​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ສວຍ​ໃຊ້​ໜ້າ​ທີ່ ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ຍັງ​ມີ​ຫຼາຍ​ຢູ່!

ໂດຍ : ມຶກບໍ່ແຫ້ງ

ປະກົດການ ການສວຍໂອກາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ມີແຜ່ຫຼາຍ ເຊິ່ງກາຍເປັນສິ່ງຂວາງ ກັ້ນການພັດທະນາ ດັ່ງເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມາ ທາງການໄດ້ຢຶດທີ່ດິນຄືນ ຈາກການຂາຍຂອງປະຊາຊົນ.

ວ່າງບໍ່ດົນຜ່ານມາ ພວກເຮົາຫາກໍໄດ້ຍິນຂ່າວອັນບໍ່ເພິ່ງປາຖະໜາ ທີ່ເວົ້າກັນວ່າ ຊາວບ້ານເປັນຜູ້ຂາຍດິນ ໃຫ້ເອກະຊົນ ໂດຍການປອມແປງເອກະສານ, ອີງຕາມຂ່າວໜັງສືພິມ ວຽງ ຈັນທາມ ວັນທີ 11 ກຸມພາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຢຶດທີ່ດິນຈຳນວນ 682.87 ເຮັກຕາ ທີ່ປະຊາຊົນ ໃນບ້ານ ນໍ້າປາ, ຫ້ວຍຄູນ ແລະໂພນທອງ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນ ໂດຍການປອມແປງເອກະສານ.

ພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວ ອາດບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແຕ່ເຂດແຂວງນີ້ ແຕ່ຍັງມີແຜ່ຫຼາຍ ບັນຫາ ການປອມ ແປງເອກະສານຂອງສ່ວນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ໃນໄລຍະຜ່ານມານັ້ນ ຍັງມີໃຫ້ເຫັນບໍ່ຫນ້ອຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບາງບ່ອນ ດິນຕອນດຽວ ຂາຍຫຼາຍເທື່ອ, ເຮັດໃຫ້ ດິນທີ່ເປັນຂອງລັດນັ້ນຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈາກພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວ.

ປະສົບການຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ຜູ້ຂຽນກໍເຄີຍພົບພໍ້ກໍລະນີ ນາຍບ້ານ ສົມທົບກັບ ບັນດານາຍທຶນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ ບາງຈຳນວນ ຂັ້ນເມືອງ ຫຼື ແຂວງ ໄດ້ ນຳເອົາດິນລວມບ້ານ ຫຼື ດິນລັດໄປຂາຍ ແລະແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດກັນເອງ ເຊິ່ງພຶດຕິກຳອັນນີ້ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານກໍອາດຮັບຮູ້ ແຕ່ບໍ່ກ້າເວົ້າ ຫຼື ບໍ່ຢາກກ່ຽວຂ້ອງນໍາ.

ສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ບາງຂົງເຂດ ທີ່ຖືກຂາຍໄປນັ້ນ ພັດແມ່ນພື້ນທີ່ເປັນປ່າໄມ້ອຸດົມສົມບູນ, ຫຼື ເປັນຮອດປ່າສະຫງວນຂອງບ້ານ. ເພາະສະນັ້ນ, ເມື່ອຈຳນວນດິນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຂາຍໃຫ້ ນາຍທຶນ ຫຼື ບໍລິສັດເອກະຊົນແລ້ວ, ບໍ່ວ່າຈະມີການ ບຸກເບີກ ເນື້ອທີ່ດິນນັ້ນ ຫຼື ບໍ່ ປະຊາຊົນຜູ້ເຊິ່ງ ອາໄສການທຳມາຫາກິນ, ການເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຫາໄມ້ຟືນ ເພື່ອດຳລົງຊີບປະຈຳວັນ ກໍຈະພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ສິ່ງດັ່ງກ່າວອາດຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ ລັດສູນເສຍຜົນປະໂກຍດ ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ ຄວາມພະ ຍາຍາມ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນນັ້ນ ຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນໄປຕຶ່ມ ເນື່ອງຈາກການສວຍໃຊ້ ອຳນາດ ໜ້າທີ່ໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຂອງ ເຈົ້າໜ້າຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ບາງຈຳນວນ.

ເມື່ອກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ເມື່ອທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາ ກໍເຫັນວ່າ ຂໍ້ຄັດແຍ່ງທາງດ້ານທີ່ດິນ ກາຍເປັນຫົວຂໍ້ໜຶ່ງ ທີ່ມີການສົນທະນາ ປຶກສາຫາລື ແລະມີຂໍ້ຊັກຖາມ ຈາກປະຊາຊົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ຕ້ອງເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ.

