ເສົາຫີນ ແກະສະຫຼັກ ພຣະພຸດທະຮູບ 28 ອົງ ທີ່ ວັດອິນແປງ

ເສົາຫີນ ທີ່ເກົ່າແກ່ ແລະ ສຳຄັນຂອງວັດອິນແປງ ມະຫາວິຫາຣ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເປັນເສົາຫີນທີ່ແກະສະຫຼັກພຣະພຸດທະຮູບ ປາງສະມາທິ 28 ອົງ ໃນຍຸກສະໄໝກ່ອນອານາຈັກ ລ້ານຊ້າງ, ກ່ອນຈະຮອດ ພຣະພຸດທະເຈົ້າໂຄດົມ, ໃນຍຸກ ປັດຈຸບັນນີ້ ກໍໄດ້ປະກົດມີພຣພຸດທະເຈົ້າມາກ່ອນ 27 ອົງ ແລະ ກ່ອນໜ້າ 27 ອົງນີ້ ກໍມີຈຳນວນ ພຣະພຸດທະຮູບ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ.

ແຕ່ໃນທີ່ນີ້ຈະມານັບແຕ່ 28 ອົງ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍພຣະນາມ ດັ່ງນີ້:

1. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ຕັນຫັງກອນ ( ຕັນຫັງກະໂຣ ).

2. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ເມທັງກອນ ( ເມທັງກະໂຣ )​.

3. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ສະຣະນັງກອນ ( ສະຣະນັງກະໂຣ ).

4. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ທີປັງກອນ ( ທີປັງກະໂຣ ).

5. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ໂກນດັນຍະ ( ໂກດັນໂຍ ).

6. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ມັງຄະຣະ​ ( ມັງຄະໂຣ ).

7. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ສຸມະນະ ( ສຸມະໂນ ).

8. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ເຣວະຕະ ( ເຣວະໂຕ ).

9. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ໂສພິຕະ ( ໂສພິໂຕ ).

10. ພຣະພຸທທະເຈົ້າອະໂນມະທັສສີ.

11. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ປະທຸມະ (ປະທຸໂມ).

12. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ນາຣະທະ (ນາຣະໂທ).

ພາບຈາກ: Art and Culture of Laos

13. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ປະທຸມຸຕຕະຣະ (ປະທຸມຸຕຕະໂຣ).

14. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ສຸເມທະ (ສຸເມໂທ).

15. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ສຸຊາຕະ (ສຸຊາໂຕ).

16. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ປິຍະທັສສີ.

17. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ອັຖຖະທັສສີ.

18. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ທັມມະທັສສີ.

19. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ສິດທັດຖະ (ສິດທັດໂຖ).

20. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ຕິສສະ (ຕິສໂສ).

21. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ປຸສສະ (ປຸສໂສ).

22. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ວິປັສສີ.

23. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ສິຂີ.

24. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ເວສສະພູ.

25. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ກະກຸສັນທະ (ກະກຸສັນໂທ).

26. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ໂກນາຄະມະນະ (ໂກນາຄະມະໂນ).

27. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ກັສສະປະ (ກັສສະໂປ).

28. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ໂຄຕະມະ ຫຼື ໂຄດົມ ຫຼື ໂຄຕະໂມ (ອົງປັດຈຸບັນນີ້ເອງ).

ພາບຈາກ: Art and Culture of Laos

ຫາກຈະແບ່ງຕາມກັບ ໂດຍການນັບອະສົງໄຂກັບ ແມ່ນຈະນັບອະສົງໄຂທຳອິດ ໂດຍເລີ່ມນັບຈາກໄລຍະເວລາທີ່ ອະດີດຊາດຂອງພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໂຄຕະມະ ເລີ່ມສ້າງບາຣະມີ ໂດຍການອະທິຖານປາຖະໜາໃນໃຈວ່າ ຈະເປັນພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າເປັນຄັ້ງທຳອິດ ນັບແຕ່ອະດີດຮອດທຸກມື້ນີ້, ຜູ້ມີໃຈສັດທາທີ່ແຮງກ້າ ມັກຈະສ້າງພຣະພຸທທະຮູບ 28 ອົງຖວາຍວັດ ໂດຍແກະສະລັກ ຈາກຫີນ, ໄມ້ ຫຼື ຫຼໍ່ດ້ວຍທອງສຳຣິດ ນອກນັ້ນ, ຍັງແຕ້ມໄວ້ພື້ນຫຼັງຂອງພຣະປະທານຕາມວັດຕ່າງໆ ເຮັດຜ້າພິມເປັນທຸງ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຖວາຍເປັນພຸທທະບູຊາ.

