Friday, June 14, 2024
Lenovo

ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ມອບເງິນປັນຜົນໃຫ້ລັດຖະບານລາວ 21 ລ້ານໂດລາ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໄດ້ມອບເງິນປັນຜົນ ປະຈຳປີ 2019 ຈໍານວນທັງໝົດ 21 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວໃນນາມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຊຶ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນດ້ານການເງິນທີ່ສໍາຄັນຢ່າງຕໍ່ ເນື່ອງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ.

ນອກຈາກເງິນປັນຜົນ ຍັງມີການຖອກພັນທະອື່ນໆເຊັ່ນ: ຄ່າຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ, ອາກອນກ່ຽວ ຂ້ອງ ແລະ ຄ່າທໍານຽມນໍາເຂົ້າ.

ໃນເດືອນ ສິງຫາປີ 2012, ລັດຖະບານ ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ 10% ໃນບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ, ມາເຖິງປີ 2017 ລັດຖະ ບານ ໄດ້ຖອກຮຸ້ນຈຳນວນ 29 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຄົບຖ້ວນ ດ້ວຍເງິນປັນຜົນທີ່ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໄດ້ມອບໃຫ້ໄລຍະປີດັ່ງກ່າວ.

ມາຮອດທ້າຍປີ 2017, ພາຍຫລັງການຖອກຮຸ້ນສໍາເລັດຄົບຖ້ວນ, ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໄດ້ມອບເງິນປັນຜົນເປັນເງິນສົດໃຫ້ລັດຖະບານໂດຍກົງ. ສະນັ້ນ, ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ, ເງິນປັນຜົນສະສົມທີ່ບໍລິສັດ ມອບໃຫ້ລັດຖະບານມີຫລາຍກວ່າ 58 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ທ່ານ ຈັນເພັງ ບຸນນະຜົນ, ປະທານບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ກ່າວວ່າ:

ເງິນປັນຜົນດັ່ງກ່າວສະແດງເຖິງພັນ ທະຂອງບໍລິສັດ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຂອງລາວ. ເຖິງວ່າການຜະລິດຄົງທີ່ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດໄດ້ຫລຸດລົງຢູ່ ໂຮງງານຜະລິດທອງ-ຄໍາ ພູຄໍາ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດຄໍາ-ເງິນ ບ້ານຫ້ວຍຊາຍໃນໄລຍະປີ 2019 ຜ່ານມາ, ແຕ່ບໍລິສັດ ຍັງສາມາດມອບເງິນປັນຜົນໃນຈໍານວນດັ່ງກ່າວ

ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ເພື່ອສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າລາຍຮັບສໍາລັບລັດຖະບານ ລາວ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ປີ 2020 ຈະເປັນອີກປີທີ່ບໍລິສັດ ສາມາດປະກອບສ່ວນຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂປລ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໄດ້ມອບເງິນປັນຜົນ ປະຈຳປີ 2019 ຈໍານວນທັງໝົດ 21 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວໃນນາມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຊຶ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນດ້ານການເງິນທີ່ສໍາຄັນຢ່າງຕໍ່ ເນື່ອງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ.

ນອກຈາກເງິນປັນຜົນ ຍັງມີການຖອກພັນທະອື່ນໆເຊັ່ນ: ຄ່າຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ, ອາກອນກ່ຽວ ຂ້ອງ ແລະ ຄ່າທໍານຽມນໍາເຂົ້າ.

ໃນເດືອນ ສິງຫາປີ 2012, ລັດຖະບານ ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ 10% ໃນບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ, ມາເຖິງປີ 2017 ລັດຖະ ບານ ໄດ້ຖອກຮຸ້ນຈຳນວນ 29 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຄົບຖ້ວນ ດ້ວຍເງິນປັນຜົນທີ່ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໄດ້ມອບໃຫ້ໄລຍະປີດັ່ງກ່າວ.

ມາຮອດທ້າຍປີ 2017, ພາຍຫລັງການຖອກຮຸ້ນສໍາເລັດຄົບຖ້ວນ, ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໄດ້ມອບເງິນປັນຜົນເປັນເງິນສົດໃຫ້ລັດຖະບານໂດຍກົງ. ສະນັ້ນ, ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ, ເງິນປັນຜົນສະສົມທີ່ບໍລິສັດ ມອບໃຫ້ລັດຖະບານມີຫລາຍກວ່າ 58 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ທ່ານ ຈັນເພັງ ບຸນນະຜົນ, ປະທານບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ກ່າວວ່າ:

ເງິນປັນຜົນດັ່ງກ່າວສະແດງເຖິງພັນ ທະຂອງບໍລິສັດ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຂອງລາວ. ເຖິງວ່າການຜະລິດຄົງທີ່ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດໄດ້ຫລຸດລົງຢູ່ ໂຮງງານຜະລິດທອງ-ຄໍາ ພູຄໍາ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດຄໍາ-ເງິນ ບ້ານຫ້ວຍຊາຍໃນໄລຍະປີ 2019 ຜ່ານມາ, ແຕ່ບໍລິສັດ ຍັງສາມາດມອບເງິນປັນຜົນໃນຈໍານວນດັ່ງກ່າວ

ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ເພື່ອສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າລາຍຮັບສໍາລັບລັດຖະບານ ລາວ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ປີ 2020 ຈະເປັນອີກປີທີ່ບໍລິສັດ ສາມາດປະກອບສ່ວນຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂປລ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.