ແນ່ນອນ ເລື່ອງບັນຫາທີ່ດິນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ພໍເທົ່າໃດ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານກໍມີຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການແກ້ໄຂ ເຊິ່ງ ກອງປະຊຸມ ລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2017 ນັ້ນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະສະເພາະກິດຂຶ້ນ ເພື່ອສຶກ ສາ ແລະ ວິເຄາະ-ວິໄຈ ບັນຫາທີ່ດິນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ຢ່າງເໝາະສົມ.

ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຂຽນວ່າ ກ່ອນອື່ນກໍແມ່ນລະບົບການຄຸ້ມຄອງເຮົານັ້ນລະຕ້ອງເປັນມືອາຊີບແດ່ ເພື່ອປ້ອງກັນ ການປອມແປງເອກະສານ  ເຊິ່ງສາເຫດສຳຄັນ ກໍແມ່ນພຶດຕິ ກຳທີ່ບໍ່ເປັນຕາເອົາ ຂອງພະນັກງານ ຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ພະຍາຍາມສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ເພື່ອ ກອບໂກຍເອົາຊັບສົມບັດຂອງຊາດ ຂອງປະຊາຊົນ ມາເປັນຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງ ມີຄວາມເຄັ່ງຄັດໃນການ ສຶກສາອົບຮົມ ແລະໃສ່ລະບຽບຢ່າງຈິງຈັງ ຕາມລະບຽບ ກົດໝາຍ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ລັດບໍ່ຖືກສໍ້ ປະຊາຊົນກໍບໍ່ຖືກເອົາລັດເອົາປຽບ.

ທີ່​ມາ: ໜັງ​ສື​ພິມ​ລາວ​ພັດ​ທະ​ນາ

ໂດຍ : ມຶກບໍ່ແຫ້ງ

ປະກົດການ ການສວຍໂອກາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ມີແຜ່ຫຼາຍ ເຊິ່ງກາຍເປັນສິ່ງຂວາງ ກັ້ນການພັດທະນາ ດັ່ງເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມາ ທາງການໄດ້ຢຶດທີ່ດິນຄືນ ຈາກການຂາຍຂອງປະຊາຊົນ.

ວ່າງບໍ່ດົນຜ່ານມາ ພວກເຮົາຫາກໍໄດ້ຍິນຂ່າວອັນບໍ່ເພິ່ງປາຖະໜາ ທີ່ເວົ້າກັນວ່າ ຊາວບ້ານເປັນຜູ້ຂາຍດິນ ໃຫ້ເອກະຊົນ ໂດຍການປອມແປງເອກະສານ, ອີງຕາມຂ່າວໜັງສືພິມ ວຽງ ຈັນທາມ ວັນທີ 11 ກຸມພາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຢຶດທີ່ດິນຈຳນວນ 682.87 ເຮັກຕາ ທີ່ປະຊາຊົນ ໃນບ້ານ ນໍ້າປາ, ຫ້ວຍຄູນ ແລະໂພນທອງ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນ ໂດຍການປອມແປງເອກະສານ.

ພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວ ອາດບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແຕ່ເຂດແຂວງນີ້ ແຕ່ຍັງມີແຜ່ຫຼາຍ ບັນຫາ ການປອມ ແປງເອກະສານຂອງສ່ວນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ໃນໄລຍະຜ່ານມານັ້ນ ຍັງມີໃຫ້ເຫັນບໍ່ຫນ້ອຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບາງບ່ອນ ດິນຕອນດຽວ ຂາຍຫຼາຍເທື່ອ, ເຮັດໃຫ້ ດິນທີ່ເປັນຂອງລັດນັ້ນຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈາກພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວ.

ປະສົບການຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ຜູ້ຂຽນກໍເຄີຍພົບພໍ້ກໍລະນີ ນາຍບ້ານ ສົມທົບກັບ ບັນດານາຍທຶນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ ບາງຈຳນວນ ຂັ້ນເມືອງ ຫຼື ແຂວງ ໄດ້ ນຳເອົາດິນລວມບ້ານ ຫຼື ດິນລັດໄປຂາຍ ແລະແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດກັນເອງ ເຊິ່ງພຶດຕິກຳອັນນີ້ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານກໍອາດຮັບຮູ້ ແຕ່ບໍ່ກ້າເວົ້າ ຫຼື ບໍ່ຢາກກ່ຽວຂ້ອງນໍາ.

ສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ບາງຂົງເຂດ ທີ່ຖືກຂາຍໄປນັ້ນ ພັດແມ່ນພື້ນທີ່ເປັນປ່າໄມ້ອຸດົມສົມບູນ, ຫຼື ເປັນຮອດປ່າສະຫງວນຂອງບ້ານ. ເພາະສະນັ້ນ, ເມື່ອຈຳນວນດິນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຂາຍໃຫ້ ນາຍທຶນ ຫຼື ບໍລິສັດເອກະຊົນແລ້ວ, ບໍ່ວ່າຈະມີການ ບຸກເບີກ ເນື້ອທີ່ດິນນັ້ນ ຫຼື ບໍ່ ປະຊາຊົນຜູ້ເຊິ່ງ ອາໄສການທຳມາຫາກິນ, ການເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຫາໄມ້ຟືນ ເພື່ອດຳລົງຊີບປະຈຳວັນ ກໍຈະພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ສິ່ງດັ່ງກ່າວອາດຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ ລັດສູນເສຍຜົນປະໂກຍດ ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ ຄວາມພະ ຍາຍາມ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນນັ້ນ ຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນໄປຕຶ່ມ ເນື່ອງຈາກການສວຍໃຊ້ ອຳນາດ ໜ້າທີ່ໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຂອງ ເຈົ້າໜ້າຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ບາງຈຳນວນ.

ເມື່ອກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ເມື່ອທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາ ກໍເຫັນວ່າ ຂໍ້ຄັດແຍ່ງທາງດ້ານທີ່ດິນ ກາຍເປັນຫົວຂໍ້ໜຶ່ງ ທີ່ມີການສົນທະນາ ປຶກສາຫາລື ແລະມີຂໍ້ຊັກຖາມ ຈາກປະຊາຊົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ຕ້ອງເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ.

ແນ່ນອນ ເລື່ອງບັນຫາທີ່ດິນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ພໍເທົ່າໃດ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານກໍມີຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການແກ້ໄຂ ເຊິ່ງ ກອງປະຊຸມ ລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2017 ນັ້ນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະສະເພາະກິດຂຶ້ນ ເພື່ອສຶກ ສາ ແລະ ວິເຄາະ-ວິໄຈ ບັນຫາທີ່ດິນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ຢ່າງເໝາະສົມ.

ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຂຽນວ່າ ກ່ອນອື່ນກໍແມ່ນລະບົບການຄຸ້ມຄອງເຮົານັ້ນລະຕ້ອງເປັນມືອາຊີບແດ່ ເພື່ອປ້ອງກັນ ການປອມແປງເອກະສານ  ເຊິ່ງສາເຫດສຳຄັນ ກໍແມ່ນພຶດຕິ ກຳທີ່ບໍ່ເປັນຕາເອົາ ຂອງພະນັກງານ ຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ພະຍາຍາມສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ເພື່ອ ກອບໂກຍເອົາຊັບສົມບັດຂອງຊາດ ຂອງປະຊາຊົນ ມາເປັນຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງ ມີຄວາມເຄັ່ງຄັດໃນການ ສຶກສາອົບຮົມ ແລະໃສ່ລະບຽບຢ່າງຈິງຈັງ ຕາມລະບຽບ ກົດໝາຍ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ລັດບໍ່ຖືກສໍ້ ປະຊາຊົນກໍບໍ່ຖືກເອົາລັດເອົາປຽບ.

ທີ່​ມາ: ໜັງ​ສື​ພິມ​ລາວ​ພັດ​ທະ​ນາ

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ການໃຊ້ຊີວິດຍຸກໃໝ່ ຮູ້ຈັກຄົນປະເພດ Introvert ແລະ Extrovert

ສັງຄົມເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ເຊິ່ງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັົບ 2 ປະເພດກຸ່ມຄົນ Introvert ແລະ Extrovert.

ເປີດຫໍພິພິທະພັນ ຊີວະນານາພັນ ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ

ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ, ຜູ້ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ຢໍລະປາ ແບບອະນຸລັກ ເພື່ອອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ້ອງກັນການລ່າສັດຕ່າງໆ. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໂດຍການເປີດຫໍພິພິທະພັນຊີວະນານາພັນນ້ຳກັດຢໍລາປ່າ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງໝາຍທີ່ສຳຄັນແຫ່ງການອະນຸລັກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂອບເຂດຢໍລະປາ.

ວັດໂພນພະເນົາ ວັດສະໄໝພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ

ດໂພນພະເນົາ (ວັດດອນພະເນົາ) ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາມປະຫວັດໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ວັດນີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ ຄ.ສ 1599 ສະໄໝ ພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ ທັມມິກະຣາດ ເປັນວັດປະຈຳພຣະອົງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!