ທີ່ມາ: Art and Culture of Laos

ເສົາຫີນ ທີ່ເກົ່າແກ່ ແລະ ສຳຄັນຂອງວັດອິນແປງ ມະຫາວິຫາຣ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເປັນເສົາຫີນທີ່ແກະສະຫຼັກພຣະພຸດທະຮູບ ປາງສະມາທິ 28 ອົງ ໃນຍຸກສະໄໝກ່ອນອານາຈັກ ລ້ານຊ້າງ, ກ່ອນຈະຮອດ ພຣະພຸດທະເຈົ້າໂຄດົມ, ໃນຍຸກ ປັດຈຸບັນນີ້ ກໍໄດ້ປະກົດມີພຣພຸດທະເຈົ້າມາກ່ອນ 27 ອົງ ແລະ ກ່ອນໜ້າ 27 ອົງນີ້ ກໍມີຈຳນວນ ພຣະພຸດທະຮູບ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ.

ແຕ່ໃນທີ່ນີ້ຈະມານັບແຕ່ 28 ອົງ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍພຣະນາມ ດັ່ງນີ້:

1. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ຕັນຫັງກອນ ( ຕັນຫັງກະໂຣ ).

2. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ເມທັງກອນ ( ເມທັງກະໂຣ )​.

3. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ສະຣະນັງກອນ ( ສະຣະນັງກະໂຣ ).

4. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ທີປັງກອນ ( ທີປັງກະໂຣ ).

5. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ໂກນດັນຍະ ( ໂກດັນໂຍ ).

6. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ມັງຄະຣະ​ ( ມັງຄະໂຣ ).

7. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ສຸມະນະ ( ສຸມະໂນ ).

8. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ເຣວະຕະ ( ເຣວະໂຕ ).

9. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ໂສພິຕະ ( ໂສພິໂຕ ).

10. ພຣະພຸທທະເຈົ້າອະໂນມະທັສສີ.

11. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ປະທຸມະ (ປະທຸໂມ).

12. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ນາຣະທະ (ນາຣະໂທ).

ພາບຈາກ: Art and Culture of Laos

13. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ປະທຸມຸຕຕະຣະ (ປະທຸມຸຕຕະໂຣ).

14. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ສຸເມທະ (ສຸເມໂທ).

15. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ສຸຊາຕະ (ສຸຊາໂຕ).

16. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ປິຍະທັສສີ.

17. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ອັຖຖະທັສສີ.

18. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ທັມມະທັສສີ.

19. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ສິດທັດຖະ (ສິດທັດໂຖ).

20. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ຕິສສະ (ຕິສໂສ).

21. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ປຸສສະ (ປຸສໂສ).

22. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ວິປັສສີ.

23. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ສິຂີ.

24. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ເວສສະພູ.

25. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ກະກຸສັນທະ (ກະກຸສັນໂທ).

26. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ໂກນາຄະມະນະ (ໂກນາຄະມະໂນ).

27. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ກັສສະປະ (ກັສສະໂປ).

28. ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ໂຄຕະມະ ຫຼື ໂຄດົມ ຫຼື ໂຄຕະໂມ (ອົງປັດຈຸບັນນີ້ເອງ).

ພາບຈາກ: Art and Culture of Laos

ຫາກຈະແບ່ງຕາມກັບ ໂດຍການນັບອະສົງໄຂກັບ ແມ່ນຈະນັບອະສົງໄຂທຳອິດ ໂດຍເລີ່ມນັບຈາກໄລຍະເວລາທີ່ ອະດີດຊາດຂອງພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໂຄຕະມະ ເລີ່ມສ້າງບາຣະມີ ໂດຍການອະທິຖານປາຖະໜາໃນໃຈວ່າ ຈະເປັນພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າເປັນຄັ້ງທຳອິດ ນັບແຕ່ອະດີດຮອດທຸກມື້ນີ້, ຜູ້ມີໃຈສັດທາທີ່ແຮງກ້າ ມັກຈະສ້າງພຣະພຸທທະຮູບ 28 ອົງຖວາຍວັດ ໂດຍແກະສະລັກ ຈາກຫີນ, ໄມ້ ຫຼື ຫຼໍ່ດ້ວຍທອງສຳຣິດ ນອກນັ້ນ, ຍັງແຕ້ມໄວ້ພື້ນຫຼັງຂອງພຣະປະທານຕາມວັດຕ່າງໆ ເຮັດຜ້າພິມເປັນທຸງ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຖວາຍເປັນພຸທທະບູຊາ.

ທີ່ມາ: Art and Culture of Laos

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!