Sunday, April 21, 2024
Lenovo

ເຂົ້າຊອຍ ເມືອງສິງ ເອກະລັກອາຫານ ຫຼວງນ້ຳທາ.

ຫຼວງນ້ຳທາ ເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະ ມີຫຼາກຫຼາຍຊົນເຜົ່າອາໄສຢູ່, ມີຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຕ່ລະເຜົ່າ, ນອກຈາກຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊົນເຜົ່າແລ້ວ ຫຼວງນ້ຳທາ ຍັງມີອາຫານທີ່ຂຶ້ນຊື່ທີ່ໃຜໄດ້ໄປແວ່ແລ້ວຕ້ອງກິນ ຖ້າບໍ່ໄດ້ກິນສະແດງວ່າບໍ່ຮອດ ຫຼວງນ້ຳທາ ເຊິ່ງນັ້ນກໍ່ຄື: ເຂົ້າຊອຍຫຼວງນ້ຳທາ. ຈົນຕິດຢູ່ໃນຄໍາຂວັນຂອງແຂວງ: “ບັ້ນຮົບຫຼວງນ້ຳທາ ພະທາດໃຫຍ່ຊຽງເປງ ຊາບຊຶ້ງວັດທະນາທຳຫຼາຍເຜົ່າ ເຂົ້າຊອຍແຊບເມືອງສິງ ລິງລາຍແພໄໝມ້ອນ ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ”.

ມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວ ມີວິທີເຮັດໜ້າເຂົ້າຊອຍ ແລະ ເສັ້ນເຂົ້າຊອຍ ຫຼວງນ້ຳທາມາຝາກທຸກຄົນ ເພື່ອວ່າໃຜຕ້ອງການຢາກຈະລອງເຮັດໄວ້ກິນເອງຢູ່ເຮືອນ.

  • ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມອັນທຳອິດກໍຄື: ຊີ້ນໝູ ບົດໃຫ້ມຸ່ນຕິດມັນແດ່ເລັກນ້ອຍ, ໝາກເລັ່ນປາດໃຫ້ເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ ເພື່ອຈະໄດ້ສຸກໄວ, ໝາກຖົ່ວເນົ່າ, ຜັກທຽມ ແລະ ຫົວຜັກບົ່ວແດງທຸບແລ້ວຊອຍບາງໆ ແລະ ສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄືໝາກເຜັດປົ່ນ ເລືອກສີທີ່ແດງໆ ມັນຈະໄດ້ມີສີແດງທີ່ສົດໃສ.
  • ວິທີເຮັດ: ນຳໝໍ້ຂາງມາຄ້າງໄຟອ່ອນໆ ໃສ່ນ້ຳມັນພືດລົງໄປເລັກນ້ອຍ ຖ້າໃຫ້ນ້ຳມັນຮ້ອນຈາກນັ້ນກໍໃສ່ຫົວຜັກບົ່ວແດງ ແລະ ກະທຽມທີ່ຊອຍໄວ້ລົງໄປ, ຂົ້ວໃຫ້ໄດ້ກິ່ນຫອມ ແລ້ວໃສ່ໝາກເຜັດປົ່ນລົງໄປ ຈາກນັ້ນກໍໃສ່ຖົ່ວເນົ່າ ຄົນໃຫ້ໄດ້ກິ່ນຫອມອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລ້ວກໍນຳຊື້ນໝູບົດລົງ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນຈົນຊີ້ນສຸກ, ໃສ່ໝາກເລັ່ນລົງໃສ່ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍປຸງຕາມຣົດຊາດທີ່ຕົນເອງມັກໄດ້ເລີຍ.
  • ສ່ວນວິທີເຮັດເສັ້ນເຂົ້າຊອຍ ເຮົາກໍຈະນຳເຂົ້າຈ້າວແຂງໄປໝໍ່ໃຫ້ມຸ່ນເປັນນ້ຳສີຂາວຂຸ້ນ ໃສ່ປູນລົງໄປປະມານ ½ ບ່ວງຊາ, ນຳໃສ່ຖາດບາງໆທີ່ທາດ້ວຍນ້ຳມັນ ແລ້ວນຳໄປໜຶ້ງເທື່ອລະໜ້ອຍໃຊ້ເວລາຖາດລະ 1 ນາທີ ແລ້ວນຳມາຕາກແດດໃສ່ຮາວທີ່ກຽມໄວ ແບບນີເຮົາກໍ່ຈະໄດ້້ເຂົ້າຊອຍແບບຫຼວງນ້ຳທາກິນກັນແລ້ວ.

ແຕ່ຂໍແນະນຳວ່າໄປກິນຢູ່ຫຼວງນ້ຳທາເອງຈະແຊບ ແລະນຸ້ມກວ່າແນ່ນອນ ເພາະມັນເປັນຕົ້ນກຳເນີດ ແລະເຂົາເຈົ້າລົງມືເຮັດເອງທຸກຂັ້ນຕອນມັນຫາກມີເຄື່ອງທີ່ປະດິດຈາກທຳມະຊາດເຮັດ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຊ່ວຍ ມັນເປັນອາຫານຂອງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາທີທຸກຄົນໄປຕ້ອງໄດ້ນຳມາຝາກມາຕ້ອນຄອບຄົວ ແລະໝ່ຄູ່.

