ມີ​ເຮືອ​ຮັບ​ໃຊ້ທັງ​ໝົດ 174 ລຳ. ຄ່າບໍລິການ 40,000ກິບ/ຄົນ/ຊົ່ວໂມງ.

ພາບປະກອບ

ການ​ຂີ່​ລົດຈັກ, ລົດຖີບ ​ແລະ​ ລົດ​ສີ່​ລໍ້​ວີ​ບາກ: ລົດຖີບໃຫ້ເຊົ່າລາຄາ 20,000 ກິບ/ຄົນ/ຄັນ, ລົດຈັກ 50,000ກິບ/ຄັນ, ລົດສີ່ລໍ້ວິບາກ 150,000 ກີບ/ຄັນ/ຊົ່ວໂມງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເວບໄຊເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

ກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວການທ່ອງທ່ຽວທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມນິຍົມຫຼາຍກວ່າໝູ່ຢູ່​ໃນ ​ເມືອງ​ວັງ​ວຽງ ມີ​ດັ່ງ​ນີ້:

ພາບປະກອບ

ການ​ລ່ອງ​ກົງ​ເບັງ: ທົ່ວ​ເມືອ​ງມີ​ໜ່ວຍ​ບໍລິການ​ກົງ​ເບັງທັງ​ໝົດ 8 ໜ່ວຍ, ມີ​ສະມາ​ຊີກ 1,721 ​ຄົນ, ມີ​ກົງ​ເບັງ​ບໍລິການຮັບໃຊ້ 1,000 ​ກົງ. ຄ່າບໍລິການ 115,000ກິບ/ຄົນ.

ພາບປະກອບ

ການ​ລ່ອງ​ເຮືອ​ກາ​ຍັກ: ມີ​ໜ່ວຍ​ບໍລິການ​ເຮືອ​ກາ​ຍັກ 23 ຫົວໜ່ວຍ, ມີ​ເຮືອນຳທ່ຽວ 173​ ລຳ. ຄ່າບໍລິການແຕ່ 100,000-300,000ກິບ/ຄົນ ເຊິງມີຫຼາຍກິດຈະກໍາຂອງການນໍາທ່ຽວ.

ພາບປະກອບ

ການ​ຂີ່​ບາ​ລູນ: ມີ​ໜ່ວຍ​ບໍລິການ​ບາ​ລູນ 2 ຫົວໜ່ວຍ, ສາມາດ​ບໍລິການ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄດ້ 5-8 ຄົນ/ໜ່ວຍ, ຄ່າບໍລິການ 560,000 ກີບ/ຄົນ/ຊົ່ວໂມງ.

ພາບປະກອບ

ການ​ຂີ່​ສາຍ​ສະ​ລີ່​ງ: ມີ​ສະຖານ​ທີ່​ບໍລິການ​ໃຫ້​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄດ້​ຂີ່​ສະ​ລີ່​ງທ່ຽວຊົມ​ປ່າ​ຕາມ​ ​ທຳ​ມະ​ຊາດຢູ່ 8 ແຫ່ງ ຄື: ຢູ່ຖ້ຳ​ປູ​ຄຳ, ຖ້ຳນາໄຊ, ຖ້ຳນອນ, ບ້ານ​ປາກ​ເປາະ, ຖ້ຳ​ນ້ຳ, ແກ້ງ​ຍຸຍ, ນ້ຳ​ຕົກ​ຕາດ​ນ້ຳ​ແຖມ, ຖ້ຳ​ອ່າງຫຼວງ. ຄ່າບໍລິການ 250,000 ກີບ/ຄົນ.

ພາບປະກອບ

ການປີ້ນຜາ: ມີສະຖານທີ່ບໍລິການປີ້ນຜາສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ 2 ແຫ່ງ, ມີ 2 ຫົວໜ່ວຍບໍລິການ. ຄ່າບໍລິການ 150,000ກິບ/ຄົນ/ເຄິ່ງວັນ, ຖ້າເປັນ 1 ວັນແມ່ນ 250,000 ກິບ.

ພາບປະກອບ

ການ​ຂີ່​ເຮືອຈັກ​ຫາງ​ຍາວ​ທ່ຽວຊົມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຕາມ​ສາຍ​ນ້ຳ​ຊອງ ມີ​ກຸ່ມ​ບໍລິການ​ເຮືອຈັກ​ຫາງ​ຍາວ​ 2 ກຸ່ມ, ​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ 2 ໜ່ວຍ​ບໍລິການ, ມີ​ເຮືອ​ຮັບ​ໃຊ້ທັງ​ໝົດ 174 ລຳ. ຄ່າບໍລິການ 40,000ກິບ/ຄົນ/ຊົ່ວໂມງ.

ພາບປະກອບ

ການ​ຂີ່​ລົດຈັກ, ລົດຖີບ ​ແລະ​ ລົດ​ສີ່​ລໍ້​ວີ​ບາກ: ລົດຖີບໃຫ້ເຊົ່າລາຄາ 20,000 ກິບ/ຄົນ/ຄັນ, ລົດຈັກ 50,000ກິບ/ຄັນ, ລົດສີ່ລໍ້ວິບາກ 150,000 ກີບ/ຄັນ/ຊົ່ວໂມງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເວບໄຊເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.