Friday, June 14, 2024
Lenovo

ຊົມເຊີຍ! ນັກຮຽນລາວ ຄວ້າລາງວັນຫຼຽນຄຳ ຈາກງານ IPITEX 2020 ທີ່ປະເທດໄທ

ກຸ່ມນັກຮຽນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນ Bangkok International, Intellectual, Property, Invention, Innovation, and Technology Exposition (IPITEX) ທີ່ປະເທດໄທ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2 ຫາ 6 ກຸມພາ ປີ 2020. ການແຂ່ງຂັນແມ່ນຈັດໂດຍ the National Research Council of Thailand ຂອງປະເທດໄທ.

ການແຂ່ງຂັນ ຄັ້ງນີ້, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈຳນວນ 1.200 ຄົນ (ມີ 514 ໂຄງການ ສິ່ງປະດິດ) ທີ່ມາຈາກ 21 ປະເທດ ທົ່ວໂລກ.

ສຳລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ຄັ້ງທຳອິດ ເຊິ່ງແມ່ນ ນັກຮຽນຈາກໂຮງຮຽນ ເມຈິກພາມສ ແລະ ບໍລິສັດ ໄດ້ສົ່ງທັງໝົດ 11 ໂຄງການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ. ໃນນັ້ນມີ 2 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບຫລຽນຄຳ, 2 ໂຄງການໄດ້ຮັບຫລຽນເງິນ ແລະ 2 ໂຄງການໄດ້ຮັບຫຼຽນທອງແດງ.

ຫລຽນຄຳທໍາອິດແມ່ນເປັນຂອງກຸ່ມນັກຮຽນ ທີ່ໄດ້ສ້າງລະບົບການບຳບັດນໍ້າເພື່ອກະສິກຳ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງ ລີຊາຍເຄີຣ ມາສ້າງລະບົບບຳບັດນ້ຳເສຍເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນກະສິກຳ.

ກຸ່ມນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມ1 ອາຍຸ 11 ປີ ລວມມີ ນາງ ອາໂລນາ ສີຈະເລີນ, ນາງ ອິນທິລາ ສີດສະຫວັດວົງ ແລະ ນາງ ປັນຍາພອນ ຟອງສະຫວັນ, ໄດ້ເຮັດວຽກຫຼາຍເດືອນເພື່ອກຽມໂຄງການເຂົ້າການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້.

ນາງ ອາໂລນາ ສີຈະເລີນ ຫົວໜ້າທີມຂອງກຸ່ມນັກຮຽນ ກ່າວວ່າ: ຕົນເອງມີຄວາມພູມໃຈຫຼາຍກັບຜົນສຳເລັດໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້.

ນອກນັ້ນໂຄງການລະບົບບຳບັດນ້ຳເສຍເພື່ອໃຊ້ໃນກະສິກຳ ຍັງໄດ້ຮັບລາງວັນ the Young Innovator Award ຈາກ ອົງການ Citizen Innovation ປະເທດສິງກະໂປ.

ສຳລັບຫຼຽນທອງ ສອງ ຂອງປະເທດລາວແມ່ນ ເປັນຂອງ ກຸ່ມນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ 5 ທ້າວ ວິນນາກອນ ແລະ ທ້າວ ດວງສີ ແລະ ວິລະເດດ ສຸວັນທອງ ສຳລັບການເຮັດເຄື່ອງບົດຂີ້ເຫຍື້ອແບບທັນສະໄໝ.

ນອກນັ້ນ ໂຄງການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມບາງໂຄງການຂອງລາວ ແມ່ນຍັງໄດ້ຮັບ ລາງວັນພິເສດຈາກປະເທດ ເກົາຫລີໃຕ້ ແລະ ຮອງກົງ.

ໂຮງຮຽນ ເມຈິກພາມສ ແລະ Sirena Technologies ໄດ້ຮັບລາງວັນສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ.

ບັນດາຄູຂອງໂຮງຮຽນ ເມຈິກພາມສ ມີຄວາມພາກພູມໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ນຳພານັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ແລະ ດີໃຈຕໍ່ຜົນສຳເລັດໃນການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລະດັບສາກົນໃນຄັ້ງນີ້.