ຫຼວງນ້ຳທາ ເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະ ມີຫຼາກຫຼາຍຊົນເຜົ່າອາໄສຢູ່, ມີຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຕ່ລະເຜົ່າ, ນອກຈາກຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊົນເຜົ່າແລ້ວ ຫຼວງນ້ຳທາ ຍັງມີອາຫານທີ່ຂຶ້ນຊື່ທີ່ໃຜໄດ້ໄປແວ່ແລ້ວຕ້ອງກິນ ຖ້າບໍ່ໄດ້ກິນສະແດງວ່າບໍ່ຮອດ ຫຼວງນ້ຳທາ ເຊິ່ງນັ້ນກໍ່ຄື: ເຂົ້າຊອຍຫຼວງນ້ຳທາ. ຈົນຕິດຢູ່ໃນຄໍາຂວັນຂອງແຂວງ: “ບັ້ນຮົບຫຼວງນ້ຳທາ ພະທາດໃຫຍ່ຊຽງເປງ ຊາບຊຶ້ງວັດທະນາທຳຫຼາຍເຜົ່າ ເຂົ້າຊອຍແຊບເມືອງສິງ ລິງລາຍແພໄໝມ້ອນ ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ”.

ມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວ ມີວິທີເຮັດໜ້າເຂົ້າຊອຍ ແລະ ເສັ້ນເຂົ້າຊອຍ ຫຼວງນ້ຳທາມາຝາກທຸກຄົນ ເພື່ອວ່າໃຜຕ້ອງການຢາກຈະລອງເຮັດໄວ້ກິນເອງຢູ່ເຮືອນ.

  • ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມອັນທຳອິດກໍຄື: ຊີ້ນໝູ ບົດໃຫ້ມຸ່ນຕິດມັນແດ່ເລັກນ້ອຍ, ໝາກເລັ່ນປາດໃຫ້ເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ ເພື່ອຈະໄດ້ສຸກໄວ, ໝາກຖົ່ວເນົ່າ, ຜັກທຽມ ແລະ ຫົວຜັກບົ່ວແດງທຸບແລ້ວຊອຍບາງໆ ແລະ ສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄືໝາກເຜັດປົ່ນ ເລືອກສີທີ່ແດງໆ ມັນຈະໄດ້ມີສີແດງທີ່ສົດໃສ.
  • ວິທີເຮັດ: ນຳໝໍ້ຂາງມາຄ້າງໄຟອ່ອນໆ ໃສ່ນ້ຳມັນພືດລົງໄປເລັກນ້ອຍ ຖ້າໃຫ້ນ້ຳມັນຮ້ອນຈາກນັ້ນກໍໃສ່ຫົວຜັກບົ່ວແດງ ແລະ ກະທຽມທີ່ຊອຍໄວ້ລົງໄປ, ຂົ້ວໃຫ້ໄດ້ກິ່ນຫອມ ແລ້ວໃສ່ໝາກເຜັດປົ່ນລົງໄປ ຈາກນັ້ນກໍໃສ່ຖົ່ວເນົ່າ ຄົນໃຫ້ໄດ້ກິ່ນຫອມອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລ້ວກໍນຳຊື້ນໝູບົດລົງ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນຈົນຊີ້ນສຸກ, ໃສ່ໝາກເລັ່ນລົງໃສ່ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍປຸງຕາມຣົດຊາດທີ່ຕົນເອງມັກໄດ້ເລີຍ.
  • ສ່ວນວິທີເຮັດເສັ້ນເຂົ້າຊອຍ ເຮົາກໍຈະນຳເຂົ້າຈ້າວແຂງໄປໝໍ່ໃຫ້ມຸ່ນເປັນນ້ຳສີຂາວຂຸ້ນ ໃສ່ປູນລົງໄປປະມານ ½ ບ່ວງຊາ, ນຳໃສ່ຖາດບາງໆທີ່ທາດ້ວຍນ້ຳມັນ ແລ້ວນຳໄປໜຶ້ງເທື່ອລະໜ້ອຍໃຊ້ເວລາຖາດລະ 1 ນາທີ ແລ້ວນຳມາຕາກແດດໃສ່ຮາວທີ່ກຽມໄວ ແບບນີເຮົາກໍ່ຈະໄດ້້ເຂົ້າຊອຍແບບຫຼວງນ້ຳທາກິນກັນແລ້ວ.

ແຕ່ຂໍແນະນຳວ່າໄປກິນຢູ່ຫຼວງນ້ຳທາເອງຈະແຊບ ແລະນຸ້ມກວ່າແນ່ນອນ ເພາະມັນເປັນຕົ້ນກຳເນີດ ແລະເຂົາເຈົ້າລົງມືເຮັດເອງທຸກຂັ້ນຕອນມັນຫາກມີເຄື່ອງທີ່ປະດິດຈາກທຳມະຊາດເຮັດ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຊ່ວຍ ມັນເປັນອາຫານຂອງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາທີທຸກຄົນໄປຕ້ອງໄດ້ນຳມາຝາກມາຕ້ອນຄອບຄົວ ແລະໝ່ຄູ່.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ການນຳອາຫານດິບສົດໆມາໝັກດອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຜັກ ຫຼືື ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຖືເປັນການຖະໜອມອາຫານທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງຄົນບູຮານ, ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີການໝັກດອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ຫາມານັ້ນ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໄວ້ກິນເອງພາຍໃນຄອບຄົວ.

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.