ໂຮງຮຽນ ເມຈິກພາມສ ແລະ Sirena Technologies ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບນັກຮຽນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນສາກົນໃນອະນາຄົດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: zain_iqbal@hotmail.com

ກຸ່ມນັກຮຽນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນ Bangkok International, Intellectual, Property, Invention, Innovation, and Technology Exposition (IPITEX) ທີ່ປະເທດໄທ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2 ຫາ 6 ກຸມພາ ປີ 2020. ການແຂ່ງຂັນແມ່ນຈັດໂດຍ the National Research Council of Thailand ຂອງປະເທດໄທ.

ການແຂ່ງຂັນ ຄັ້ງນີ້, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈຳນວນ 1.200 ຄົນ (ມີ 514 ໂຄງການ ສິ່ງປະດິດ) ທີ່ມາຈາກ 21 ປະເທດ ທົ່ວໂລກ.

ສຳລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ຄັ້ງທຳອິດ ເຊິ່ງແມ່ນ ນັກຮຽນຈາກໂຮງຮຽນ ເມຈິກພາມສ ແລະ ບໍລິສັດ ໄດ້ສົ່ງທັງໝົດ 11 ໂຄງການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ. ໃນນັ້ນມີ 2 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບຫລຽນຄຳ, 2 ໂຄງການໄດ້ຮັບຫລຽນເງິນ ແລະ 2 ໂຄງການໄດ້ຮັບຫຼຽນທອງແດງ.

ຫລຽນຄຳທໍາອິດແມ່ນເປັນຂອງກຸ່ມນັກຮຽນ ທີ່ໄດ້ສ້າງລະບົບການບຳບັດນໍ້າເພື່ອກະສິກຳ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງ ລີຊາຍເຄີຣ ມາສ້າງລະບົບບຳບັດນ້ຳເສຍເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນກະສິກຳ.

ກຸ່ມນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມ1 ອາຍຸ 11 ປີ ລວມມີ ນາງ ອາໂລນາ ສີຈະເລີນ, ນາງ ອິນທິລາ ສີດສະຫວັດວົງ ແລະ ນາງ ປັນຍາພອນ ຟອງສະຫວັນ, ໄດ້ເຮັດວຽກຫຼາຍເດືອນເພື່ອກຽມໂຄງການເຂົ້າການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້.

ນາງ ອາໂລນາ ສີຈະເລີນ ຫົວໜ້າທີມຂອງກຸ່ມນັກຮຽນ ກ່າວວ່າ: ຕົນເອງມີຄວາມພູມໃຈຫຼາຍກັບຜົນສຳເລັດໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້.

ນອກນັ້ນໂຄງການລະບົບບຳບັດນ້ຳເສຍເພື່ອໃຊ້ໃນກະສິກຳ ຍັງໄດ້ຮັບລາງວັນ the Young Innovator Award ຈາກ ອົງການ Citizen Innovation ປະເທດສິງກະໂປ.

ສຳລັບຫຼຽນທອງ ສອງ ຂອງປະເທດລາວແມ່ນ ເປັນຂອງ ກຸ່ມນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ 5 ທ້າວ ວິນນາກອນ ແລະ ທ້າວ ດວງສີ ແລະ ວິລະເດດ ສຸວັນທອງ ສຳລັບການເຮັດເຄື່ອງບົດຂີ້ເຫຍື້ອແບບທັນສະໄໝ.

ນອກນັ້ນ ໂຄງການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມບາງໂຄງການຂອງລາວ ແມ່ນຍັງໄດ້ຮັບ ລາງວັນພິເສດຈາກປະເທດ ເກົາຫລີໃຕ້ ແລະ ຮອງກົງ.

ໂຮງຮຽນ ເມຈິກພາມສ ແລະ Sirena Technologies ໄດ້ຮັບລາງວັນສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ.

ບັນດາຄູຂອງໂຮງຮຽນ ເມຈິກພາມສ ມີຄວາມພາກພູມໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ນຳພານັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ແລະ ດີໃຈຕໍ່ຜົນສຳເລັດໃນການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລະດັບສາກົນໃນຄັ້ງນີ້.

ໂຮງຮຽນ ເມຈິກພາມສ ແລະ Sirena Technologies ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບນັກຮຽນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນສາກົນໃນອະນາຄົດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: zain_iqbal@hotmail.com

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.